Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Bouw de kerk in Syrië weer op (16+)

Over hoop in de puinhoop.

ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR LEIDERS
Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daarom helpt Kerk in Actie hen daarbij, door middel van de najaarscampage 2019. Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij de opbouw van hun kerk. Ga voor meer informatie over de campagne naar deze pagina van Kerk in Actie. 

Voor meer achtergrondinformatie over de huidige situatie in Syrië, lees dit verhaal van dominee Selimian in Aleppo. https://www.kerkinactie.nl/actueel/2018/09/hoop-houden-tussen-de-puinhopen-in-syrie

Puinhoopspel
Nodig: Proppen papier of krant, schilderstape.
Tijdsduur: 10 min.

Speel dit spel als introductie op het thema. Verdeel van te voren de ruimte met de tape in verschillende vakken. Hoe groter je groep, hoe meer vakken je maakt. Zorg dat bij binnenkomst van de tieners de hele ruimte vol ligt met proppen papier.
Vertel de tieners dat ze een eigen gebied krijgen. Er is alleen een probleem: het land is een puinhoop. Deze puinhoop moet zo snel mogelijk worden opgeruimd. Verdeel de groep in kleinere groepjes en geef de opdracht om bij het startsein het eigen vak zo leeg mogelijk te maken, door alle proppen papier uit het eigen vak bij de andere teams in het vak te gooien. Het team dat bij het eindsignaal het vak heeft met de minste proppen papier is de winnaar!

Deze activiteit is afkomstig uit deze werkvorm.

Introductie thema
Nodig: Achtergrondinformatie, evt. wereldkaart of kaart van Syrië, evt. informatie uitgeprint, evt. het filmpje
Tijdsduur: 15 min.

Vertel dat jullie het over de kerk in Syrië gaan hebben. Als jullie hiermee aansluiten bij de campagne ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’, vertel dan hoe jullie kerk hierbij betrokken is.

Hang eventueel een wereldkaart of een kaart van Syrië op. Vraag de jongeren wat zij weten op de situatie in Syrië. Als Syrië de afgelopen week in het nieuws is geweest, kun je kort dat item bespreken. Maar ga er niet te lang en te diep op in, het is slechts verkennend bedoeld. Haak eventueel in op wat de tieners vertellen, en vertel wat meer over de situatie in Syrië:

- Het is acht jaar burgeroorlog geweest in Syrië.
- Veel huizen zijn verwoest en veel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt, hierdoor hebben ze geen bron van inkomsten. Ondertussen worden wel de prijzen van producten hoger.
- Veel mensen vluchten. Naar veiligere gebieden in Syrië zelf, naar buurlanden zoals Libanon of naar andere landen zoals in Europa.
- Er zijn ook veel mensen die in Syrië willen blijven of die terugkeren naar hun land. Zij willen hun leven weer opbouwen in Syrië.
- Voor deze opbouw is veel hulp en ondersteuning nodig. Dat bestaat ten eerste uit noodhulp, zoals het geven van geld, schoon water en warme kleding. Ten tweede bestaat dit uit hulp bij wederopbouw, zoals het helpen bij het opstarten van een eigen bedrijf of het vinden van werk, het wederopbouwen van huizen of scholen of het ondersteunen bij traumaverwerking
- Veel kerken in Syrië zijn ook zwaar getroffen door de oorlog. Toch blijft de kerk hulp geven in Syrië.

De kerk als brenger van hoop
Nodig: Onderstaande informatie.
Tijdsduur: 10 minuten

Vertel dat de kerk belangrijk is voor de mensen in Syrië. Zij is ook één van de belangrijkste hulpverleners. De kerk is een brenger van HOOP in Syrië.

Vraag de jongeren waarom zij denken dat dit zo is. Welke redenen kunnen zij bedenken daarvoor?

Sluit eventueel aan op wat de jongeren noemen en vertel de verschillende redenen:
- De kerk is al eeuwenlang aanwezig op deze plekken, ook in afgelegen gebieden. Dus op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn, kan zij direct helpen.
- De kerk in Syrië kent de situatie goed en kent de mensen. Zo weten zij welke hulp nodig is.
- De kerk heeft de opdracht om het Evangelie van Jezus uit te leven: ze geven zonder iets terug te verwachten.
- De kerk helpt iedereen, mensen van alle religies en achtergronden. Doordat de verschillende partijen in Syrië dat weten, laten zij de kerk in hun gebieden toe om hulp te geven.

Filmpje Dominee Harout Selimian
Bekijk samen dit filmpje. 

Gespreksvragen: 

  • Wat heb je gezien?

  • Wat vind je hiervan?

  • Je ziet dat er juist meer mensen naar deze kerk komen sinds de oorlog, waarom zou dat zijn?

  • Welke dingen doet deze voorganger om de mensen in zijn stad te helpen?

  • Kan jouw kerk of jeugdgroep iets doen om de kerk in Syrië te ondersteunen?

Stellingen waarbij je kunt kiezen uit ‘eens’ of ‘oneens’:

  • Als ik dominee zou zijn in de kerk in Alleppo in de oorlog, dan zou ik vluchten.

  • Je kunt beter naar een ander land vluchten als het zo gevaarlijk is in Syrië.
  • Deze kerk in Alleppo doet wat Jezus ook zou doen.

  • De kerk hoort iedereen te helpen, ook haar ‘vijanden’.

  • Als kerk moeten wij de kerk in Syrië geld geven om weer op te bouwen.