Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Goede voornemens

Het einde van het jaar is in zicht. Naast oliebollen en vuurwerk horen daar natuurlijk ook goede voornemens bij. Welke goede voornemens heb jij voor het nieuwe jaar? In deze werkvorm kijken we niet alleen naar wat voor ons ligt, we mogen ook dankbaar zijn voor wat geweest is.

Doelstelling: deelnemers raken met elkaar in gesprek over goede voornemens.
Tijdsduur: 20 minuten
Nodig: Bijbels, apparatuur om de filmpjes te bekijken 

Bekijk het filmpje: Waar komen goede voornemens vandaan?

 • Wat vind je van het idee om op oudjaarsdag je goede voornemens te benoemen?
 • Is goede voornemens benoemen volgens jou iets wat je alleen op oudejaarsavond moet doen? Doe je dat zelf ook? Wat komt er van terecht?
 • Wat zegt de Bijbel over goede voornemens?

Lees Mattheüs 6:34 

Lees Filippenzen 3:13-14

 • Hoe denk je dat ’goede voornemens’ bij deze teksten passen?
 • Zijn de teksten tegenstrijdig? Waarom wel/niet?
 • Welke tekst spreekt jou het meest aan? Waarom?

Veel mensen doen aan goede voornemens. Jij ook?
Bekijk het filmpje: Goede voornemens.
 

 • Laat de jongeren allemaal één goed voornemen zo concreet mogelijk opschrijven.
 • Laat ze in gesprek gaan over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun goede voornemen slaagt. Hebben ze tips voor elkaar?

Leg eventueel deze 'Tips om goede voornemens te laten slagen' voor:

 1. Het is makkelijker om maar één voornemen te hebben.
 2. Schrijf je goede voornemen positief op.
  Niet: Ik wil stoppen met snacken - Wel: Ik wil gezonder eten
 3. Vertel je goede voornemens aan een paar mensen in je omgeving, dan kunnen anderen je helpen en stimuleren.
 4. Werk met concrete minidoelen.
 5. Beloon jezelf.
 6. Kies voor´de gelofte voor één-dag-aanpak´. Neem je elke ochtend bij het opstaan voor om voor slechts één dag… gezond te eten, meer te bewegen. Voordeel van deze aanpak is niet alleen dat je veel bewuster met je goede voornemen bezig bent, maar vooral ook dat je steeds een klein, haalbaar  stapje in de goede richting zet én dat een dag falen niet direct het einde van je goede voornemen betekent.

Goede voornemens hebben kan lijken op: we moeten nog beter ons best doen of we willen nog meer bereiken in de toekomst. We moeten al zoveel en dan leggen we onszelf hiermee nog meer druk op. Daarom is het goed om ook juist te kijken naar wat al goed ging het afgelopen jaar en daar dankbaar voor te zijn. 

 • Schrijf op waar je dankbaar voor bent het afgelopen jaar en waarom. Bedenk vervolgens waar je dankbaar voor kunt zijn in het komende jaar.
 • Zijn er dingen die je van jezelf moet die (onbewust) druk op je leggen?
 • Moeten die dingen ook echt? Waarom wel/niet?
 • Schrijf in een paar zinnen op wat jij van jezelf verwacht of anderen van jou verwachten waarvan je weet dat je dit niet altijd hoeft waar te maken.

Laat de jongeren één voor één een waxinelichtje opsteken terwijl ze zeggen waar ze dankbaar voor zijn en wat ze van zichzelf níét meer hoeven.