Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Geniet van de schepping!

Deze werkvorm gaat over de schepping. Je leest een stukje over de schepping, je gaat als gezin naar buiten en je maakt iets van wat je vindt in de schepping. Je kunt deze werkvorm ook met gemeenteleden doen. Alle gezinnen en personen doen de werkvorm zelfstandig en delen daarna bijvoorbeeld in de app hun antwoorden bij de vragen en een foto van wat ze gemaakt en gezien hebben

Doel

 • Gezinnen ontdekken samen wat het betekent dat God alles goed heeft gemaakt. 
 • Gezinnen maken samen iets met wat ze vinden in de schepping.


Nodig
:

 • Bijbel
 • Knutselmateriaal

Introductie (10 min)

 • Lees met elkaar Genesis 1, gebruik de Samenleesbijbel of de Bijbel in Gewone Taal. 
 • Lees speciaal nog een keer het laatste vers (vers 31).
 • God zag dat het goed was. Wat zag God allemaal toen hij rondkeek? Laat elk gezinslid meedenken. Iedereen noemt kort wat hij of zij denkt dat God zag. Heb je tijd over omdat het toch vakantie is? Maak dan een gezamenlijke tekening over vers 31 en al het goede dat God zag, bijvoorbeeld op een groot vel papier of op de achterkant van het stuk behang. 
 • Wat vind jij goed of mooi aan de schepping? Noem allemaal drie dingen op. Wat valt jullie op?

Verdieping (30+ min)

 • Overleg met elkaar: waar is in jullie omgeving het mooiste natuurgebied? Naar welk natuurgebied of stukje met natuur (kan ook een parkje zijn!) willen jullie? Kies een gebied dat jullie aanspreekt of dat voor jullie goed te bereiken is. 
 • Wandel met elkaar in het natuurgebied. Neem een tas mee. Verzamel zoveel mogelijk dingen uit de natuur die je kunt gebruiken om mee te knutselen, takken, bladeren, stenen en andere dingen uit de natuur die je tegenkomt!

Verwerking (30 min)

 • Leg knutselspullen klaar die je in huis hebt. Je kunt denken aan lijm, scharen, touw, spijkers, verf etc. Laat de kinderen meedenken of zoeken. 
 • Leeg de zak met vondsten van de wandeling op tafel. Wat heb je gevonden?  Bekijk het met elkaar.
 • Maak één of meerdere kunstwerken met het materiaal dat je gemaakt hebt. 
 • Nb: Doe je als kerk samen deze opdracht, deel dan een foto met elkaar van wat je gemaakt hebt.


Afsluiting 


Gebed
Sluit met elkaar af met een gebed. Bijvoorbeeld een kringgebed: elk gezinslid zegt één zin of woord om God te danken voor wat hij geschapen heeft. 

Tot slot: Geef het kunstwerk een ereplaats in je huis of tuin!