Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gevlucht en opnieuw beginnen

Waarom vluchten mensen en welke verhalen in de Bijbel gaan over vluchtelingen? Nodig vluchtelingen uit om in gesprek te gaan.

De programma's vind je in het PDF document in de bijlage.

Korte beschrijving van de programma's:
De eerste bijeenkomst begint met een luchtige werkvorm waarin allerlei vooroordelen in het vluchtelingendebat voorbijkomen. Vervolgens inventariseren de deelnemers redenen waarom mensen vluchten, aan de hand van beeldmateriaal en een stillewanddiscussie. Verder lezen ze in de Bijbel dat Jezus zelf ook vluchteling was. Daarna bekijken de jongeren een fragment van het programma 'Rot op naar je eigen land'. Ook proberen ze zich in te leven in een persoonlijke vluchtsituatie: wat zij zouden meenemen op hun vlucht?
In de tweede bijeenkomst worden vier Bijbelpassages besproken over het thema 'vluchten'. Verder nodig je vluchtelingen uit voor een ontmoeting en gesprek. Tot slot wordt er bekeken of er behoefte is aan een vervolg op deze ontmoeting, bijvoorbeeld door gezamenlijk activiteiten te ondernemen.

Doelen van deze bijeenkomsten:
• De deelnemers realiseren zich dat er veel vooroordelen bestaan in het vluchtelingendebat, zowel over vluchtelingen als over Nederland(ers).
• De deelnemers worden zich bewust van de redenen van mensen om te vluchten, zoals oorlog, levensbedreigende situaties en beangstigende toekomstperspectieven.
• De deelnemers proberen zich te verplaatsen in de situatie van een vluchteling, hoe het is om huis en haard achter te laten voor een nieuw bestaan in een ander land.
• De deelnemers ontdekken dat de Bijbel veel verhalen over vluchtelingen bevat, vanuit verschillende perspectieven.
• De deelnemers worden zich bewust van de emoties en persoonlijke ervaringen van vluchtelingen.
• De deelnemers krijgen meer inzicht in de behoeftes, wensen en interesses van vluchtelingen en onderzoeken de mogelijkheden om gezamenlijke activiteiten op te zetten.