Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Help! Het coronavirus?!

Deze werkvorm helpt je om met jongeren in gesprek te gaan over het coronavirus. Waren er vroeger ook besmettelijke ziekten? En wat gebeurde er toen? Wat zegt jouw gevoel over het virus en alles wat er gebeurt in Nederland? Én vooral, wat doe je ermee? Ook nemen we een kijkje in de Bijbel. Wat zegt Jezus over besmettelijke ziekten?

Deze werkvorm bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Introductie
 • Doel
 • Wist je dat? Antiochië teaser 
 • Emotie en het coronavirus
  • Corona in het nieuws
  • Wat voel ik van binnen als ik aan het coronavirus denk?
   • Onmacht - Geen controle, anderen bepalen
   • Woede - Ik mag geen leuke dingen doen
   • Angst - Wat als het mij of iemand om me heen treft?
   • Vrolijk zijn - Leuk, we hoeven niet naar iets toe waar ik geen zin in heb
  • Verdieping - Wil je meer weten hoe de hersenen en angst werken? 
 • Bijbel - Oproep tot naastenliefde
  • De groei van het christendom
 • Lied- en gebedssuggesties


Introductie

Deze werkvorm voor jongeren van 13-16 jaar is bedoeld voor voor tiener- en jeugdwerkers die online met hun groep aan de slag willen gaan over het coronavirus. Ook is de werkvorm geschikt voor gezinnen met tieners. Deze werkvorm bestaat uit verschillende onderdelen dus kies iets uit wat je interessant vindt én wat past bij je gezin of jeugdgroep. 

Ga creatief om met deze werkvormen en kijk hoe je deze online en offline kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van filmpjes, het online delen van informatie, de inzet van social media maar ook thuis het gesprek aangaan etc.


Doel

 • De jongeren worden bemoedigd door deze werkvorm. 
 • De jongeren leren uit de Bijbel hoe een ziekte kan leiden tot naastenliefde.
 • De jongeren kunnen hun emoties uiten en leren daarmee om te gaan in deze coronacrisis.
 • De jongeren krijgen een historische perspectief.
 • De jongeren krijgen leuke alternatieven voor kerkgang, clubwerk door online- en buiten activiteiten.Wist je dat? Antiochië teaser


Wist je dat de christenen in de derde eeuw na Christus de eerste waren die resistent werden bij 'de-grote-pokken-epidemie? En wist je dat dat een enorme groei van het christendom tot gevolg had? Hier lees je er meer over:

Ziektes en het vroege christendom
Het christendom is de eerste twee eeuwen een piepkleine sekte in het Romeinse rijk. Er waren godsdiensten die vele malen groter en succesvoller waren dan het christendom. Maar ergens in het begin van de derde eeuw is dat allemaal veranderd. In no-time werd het christendom de nr.1 godsdienst in het Romeinse rijk.

De stad Antiochië (huidige zuid-Turkije) had in het begin van de derde eeuw ongeveer 1,5 miljoen inwoners. Er woonden veel christenen. Het was de stad waar mensen voor het eerst “christen” werden genoem. De christenen in Antiochië behoorden tot het rijkere deel van de bevolking.

De stad werd in het begin van de derde eeuw getroffen door een epidemie: pokken. Ongeveer ⅓ van de stad stierf aan deze zeer besmettelijke ziekte. De rijke mensen en ook de Romeinse arts verlieten als ratten het zinkende schip. De armen bleven achter in armoedige, opeen gepakte, woonwijken. Er was echter nog een groep mensen die achterbleef: de christenen van Antiochië. 

De christenen gingen uit naastenliefde zorgen voor de zieke medemens. En daarmee liepen ze het allergrootste risico. Veel zorgzame christenen kwamen om het leven terwijl ze zorg droegen en de mensen met pokken behandelden. Waarom deden ze dat?

Ze hadden van Jezus geleerd dat naastenliefde best wat mag kosten. Soms zelfs je eigen leven. Ze geloofden dat Jezus zijn leven heeft gegeven. En nu volgen ze hem. Ook geloofden ze dat de dood niet het laatste woord heeft.

Emotie en het coronavirus


Corona in het nieuws
Help! De wereld en Nederland is in de greep van het coronavirus. De media speelt een grote rol in de aandacht die het virus krijgt. Daardoor heeft iedereen het er over. We weten dat het virus voor de meeste gezonde mensen niet heel gevaarlijk is, maar toch gaan de meeste mensen griezelen van de gedachte dat ze besmet worden! Daarbij heeft het virus voor de maatschappij verstrekkende gevolgen. Allerlei emoties spelen dan op: je kan je onmachtig voelen, bang of juist boos. 

