Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Bouw de Kerk in Syrië weer op (9-12 en 13-16 jaar)

Over hoop in de puinhoop.

ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR LEIDERS
Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daarom helpt Kerk in Actie hen daarbij, door middel van de najaarscampage 2019. Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij de opbouw van hun kerk. Ga voor meer informatie over de campagne naar deze pagina van Kerk in Actie.
Voor meer achtergrondinformatie over de huidige situatie in Syrië, lees dit verhaal van dominee Selimian in Aleppo. https://www.kerkinactie.nl/actueel/2018/09/hoop-houden-tussen-de-puinhopen-in-syrie

Doel:
- Met dit programma kun je in het kinder/jeugdwerk aansluiten bij de najaarscampagne van Kerk in Actie: ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’ waardoor je met de hele gemeente met hetzelfde thema bezig bent.
- Kinderen weten dat we als kerk verbonden zijn met kerken in andere landen zoals de kerk in Syrië, en dat we geroepen zijn om elkaar te steunen. Ze worden aangemoedigd mee te leven met Syrische christenen in een moeilijke situatie, en hen wordt geholpen daar iets mee te kunnen doen (bidden/geld geven).
- Kinderen weten dat de kerk een belangrijke rol speelt voor christenen in oorlog of in opbouw van hun land.

Inleiding
Nodig: wereldkaart
Tijdsduur: 5 minuten

Vertel de kinderen dat jullie het gaan hebben over de kerk in Syrië. Zet een cirkel om Syrië op de wereldkaart. Laat de kinderen ook zien waar Nederland ligt en bepaal met elkaar hoe ver dat van Syrië af ligt.

Vraag de kinderen:
· Wat weten de kinderen van Syrië?
· Wie kent er iemand die gevlucht is uit Syrië?

Vertel eventueel zelf iets vanuit de achtergrondinformatie. Ingaan op details hoeft hier niet. Benoem wel dat er in Syrië ook Christenen zijn en dus ook kerken zijn. Als jullie kerk bijdraagt aan de campagne ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’, vertel dan hoe zij dat doet. (Bijvoorbeeld door een collecte.)

Puinhoopspel
Nodig: Papier of kranten, schilderstape.
Tijdsduur: 10 minuten

Verdeel vooraf de ruimte in vlakken met tape op de grond. Bij meer dan 6 kinderen maak je grote vlakken voor teams. Bij minder dan 6 kinderen, maak je een kleinere vlakken per kind.

Begin het spel door de groep kinderen in teams in te delen of laat één kind per vlak staan. Leg proppen papier verspreid over de grond.
Vertel de kinderen dat ze een eigen gebied krijgen. Er is alleen een probleem: het land is een puinhoop. Iedereen wil z'n eigen 'land' vrij houden van puinhoop... Maar dat is nog best lastig, omdat er verschillende teams zijn, net als in landen waar oorlog is.
Geef de opdracht om bij het startsein het eigen vak zo leeg mogelijk te maken door proppen papier uit het eigen vak bij de andere teams in het vak te gooien. Geef ze een aantal minuten de tijd. Het team of het kind dat bij het eindsignaal het vak heeft met de minste proppen is de winnaar!

Deze activiteit is afkomstig uit deze werkvorm.

Verdieping
Nodig: Een verhaal of foto of filmpje dat je van te voren uitkiest, een grote bak vol met proppen papier, de strookjes uit bijlage 1 losgeknipt, doosjes of stevige enveloppen
Tijdsduur: 15-20 minuten

In het spel maakten we een puinhoop, doordat we allemaal tegen elkaar streden. Dat gebeurt ook in oorlog. In Syrië vochten verschillende partijen tegen elkaar. Dit zorgt voor een puinhoop in het land: huizen, ziekenhuizen, scholen en kerken zijn kapot.

Bekijk een filmpje of foto of lees verhaal van de situatie in Syrië. En bespreek deze met de kinderen.

Lees of bekijk:
· Deze afbeelding op groot formaat
· Het verhaal van Boulos uit de bijlage
· Het verhaal van Sara uit de bijlage
· Filmpje van Hamoudi die in Syrië woont (Jeugdjournaal)
· Filmpje van dominee Harout Selimiam (Kerk in Actie) 

Vragen:
· Welke puinhoop zie je hier? (Bijv. kapotte gebouwen etc.)
· En heb je ook iets gezien dat hoop geeft? (Iets ‘positiefs’, ‘moois’?)

Vertel: Nu Syrië een puinhoop is door de oorlog, is de kerk erg belangrijk. Waarom zou de kerk zo belangrijk zijn voor mensen in Syrië?

Laat kinderen dit eventueel zelf ontdekken door de volgdende activiteit:
Neem alle proppen papier van het puinhoopspel en stop deze in een grote bak of mand. Doe er proppen van oude kranten bij zodat de bak vol is. Print van te voren de voorbeelden van hoop die de kerk in Syrië brengt en knip de strookjes los. Doe deze strookjes in kleine doosjes of in stevige enveloppen, en stop deze in de grabbelton. Laat ieder kind een doosje of envelop grabbelen, totdat ze allemaal gevonden zijn. Lees om de beurt de briefjes voor.
Je kunt er voor kiezen om de briefjes te laten lezen op de volgorde van de cijfers die op de strookjes staan. Zo ontstaat er één verhaal.

Spel:
Nodig: Plastic of papieren bekers, (watervaste) stiften, elastieken, touwtjes.
Tijdsduur: 10 minuten

De kerk in Syrië helpt de mensen om hun leven en het land weer op te bouwen. En wij als Nederlandse kerk zijn verbonden met de kerk in Syrië. Alle kerken in de hele wereld zijn namelijk één grote familie! Als we samenwerken en elkaar steunen als kerken, kunnen we op elkaar bouwen! Daarom zamelen we geld in voor de Kerk in Syrië en bidden we voor hen.

Voor het spel heb je minimaal 3 en max 7 spelers nodig per groepje. Geef ieder team een elastiek met daaraan touwtjes geknoopt, zoveel touwtjes als kinderen die meedoen. De kinderen pakken allemaal het uiteinde van een touwtje. Met het elastiek proberen ze samen een beker op te pakken en op de ander te stapelen. Het team dat de bekers als eerst opgestapeld heeft, wint!

Variant creatieve gebedsvorm: Geef vooraf ieder kind een beker en laat het een moment stil worden. Laat ieder op het bekertje een gebedspunt schrijven voor de kerk in Syrië, of een woord dat zij wensen voor Syrië. 

Collecte
Als je er voor kiest om een collecte te houden in deze bijeenkomst, laat dan een spaarpot langs gaan. Vertel dat jullie geld ophalen omdat we helpen de kerk in Syrië weer op te bouwen.

Misschien komen er wel ideeën vanuit de kinderen om geld op te halen voor de kerk in Syrië (de najaarscampagne). Je kunt samen een actie opzetten om geld op te halen voor de kerk in Syrië.

Gebed
Twee ideeën voor een gebedsvorm:

  • Maak één grote toren van alle bekertjes uit de vorige opdracht. Je kunt er ook nu nog woorden en gebeden op schrijven als je dat bij het spel nog niet hebt gedaan.
    Ga hier omheen staan in een cirkel. Dank en bid kort voor de kerk in Syrië, of zing een zegenlied dat de kinderen kennen.

  • Neem een afbeelding van een kerk op A3 formaat of print deze foto groot uit. Geef de kinderen een leeg kaartje. Ieder kind mag hierop een gebed schrijven voor de kerk in Syrië en deze op de kerk/plaat plakken.