Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Goedheilig

Korte beschrijving
In dit item leren jongeren de christelijke achtergrond van Sint- Maarten en Sinterklaas herkennen. De bijeenkomst begint met een verkenning van het begrip ‘heilige’ door middel van uitsprakenkaartjes. Daarna verdiepen de deelnemers zich in een van de twee ‘goedheiligmannen’ en hun inspiratie. Hierbij wordt ook een bijbelse verdieping aangebracht. Het is van belang dat de deelnemers leren zien dat mensen zoals Maarten en Nicolaas zich lieten inspireren door het christe- lijke geloof en dat bijbelse verhalen zich laten vertalen naar heel concrete daden. De verhalen rond deze beide heiligen, hun bijbelse inspiratiebronnen en de link naar de wereld van nu worden ten slotte door de deelnemers vertaald in een presentatie (bijvoorbeeld een toneelstukje, een sketch, een rap of een lied).

Doel

  • De deelnemers kennen de religieuze achtergrond van de feesten Sint-Maarten en Sinterklaas.
  • De deelnemers kunnen de elementen van deze feesten (geven en ontvangen) verbinden met bijbelse verhalen.
  • De deelnemers vormen zich een mening over naasten- liefde en de manier waarop deze door de verhalen over deze beide heiligen naar voren wordt gebracht.

Download het PDF-bestand hier.