Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Bouw de kerk in Syrië weer op (4-8 jaar)

Over hoop in de puinhoop.

ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR LEIDERS
Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daarom helpt Kerk in Actie hen daarbij, door middel van de najaarscampage 2019. Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij de opbouw van hun kerk. Ga voor meer informatie over de campagne naar deze pagina van Kerk in Actie.
Voor meer achtergrondinformatie over de huidige situatie in Syrië, lees dit verhaal van dominee Selimian in Aleppo

Doel: 
- Met dit programma kun je in het kinder/jeugdwerk aansluiten bij de najaarscampagne van Kerk in Actie: ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’ waardoor je met de hele gemeente met hetzelfde thema bezig bent.
- Kinderen weten dat we als kerk verbonden zijn met kerken in andere landen zoals de kerk in Syrië, en dat we geroepen zijn om elkaar te steunen. Ze worden aangemoedigd mee te leven met Syrische christenen in een moeilijke situatie, en hen wordt geholpen daar iets mee te kunnen doen (bidden/geld geven).
- Kinderen weten dat de kerk een belangrijke rol speelt voor christenen in oorlog of in opbouw van hun land.

Inleiding
Nodig: wereldkaart, twee kleine plaatjes van een kerk, plakband of punaise, eventueel het filmpje van het Jeugdjournaal met scherm en boxjes
Tijdsduur: 10 minuten

Heet de kinderen welkom. Vertel dat het vandaag gaat over de kerk in Syrië. Wie heeft wel eens van Syrië gehoord? Laat de kinderen delen wat ze weten over dit land. Vul eventueel zelf aan door te vertellen dat er oorlog was en er veel mensen zijn gevlucht uit Syrië. Houd het beknopt, ingaan op details hoeft niet.

Bekijk op de wereldkaart samen waar Nederland ligt en waar Syrië ligt. Plak of prik een kleine afbeelding van een kerkje op Syrië. Vertel dat er mensen gevlucht zijn uit Syrië, maar dat er ook weer mensen terug gaan naar hun thuis in Syrië. Voor christenen in Syrië is de kerk belangrijk. Soms is de kerk kapot gemaakt in de oorlog, daarom helpen wij in Nederland om geld te verzamelen zodat zij de kerk weer kunnen bouwen. Plak en prik een kleine afbeelding van een kerkje op Nederland. Zo helpt de kerk in Nederland de kerk in Syrië!

Waarom is de kerk voor mensen in Syrië zo belangrijk denk je? (Antwoorden kunnen zijn: mensen kunnen hier samen bidden en God ontmoeten, elkaar troosten als ze verdrietig zijn door de oorlog, en zorgen voor elkaar, elkaar helpen om hun huizen weer op te bouwen etc.)

Verdieping
Nodig: kleurplaat uit de bijlage voor ieder kind, tekenmateriaal, evt. de kleurplaat op groter formaat geprint en gekleurd papier en lijmstiften
Tijdsduur: 10-15 minuten

Vraag de kinderen wat zij zien op de plaat.
Sluit hierop aan en vertel dat je ziet dat er oorlog is (soldaat, wapen, rook) en dat je ziet dat de kerk kapot is (raam in scherven). Vertel dat de man in het midden een dominee is uit een kerk. Hij geeft de kinderen een doos. Wat zou er in die doos zitten? (eten, schoenen, boeken en schriften om naar school te gaan, een bijbel?). De kinderen zijn blij omdat de kerk hen helpt. De kerk doet wat Jezus doet: mensen liefhebben. Daarom willen we in Nederland de kerk in Syrië helpen. Dan kunnen ze hun kapotte gebouwen weer opbouwen en nog meer kinderen helpen.

Laat de kinderen de kleurplaat kleuren of een eigen tekening maken van wat de kerk betekent in Syrië.

Optie voor oudere kinderen: print de kleurplaat op A3 en geef per tweetal een grote kleurplaat. Laat de kinderen gekleurd papier in kleine stukjes scheuren in dit op de kleuplaat plakken waarmee ze de kleurplaat 'vullen'.

Spelletje: kerktoren bouwen
Nodig: pakjes satéprikkers, plakband, evt. blokken en karton, stopwatch
Tijdsduur: 10 minuten

Verdeel de kinderen in groepjes van 2 tot 4 kinderen. Laat hen een kerktoren bouwen met satéstokjes en plakband. Welke groep kan goed samenwerken en de hoogste kerk bouwen in bijv. 5 minuten? De jongste kinderen kun je met blokken of karton laten bouwen in plaats van de scherpe prikkers.

Collecte

De kerk in Syrië helpt dus de mensen in en na de oorlog en dat is heel belangrijk. Maar wat kan onze kerk hier in Nederland doen om te helpen? Vertel dat wij de kerk in Syrië in ieder geval kunnen helpen door 1) voor hen te bidden en 2) geld te geven.

Als je ervoor kiest om tijdens de bijeenkomst een collecte te houden voor de kinderen, laat je een spaarpot rond gaan. De kinderen mogen hun meegebrachte geld hierin gooien.

Gebed

Zet de bouwwerken die de kinderen hebben gemaakt met de tekeningen in het midden. Ga er omheen staan in een kring. Dank en bid samen voor de kerk in Syrië of zing een zegenliedje dat de kinderen kennen.