Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Het goede leven: groeien als een boom

Deze werkvorm gaat over het goede leven. De werkvorm is bedoeld om samen als jong en oud (intergeneratief) op te pakken, dit kan als gezin, of in kleine groepjes in de kerk of in bijvoorbeeld je groeigroep of kring.

Doel

 • Intergeneratief geloofsgesprek nav Psalm 1

De verschillende generaties (in gezin of gemeente) denken samen na over recht doen, en leren van elkaar en van de Bijbel.

Introductie (20 min)


Nodig:

 • Groot vel papier (bijv. rol behang) 
 • Stiften
 • Post-its (liefst groen) of uitgeknipte blaadjes. 

Teken met stift een grote stam op een groot vel papier. Hang het vel op. Iedereen krijgt post-its of uitgeknipte blaadjes. Dit zijn de blaadjes van de boom. 

 • Wat is goed leven? Praat hier kort met elkaar over. 
 • Bedenk woorden die horen bij ‘goed leven’. Schrijf de woorden op de blaadjes. Plak de blaadjes op de boom. 

NB: Doen er vanuit jouw kerk verschillende gezinnen mee, dan is het leuk om alle gezinnen te vragen een foto van hun boom te delen, via de mail of via Whatsapp.

Verdieping 1 (15 min)


Nodig:

 • Bijbel 

Lees Psalm 1 hardop voor. Bespreek met elkaar de volgende vragen:

 • Waardoor blijft de boom uit vers 3 altijd groen?
 • Wat heeft deze boom te maken met ‘het goede leven?’
 • Wie lijkt er volgens deze psalm op een boom? Waarom? Leg je antwoord uit.
 • In de psalm gaat het ook over wettelozen. Waar lijken deze mensen volgens de psalm op?
 • Wat kunnen wij van deze psalm leren?
 • Wat betekent ‘rechtvaardig zijn’ volgens jou? Hoe kun jij vandaag rechtvaardig zijn? Laat iedereen (jong of oud) die meedoet deze vraag kort beantwoorden, iedereen komt aan het woord terwijl de rest luistert. 

Verdieping 2


Nodig:

 • Bijbel 

Deze opdracht doen jullie buiten. 

Lees Psalm 1 hardop voor. 

 • Zoek met elkaar een boom die voor jullie past bij Psalm 1. 
 • Waarom past deze boom bij Psalm 1?
 • Maak een foto of een tekening van de boom. 
 • Hoe kun je zelf op een boom lijken volgens Psalm 1? 
 • Volgens vers 1 gaat het erom dat we niet ‘meedoen met het kwaad’. Welk kwaad kom jij wel eens tegen? Hoe kun je zorgen dat je daar niet aan ‘meewerkt’?

NB: Doe je deze werkvorm via internet met de hele gemeente, deel dan je foto van de boom met elkaar.

Verwerking 1


Nodig:

 • groot papier (2x);
 • kranten;
 • lijm.

In Psalm 1 gaat het over ‘Niet meedoen met het kwaad’.

Hang twee grote vellen papier op. Op het ene vel komen dingen die passen bij het goede leven, op het andere vel komen dingen die passen bij het onrecht.

Spit de kranten door. Zoek naar koppen of plaatjes (voor kinderen die nog niet kunnen lezen) die passen bij onrecht en het kwaad. Plak die op het ene vel. 

Zoek naar berichten, plaatjes en krantenkoppen die passen bij het goede leven. Plak die op het andere vel. 

Praat eens met elkaar door over hoe we het goede leven met God kunnen leiden. Hoe ziet dat leven er volgens jullie uit? En hoe pak je het aan?

Je kunt met elkaar bidden voor het onrecht in de wereld en de concrete situaties van onrecht die jullie op het ene vel hebben geplakt. 

Plak aan het eind het vel met de goede dingen over het vel met de kwade dingen. Het goede leven overwint uiteindelijk!

Lees ter afsluiting nog Romeinen 12:21. 

 

Verwerking 2


Nodig: 

 • tuinkers;
 • bakje;
 • grond;
 • watten

We gaan tuinkers zaaien. Doe de grond of de watten in het bakje. Maak het goed nat. Doe de zaadjes erin. 

Let de komende weken goed op. Hoe groeien de zaadjes? Wat hebben ze nodig? 

In Psalm 1 lees je dat de boom groeit aan water. Hoeveel water hebben jouw plantjes nodig? 

Net als de boom uit de psalm en net als de zaadjes kunnen wij ook groeien. Het goede leven van God wordt dan steeds groter. Wat merk je nu al van het goede leven in jezelf? Wat heeft het nodig om te groeien?

Afsluiting 


Sluit af met een gebed.

Voorbeeldgebed:

Vader in de hemel,

Wij danken u voor dit mooie leven. Help ons het goede te doen en uw weg te gaan. Zodat wij zullen zijn als de boom uit Psalm 1. 

Amen.

Luister naar of zing met elkaar een lied ter afsluiting.
Suggesties: