Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Geen cent te makken

Een programma over de thema's geld, schulden en delen door een gesprek, de Bijbel, film en muziek.

Verdeel je geld (binnenkomer)
Doelstelling: introductie van het thema ‘omgaan met geld'
Tijdsduur: tien minuten
Nodig: papier in een rondje geknipt (net zoveel als er deelnemers zijn), stiften

Geef iedere jongere een stuk papier dat rond is, als de bodem van een taart, en een pen. Vertel dat dit stuk papier staat voor het geld dat zij per maand krijgen. Waaraan geven de jongeren hun geld uit, en hoeveel (sparen, iets lekkers kopen bij de supermarkt, uitgaan, mobiele telefoon et cetera)? Laat hen taartpunten tekenen: hoe groter de taartpunt, des te meer geld er verhoudingsgewijs naar die uitgave toegaat. Bespreek daarna kort wat de jongeren hebben ingevuld.

What the World Eats (introductie)
Doelstelling: aan de hand van foto's kijken naar uitgavenpatronen van mensen over heel de wereld
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: beamer, website

In 2005 bracht de Amerikaanse fotojournalist Peter Menzel samen met de producent Faith D'Aluisioe een fotoboek uit. Dit fotoboek heet ‘Hungry Planet: What the World Eats'. In dit fotoboek is te zien wat gezinnen over heel de wereld per week eten en wat ze eraan uitgeven. De gezinnen zijn in hun eigen omgeving met al het voedsel van één week gefotografeerd.

Zoek (via de link) een aantal foto's uit van verschillende gezinnen en laat deze foto's zien op de beamer. Vraag de jongeren te raden hoeveel geld het betreffende gezin kwijt is aan eten. Ga hierna het gesprek aan over wat de foto's bij de jongeren opriepen. Wat vonden ze van de rijkdom bij het ene gezin en de armoede bij het andere gezin? En wat van het verschil in wat de gezinnen aten? Op welke foto lijkt hun gezin? En hoe ligt het uitgavenpatroon binnen hun eigen gezin? Vraag de jongeren daar even over na te denken. En hoe kijken de jongeren, na het zien van deze foto's, aan tegen de verdeling van rijkdom en geld in de wereld?

Tip: eventueel kun je zelf ook zo'n foto maken: hoeveel eet jij per week? Stal het uit op tafel en maak een foto. Wat valt je op? Wat kan minder en wat niet?

Meer en meer? (verdiepingswerkvorm)
Doelstelling: naar aanleiding van populaire liederen en een bijbelverhaal nadenken over hoe belangrijk rijkdom en geld zijn voor een mensenleven
Tijdsduur: twintig minuten
Nodig: het lied ‘De Wens' van Marco Borsato en ‘Money, money, money' van Abba. Daarnaast liedteksten en de vertelversie van Lucas 12

Laat het lied ‘De Wens' van Marco Borsato horen en deel de tekst op papier uit. Bespreek de tekst. Wat vinden de jongeren ervan? Kunnen ze een voorbeeld uit hun eigen leven noemen wanneer je tevreden zijn met hun geld of wat ze hebben? Kunnen ze een voorbeeld daarvan geven? Kunnen ze ook een voorbeeld geven wanneer ze niet tevreden zijn? Wat zouden ze dan nog meer willen hebben?

Lees met elkaar Lucas 12:13-21. Dit kan uit de NBV-vertaling zijn, maar je kan ook de vertelversie met verschillende stemmen gebruiken. Geef, na het lezen van het verhaal, de jongeren twee stellingen: ‘Rijke gelovigen zouden alles moeten weggeven' en ‘God houdt er niet van als mensen rijk zijn'. Laat hen hierop reageren en koppel hun reactie terug naar de Bijbeltekst door te vragen wat de boodschap van het verhaal is. De kern van het verhaal ligt in vers vijftien waarin Jezus aangeeft dat ook al als iemand alles bezit, hij het ware leven nog niet bezit. Hiermee wordt aangegeven dat rijkdom op zichzelf niet verkeerd is, maar dat het leven dieper gaat dan rijkdom alleen.

Vraag de jongeren om voorbeelden te noemen van dingen die belangrijker zijn in hun leven dan geld. Leg de jongeren opnieuw twee stellingen voor: ‘Zonder geld kan ik niet leven' en ‘geld is een middel, en geen doel in het leven.' Ga in op het dubbele gevoel dat we hebben als we wel weten dat geld niet het belangrijkste is in het leven, maar dat geld tegelijkertijd wel makkelijk is. Hoe gaan de jongeren hiermee om?