Misschien kan je het niet voorstellen, maar natuurlijk zijn er ook kinderen en mensen die juist vrolijk worden van alle commotie rondom het coronavirus! Als je een beetje moet hoesten, mag je misschien wel een weekje verplicht thuis zijn! Leuke dingen doen in plaats van naar school of werken! 


Wat voel ik van binnen als ik aan het coronavirus denk?


Doe even je ogen dicht en denk aan het coronavirus… Welk gevoel en emoties roepen dit bij je op? Wat vind je hiervan?

Nu je weet welk gevoel je bij het coronavirus heb, gaan we een opdracht doen bij die emotie. Kijk hieronder naar de emoties en kies een opdracht die je aanspreekt.

Onmacht - geen controle, anderen bepalen

 • Doe een food-challenge: durf je geblinddoekt je over te leveren aan je familie of vrienden? Krijg je lekker eten of juist minder lekker eten naar binnen geschoven? Tip: als je eten geeft, kan je juist zeggen dat het er vies uit ziet, of dat het net op de vloer is gevallen… (wat natuurlijk niet zo is).
 • Maak een stripverhaal over het coronavirus. Alleen heb je zelf geen invloed op hoe jouw strip precies gaat! Ga samen om tafel zitten en start met z'n allen aan een eigen strip. Je krijgt 1 minuut om de eerste box te maken, daarna moet je het stripverhaal waar je mee bezig bent, doorschuiven naar je buurman links van je. Jij krijgt de strip van je buurman rechts van je. Hierna hebben jullie opnieuw 1 minuut om de volgende box te maken. Je blijft de strip zo doorschuiven, totdat de verhalen af zijn.
 • Deel je creaties online op je favoriete social media!

Woede - ik mag geen leuke dingen doen

 • Van woede naar dromen: nu mag het niet, maar straks wel weer... Fantaseer over wat je het beste kan helpen vergeten dat je zo boos was over de problemen die samenhangen met het coronavirus.
  Verdieping: hoe zorg je dat jouw droom gerealiseerd kan worden? Of als jouw droom echt niet realiseerbaar is, welke elementen kan je wel realiseren? Wie of wat heb je daarvoor nodig? 
 • Maak rap of een een TikTok waarin je jouw woede kan uiten… extra uitdaging: sluit af met een positieve boodschap!

Angst - wat als het mij of iemand om me heen treft

 • Er zijn veel liedjes gemaakt die gaan over angst en hoe je daar overheen stapt. Bedenk voor jezelf welk liedje jij wil horen om je beter te voelen! Zoek hem op op youtube, luister en kijk wat dit met je doet. Je kan natuurlijk ook lekker meezingen! Zoek de lyrics op of doe karaoke! Ook mooi om samen met je familie of vrienden!
 • In de Bijbel wordt veel geschreven over hoe je met angst kan omgaan. Weet je zelf een verhaal dat je aanspreekt? Waarom vind jij dit verhaal echt tof? Wat kan een ander van dit verhaal leren?

Vrolijk zijn - leuk, we hoeven niet naar iets toe waar ik geen zin in heb!

 • Ga lekker naar buiten, de natuur in! Geniet extra van niets hoeven doen dan te wandelen, in de zon te zitten of de wind op je wangen te voelen!
  Verdieping: we ‘moeten’ een heleboel in ons leven. Welke dingen vind jij echt belangrijk? Zijn dit dezelfde dingen die veel christenen belangrijk vinden? Ga er mee in gesprek met jezelf of met je familie of vrienden. 
 • Soms ben jij blij met dingen waar anderen juist boos, verdrietig of angstig voor zijn… Hoe zorg je ervoor dat je de anderen niet kwetst of pijn doet met jouw uitbundige gedrag? Maak een 'gedachten-mind-map' waarin je aan de ene kant verkent hoe het komt dat jij zo blij bent, maar waarin je ook nadenkt over waarom anderen juist hele andere gedachten en gevoelens hebben. Tip: je hoeft niet alleen te schrijven, je kan ook tekenen of goede muziek erbij zetten!
 • Ga samen als tienerclub een online game doen zoals Jachtseizoen of Draw something classic. 

Verdieping - Wil je meer weten hoe de hersenen en angst werken?

Wellicht wil je meer weten hoe je hersenen werken en hoe angst daar invloed op heeft. 

Angst is iets vreemds. In onze hersenen hebben we een centrum waar we primaire angst registreren. Bijvoorbeeld voor slangen, spinnen of aardbevingen. Maar ook nieuws over terreuraanslagen en, jawel, besmettelijke ziekten, kunnen binnenkomen in onze amygdala (een gebied in onze hersenen). Zelfs al weet je met je frontale hersenkwab (het grote voorste deel van je hersenen waarin taal en logisch redeneren huist) dat er nauwelijks een statistisch kans is dat je slachtoffer wordt van een terreuraanslag… je amygdala neemt het helemaal over en overruled de rest van je brein. Je wordt gegijzeld door angst. Daarom praten veel mensen over het coronavirus, terwijl er in verhouding weinig mensen echt ziek zijn. 

 • Ben jij bang voor het coronavirus? Vertel er eens iets over! 
 • Is je angst logisch? En maakt het eigenlijk wat uit of dat logisch is of niet?

Bijbel - Oproep tot naastenliefde


Matteüs 25 en het 'corona-advies' van Jezus
In Matteüs 25 lees je het volgende.
“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een ​vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ​ziek​ en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als ​vreemdeling​ gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ​ziek​ was of in de ​gevangenis​ zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de ​koning​ zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 

Jezus leefde vanuit naastenliefde en vraagt van zijn volgelingen hetzelfde te doen. De zieke ga je dus bezoeken. Niet echt een 'corona-advies' volgens de maatregelen die nu worden geadviseerd, zou je denken. Maar dat is precies wat de christenen in Antiochië deden. Waren ze dan niet bang? 

Geloof in de opstanding
Christenen zijn net zo bang als andere mensen voor ziektes en de dood. Hun amygdala werkt prima. Maar christenen geloven ook dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat de dood niet het laatste woord heeft. God is een God van levenden. 

Daarom hebben ze hoop terwijl ze tegelijk bang zijn. En dus helpen ze zieke mensen met gevaar voor eigen leven.

VRAGEN:

 • Wat vind je van Jezus’ opdracht om de zieken te bezoeken? Zou jij dat doen?
 • Wat is de kracht van geloof bij ziekte en de angst voor de dood?
 • Kunnen wij als christenen laten zien dat we hoop en compassie hebben in tijden van ziektes?
 • Bedenk samen een aantal acties die je zou kunnen doen om anderen te helpen. Maak een mindmap. Denk aan bijvoorbeeld een filmpje of brief sturen aan een ouder persoon, breng bloemen etc. 

De groei van het christendom


In Antiochië werden de christenen als eerste resistent tegen het pokkenvirus. Waarschijnlijk omdat ze zich er zoveel aan bloot hadden gesteld. De Romeinen waren diep onder de indruk vanwege de moed en de compassie van de christenen. Zo’n God is het waard om te vertrouwen!

En dus bekeerde een groot deel van Antiochië zich tot het christendom en vanuit Antiochië verspreidde het goede nieuws zich als een besmettelijk virus over het Romeinse rijk. Binnen 100 jaar waren ruim 60 miljoen mensen christen geworden. 

VRAGEN:

 • Wat leer je van de geschiedenis van de christenen in Antiochië?
 • Verdieping: Veel mensen zijn vandaag bang omdat ze de controle verliezen. In onze moderne samenleving verwachten we bijna alles van de overheid, de gezondheidszorg en de wetenschap. Er moet vooruitgang en controle zijn. We zijn immers slim, rijk en machtig? Waarom worden juist moderne mensen zo snel bang? En zijn we echt 'in control'? Wat zou het betekenen om christen te zijn in een moderne wereld?

Wat zegt de Jezus over epidemieën en ziektes (bijvoorbeeld Matteüs 24: 3-7, Lucas 21:10-11)?

 • Idee: Maak een woordweb. Welke woorden komen in je op als je de genoemde (of andere bijbelgedeelten) opzoekt?
 • Helpen de genoemde of andere bijbelgedeelten jou om op een andere manier naar het virus te kijken?
 • Heeft ziekte het laatste woord?

Lied- en gebedsuggesties


Lied
Hieronder staan een paar liedjes die je kunt luisteren en zingen als afsluiting van deze werkvorm:

Ideeën voor gebed
Wat kun je danken en bidden:

 • Je kunt God danken voor wat je hebt geleerd. 
 • Je kunt God danken voor de mensen om je heen.
 • Je kunt God danken voor wat Hij elke dag geeft - eten, drinken, een nieuwe dag...
 • Je kunt God bidden voor de wereld, Nederland en mensen in je omgeving die ziek zijn, of misschien zwak én grote kans hebben om ziek te worden.
 • Je kunt God bidden voor de zorgverleners, artsen en verpleegkundigen die mensen helpen die nu ziek zijn.
 • ...

Manieren van bidden:

 • Kringgebed.
 • Deel je gebedspunten in de whatsappgroep met je familie of jeugdgroep. Andersom kunnen zij dat ook doen.
 • Maak een gebedsmuur én denk er aan om God ook te danken als Hij iets verhoort heeft! Kijk voor ideeën op de website Creatief Kinderwerk
 • Schrijf eerst gebedspunten op, de leiding of ouders nemen dan de leiding in het gebed.