Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Het kwaad | Verwerking: Bijbelteksten uitspelen

Ontdek verschillende perspectieven door een Bijbeltekst uit te spelen.

Deze werkvorm is een onderdeel van Bijeenkomst 2: Het kwaad van Catechesemethode Overhoop.

Het kwaad | Verwerking: Bijbelteksten uitspelen

 • Duur: 30 minuten
 • Nodig: Bijbels

Voorbereiding

Kies één of twee bijbelgedeelten uit onderstaande teksten:

 • Marcus 15:24;
 • Lukas 23:33;
 • Johannes 19:18;
 • Matteüs 27:45-50;
 • Psalm 22;
 • Johannes 13:3-11;
 • Marcus 9:33-39;
 • Matteüs 21:6-13;
 • Amos 5:10-24.

Als je de verdieping ‘Bijbelteksten en het kwaad’ hebt gedaan, kun je verder gaan met de gelezen bijbelteksten uit die werkvorm.

Uitvoering

Speel met elkaar de gekozen bijbelverzen uit: Kies zoveel mogelijk rollen, als die er zijn. Je mag ook rollen kiezen van ‘dingen’, bijvoorbeeld bij de kruisiging mag je omstanders als rol toekennen, maar ook het kruis als rol.

Niet iedere deelnemer hoeft een rol te hebben. De rest is toeschouwer van de scène.

Na de expressie mag iedereen vanuit zijn eigen perspectief vertellen hoe het voelde in die huid. Ook de toeschouwers beantwoorden die vraag.

Wissel na vijftien minuten van rol. Laat de tweede bijbeltekst uitspelen. De spelers worden toeschouwers, de toeschouwers spelers.