Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Heiligen

Over 'heiligen' in de kerkgeschiedenis en in de Bijbel. Hoe kunnen wij als heilige leven?

Doelen van deze bijeenkomst:
• De kinderen leren dat ‘heiligen’ in de christelijke traditie mensen zijn, die voor Jezus hebben gekozen en die opvallen door hun buitengewone optreden voor God en voor anderen.
• De kinderen ontdekken dat heiligen niet alleen mensen zijn uit de geschiedenis, maar dat er ook in de moderne tijd nog mensen zijn die ‘heilig’ kunnen worden genoemd.
• De kinderen denken na over dingen die zij kunnen doen om zelf een beetje ‘heilig’ te zijn

Samenvatting:
Je start de bijeenkomst met het doorgeven van een boon met daarbij een bemoedigende booschap: een heilig boontje! Jullie verkennen het thema door een profielpagina in te vullen voor de hielige Sint Nicolaas. Zo leren de kinderen dat in de (Rooms Katholieke) geschienis mensen 'heiligen' werden genoemd. Vervolgens vertel je wie in de Bijbel ‘heiligen’ worden genoemd: mensen die zich hebben bekeerd tot het christendom en Jezus zijn gaan volgen. Deze mensen gedragen zich als Jezus om te laten zien dat ze bij Hem horen. Dat kunnen kleine dingen zijn. Zo kan iedereen een heilige zijn – ook de kinderen. Je leest uit Hebreeën 11 de lijst met voorbeeldfiguren in het geloof en de kinderen maken opdrachtjes over deze personen. Als hedendaags voorbeeld bespreek je wat Maarten Luther King deed en of hij ook een heilige kan worden genoemd. Tenslotte maken de kinderen een persoonlijke toepassing: kunnen alleen ‘supermensen’ heilig zijn? Of kun jij ook een beetje heilig zijn? Ze schrijven op wat zij kunnen doen.

Werkbladen:

  • Werkblad 10.1 – Nicolaas de heilige
  • Werkblad 10.2 – Bijbelse heiligen
  • Werkblad 10.3 – Ook een beetje heilig

Het programma en de werkbladen vind je in de bijlagen.