Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Helden

Bijbelse helden en zelf een held zijn vandaag.

De programma's vind je in het PDF document in de bijlage.

Korte beschrijving van de programma's:
Deze programma's gaan over helden. Maar wie of wat is nu eigenlijk een held?
In de eerste bijeenkomst onderzoeken de deelnemers dit onder meer naar aanleiding van een estafettespel met (super)helden en Bijbelteksten over Daniël en Jezus. Hun bevindingen verwerken ze in een gezamenlijk schilderij.
In de tweede bijeenkomst staan de jongeren stil bij eigenschappen van 'helden' in het leven van alledag, aan de hand van nieuwsberichten en voorwerpen die te maken hebben met hun eigen helden. Verder bespreken ze Bijbelteksten over David. Daarna gaan ze aan de slag voor de gemeente, door hun eigen tips voor heldhaftigheid te verwerken in een sketch (of een andere creatieve vorm). Het item eindigt met een ontroerend filmpje.

Doelen van deze bijeenkomsten:
• De deelnemers kunnen aangeven wat zij verstaan onder een held.
• De deelnemers leren wat Bijbelse helden kenmerkt.
• De deelnemers kunnen aangeven wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen Bijbelse helden en andere helden.
• De deelnemers denken na over wanneer zij zelf heldhaftig zouden kunnen zijn.
• De deelnemers formuleren handvatten om heldhaftigheid te stimuleren.