Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gooi het over een andere boeg

Wat betekende het voor de vissers om Jezus te volgen? Hervertelling, knutselopdracht en rollenspel

Jezus laat zien dat de onmogelijke dingen mogelijk worden als hij in de buurt is. Vissers die de hele nacht niets gevangen hebben, vangen op zijn gezag zoveel vis dat de netten dreigen te scheuren en de boten dreigen te zinken. Overvloedig dus. En als Jezus ze dan opdraagt om niet langer vissen te vangen, maar ‘mensen op te vissen die dreigen te verdrinken', dan is er eigenlijk maar één mogelijkheid en dat is: meegaan met Jezus, hoe moeilijk het misschien wel zal worden. Lees de navertelling voor en kies de werkvorm die bij je groep past.

- verhaal-
Jezus maakt enkele vissers tot zijn leerlingen

Er liggen twee boten aan de kant, bij het Meer van Gennesaret. Jezus ziet het. Hij heeft een heleboel mensen bij zich, die achter hem aanlopen. Al die mensen willen graag het woord van God horen. Zijn het teveel mensen voor jezus? Misschien. Iedereen vraagt om aandacht en er staat in de bijbel met nadruk dat het er heel veel zijn. In ieder geval kijkt Jezus naar die vissers die zich daar staan uit te sloven met hun netten uit te spoelen en schoon te maken. In de netten blijven altijd een heleboel ongerechtigheden hangen. Stukjes wier, steentjes, dingen waar je niets aan hebt en die de netten alleen maar zwaarder maken en moeilijker te gebruiken.
Jezus loopt naar een van de boten toe die daar werkeloos aan de kant liggen en aan Simon vraagt hij: "Wil je een eindje van het land afvaren?"
Simon doet dat. Hij duwt de boot af en peddelt een eind van de kant. Als je niet beter wist, zou je denken dat Jezus probeert om al die mensen te ontwijken die achter hem aanlopen om alles wat hij vertelt te horen. Maar dat is niet het geval. Door een eind uit de kant te gaan, kan Jezus juist veel meer mensen bereiken, want door het water wordt het geluid weerkaatst en versterkt.
Jezus gaat in de boot zitten en vanaf die plek geeft hij les aan de mensen en legt hij uit wat hij bedoelt met alles wat hij zegt.

Als Jezus tenslotte uitgesproken is, draait hij zich om naar Simon Petrus en zegt: "Vaar nu naar het diepere water. Daar moeten jullie je netten uitgooien." Petrus wordt boos. Wat denkt Jezus wel? Dat hij opeens meer verstand heeft van vissen dan zij, de echte vissers? Zij hebben jarenlang ervaring en Jezus komt zomaar even voorbij. Hij schudt z'n hoofd. "Meester, de hele nacht zijn we bezig geweest, we hebben ons kapot gewerkt, en we hebben niks gevangen." Hij ziet dat Jezus hem aankijkt. Dan slikt hij en hij slikt nog eens. "Maar vooruit, als u het zegt zal ik het doen. Ik zal de netten uitwerpen." Het klinkt niet enthousiast. Het klinkt precies zoals Petrus zich voelt: Nou vooruit, als Jezus zo aandringt wil hij het wel doen, maar eigenlijk ziet hij het nut er niet van in. Hij gebaart naar de anderen die aan boord zijn en met elkaar gooien ze de netten overboord. Binnen enkele ogenblikken zijn de netten zó vol vis, dat ze ervan gaan scheuren. Zodra de vissers dat merken, schreeuwen ze naar hun kameraden in de andere boot: "Kom helpen, kom ons toch helpen! Gauw!" Die komen zo snel mogelijk aan gepeddeld. Met elkaar halen ze met veel moeite de netten binnenboord. Nu is er opeens zoveel vis dat beide boten dreigen te zinken, zo vol zijn ze.
Als Simon Petrus dat ziet, is hij in één klap veranderd. Hij valt op zijn knieën en zegt: "Heer, ga alsjeblieft weg. Bemoei je niet met mij. Dat ben ik niet waard."