Sluit af met de vraag of de jongeren nog meer songteksten kennen die over geld gaan. Laat tot slot ‘Money money money' van Abba horen. Geef de songtekst op papier. Wat vinden ze van dit lied? Past het bij het bijbelverhaal of toch niet? 

Wijs met geld (verdiepingswerkvorm 16+)
Doelstelling: aan de hand van het boek Spreuken nadenken over geld en schulden
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: drie spreuken op papier

Vertel dat het boek Spreuken een verzameling is van korte spreuken die de lezer levenswijsheid willen meegeven. Leg drie spreuken (uit Spreuken 22: 1, 2 en 16) op tafel die je ieder groot hebt afgedrukt op één A4-papier per spreuk. Vraag de jongeren een spreuk uit te kiezen die ze aanspreekt en laat ze uitleggen waarom. Ga daarna in op alle drie de spreuken. Zegt de spreuk precies zoals het is, of valt er meer over te zeggen? En kunnen de spreuken ook nu nog van toepassing zijn?

Flatscreenbehang
Doelstelling: aan de hand van verschillende voorbeelden nadenken over de gevolgen van lenen
Tijdsduur: twintig minuten
Nodig: Spreuken 22:7 op papier, filmpje Flatscreenbehang

Veel mensen hebben schulden. Bijvoorbeeld een studieschuld of lening om de auto of keuken te betalen. Maar de laatste tijd maken ook steeds meer jongeren schulden. Vraag de jongeren of zij wel eens schulden hebben en bij wie. Hoe makkelijk is het om schulden te maken, denken de jongeren? Denken ze dat de bank of andere leningverstrekkers hen beschermen en op tijd aangeven dat het niet meer mogelijk is geld te lenen? Kijk met elkaar het filmpje ‘Flatscreen behang'. Wat vinden ze van dit filmpje? Schrikken ze ervan dat je zo makkelijk aan geld kan komen of wisten ze dit wel?

Lees vervolgens met elkaar Spreuken 22:7 waarin staat dat ‘wie leent is de slaaf van wie uitleent'. Wat vinden ze van die uitspraak? Vinden ze dat wie leent, de slaaf wordt van wie uitleent of niet? Waarom wel of waarom niet? Hoe zouden zij doen als zij de hoofdpersonen van dit filmpje waren? Hoe gaan zij om met hun schulden als ze ze zouden hebben? En hoe moet een schuldeiser omgaan met diegene die hij geld geleend heeft?

Geld over de balk smijten! (actief tussendoortje)
Doelstelling: door met geld te smijten nadenken over onnodige uitgaven en waardevolle doelen
Tijdsduur: vijf minuten
Nodig: balk, lat of draad, chocoladegeld

Laat elke jongere voor zichzelf bedenken waar het meeste van zijn of haar geld naartoe gaat en waar ze minder aan uit zouden kunnen geven. Laat hen ook een goed doel bedenken waar ze hun geld aan zouden willen geven.

Maak een ‘balk'. Dat kan door een echte balk of een lat neer te leggen, maar je kan ook de suggestie wekken door een draad te spannen. Zet aan beide kanten een stoel neer. Degene die aan de ene kant van de lijn gaat zitten, moet het geld over de balk gooien naar degene die aan de andere kant zit. Hij of zij moet daarbij iets noemen waar hun geld (onnodig) aan op gaat. De ander moet het geld opvangen en een goed doel roepen. Laat, als ze klaar zijn, het andersom ook nog een keer doen en wissel dan met een volgend tweetal. Doe dit zo snel mogelijk achter elkaar.

 Raad de prijs! (afsluiter)
Doelstelling: op een ontspannen manier het thema ‘geld' afsluiten
Tijdsduur: tien minuten
Nodig: reclamefolders, stickers (adresetiketten)

Verdeel je groep in tweeën. Geef iedere groep een stapel reclamefolders mee en laat ze drie producten van verschillende waarde uitkiezen. De andere groep mag niet horen welke producten worden uitgekozen. Ook moeten ze de prijzen afschermen door er stickers op te plakken. Ze moeten echter wel onthouden wat de artikelen kosten!

Als beide groepen hun keuze hebben gemaakt, komt iedereen weer bij elkaar. Laat de ene groep raden hoeveel de drie producten kosten die de andere groep heeft uitgekozen. De groep die het meest het dichtbij de juiste prijs zit, wint. Sluit af met de zin: ‘geld is niet zo makkelijk als het lijkt!'