Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Geloof en geweld | Introductie

Via het nieuws, maar ook via games en films is geweld vrij normaal in de leefwereld van jongeren. Wat heeft de Bijbel te zeggen over geweld? Wat moeten we met geweld in de Bijbel zelf? In twee bijeenkomsten gaan de jongeren hiermee aan de slag.

Doelen

  • De deelnemers verkennen wat het geloof in een God die liefde is betekent voor hoe christenen met geweld omgaan.
  • De deelnemers ontdekken wat geweld met een mens doet, ze horen verhalen over geweld en onderzoeken welke betekenis het geloof in God daarin heeft.
  • De deelnemers verkennen hoe ze geweld in bijbelverhalen kunnen plaatsen en hoe ze ermee om kunnen gaan.

Persoonlijke voorbereiding

  • Lees de theologische achtergrondinformatie voor jezelf door.
  • Heb je persoonlijk ervaring met geweld of in je naaste omgeving? Wat doet dit thema met je?
  • Lees voor jezelf Matteüs 26:52. Wat roept deze tekst bij jou op?
  • Welke betekenis heeft het christelijke geloof voor jou als het gaat om geweld en het omgaan met geweld?

Liedsuggesties

  • Passende liedsuggesties vind je hier

Ga naar Bijeenkomst 1.

Ga naar Bijeenkomst 2.