Hij is niet de enige die verlamd is van schrik. Dat zijn de andere vissers ook als ze zich realiseren wat er eigenlijk gebeurd is. En ze zijn doodsbang voor de consequenties. Op dat moment hebben ze al in de gaten dat hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Na een confrontatie kun je niet langer met hetzelfde leventje verdergaan, er is iets veranderd. Petrus is niet de enige die dat merkt, de andere mannen die met hem meewerken, ervaren hetzelfde. Ook zij zijn zo onder de indruk van Jezus dat ze eigenlijk doodsbang voor hem zijn. "Ga maar weg! Bij ons moet u niet wezen. Wat dacht u, dat wij bijzondere mannen waren, mensen die u kunt gebruiken? Nee hoor. Wij zijn doodgewone vissers. Ga alstublieft ergens anders naartoe. Ga ergens anders zoeken." Maar op datzelfde moment beseffen ze dat het al te laat is. Jezus heeft zó'n indruk op ze gemaakt, ze zullen nooit meer hetzelfde zijn.

Jezus blijft heel rustig. Hij zegt: "Niet bang zijn. Vanaf nu gooien jullie het over een andere boeg. Vanaf nu zullen jullie mensen opvissen." Mensen die buiten de boot gevallen zijn, mensen die dreigen te verdrinken in al hun problemen, mensen bij wie het water tot de lippen gestegen is. Even denken deze mannen na. Kunnen ze nog terug? Elke dag gewoon je werk doen als visser, redelijk zeker zijn van je bestaan en verder geen problemen? Of... met Jezus mee? De ene onzekerheid na de andere. ‘s Morgens niet weten waar je 's avonds je hoofd zult neerleggen. Maar wel met iets wezenlijks bezig zijn!! Daar hoeven ze eigenlijk niet lang over na te denken. Ze brengen de boten aan land, laten alles achter en gaan met Jezus mee.

Opdrachten
Beide opdrachten kunnen zowel door kinderen als door tieners gemaakt worden; kies een opdracht die bij je groep past.

Twee boten
Nodig:
- per boot twee A4-tjes
- teken- of schrijfstiften

De bedoeling is dat iedereen twee bootjes maakt. In de ene boot schrijf of teken je wat de leerlingen van Jezus belangrijk en leuk vonden aan hun werk als visser: de zekerheid, de spanning, enzovoort. In de andere boot schrijf of teken je hoe de leerlingen aankeken tegen Jezus, tegen wat Jezus  deed en hoe hun leven zou zijn als ze met Jezus mee zouden gaan: mensen helpen, maar ook de kans lopen om gearresteerd te worden.

Een bootje wordt gemaakt van twee bladen papier (A4). Het ene blad knip je in de lengte doormidden, en die twee helften vouw je (in de breedte) dubbel (zie tekening 1). Het andere blad knip je uit volgens voorbeeld (tekening 2) en je vouwt de plakrandjes. Plak vervolgens de twee stroken van het eerste blad vast aan de plakrandjes van het tweede blad. Opmerking: wellicht is het handiger eerst de schrijf/tekenopdracht te doen, alvorens te plakken.

download de tekening.

Naspelen
Laat de verschillende scènes naspelen. Verdeel de groep in kleinere groepjes. Elk groepje neemt dan één van de volgende scènes voor z'n rekening. Natuurlijk kunnen alle scènes achter elkaar ook door één groepje gespeeld worden.

1. De vissers zijn bezig met hun netten-schoon te maken.
2. Jezus vraagt aan Simon Petrus (of Petrus) of hij met zijn boot een eind van de kant wil gaan varen, zodat Jezus gemakkelijker de mensen kan toespreken.
3. jezus zegt even later tegen Petrus dat hij zijn netten moet uitgooien, en deze wordt kwaad omdat ze al de hele nacht niets hebben gevangen, maar ten slotte doet hij het toch.
4. De netten dreigen te scheuren en Petrus roept zijn vrienden te hulp.
5. De reactie van Petrus en de anderen op deze bijzondere gebeurtenis. (Ze vragen Jezus om maar weg te gaan) En de vraag of de opdracht van Jezus dat ze met hem mee zullen gaan om 'vissers van mensen' te worden.
6. Ten slotte de reactie van deze vissers: Ze laten alles achter en gaan met Jezus mee; ze zijn zijn leerlingen geworden.