Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Het voordeel van de twijfel

Over keuzes maken, geloof en twijfel.

De programma's vind je in het PDF document in de bijlage.

Korte beschrijving van de programma's:
In de eerste bijeenkomst wordt het thema 'twijfel' op een ludieke manier geïntroduceerd. Daarna maken de deelnemers een soort logboek van hun dag, waarbij ze voor zichzelf nagaan wat voor rol keuzes (en de gevolgen daarvan) daarin spelen. Ze lezen het Bijbelverhaal van de verloren zoon en gaan daarover in gesprek aan de hand van stellingen. Vervolgens wordt het verband gelegd naar hun eigen keuzeprocessen. Ook spelen ze een soort rollenspel waarin ze op een grappige manier mogen reageren op dilemma's.
De tweede bijeenkomst bestaat grotendeels uit een soort speurtocht door het gebouw. Deze speurtocht met opdrachten is gebaseerd op het verhaal van Elia en volgt symbolisch de stappen in diens geloofsproces. Die stappen vormen vervolgens de basis voor een geloofsgesprek: waar staan de jongeren nu en waar zouden ze willen staan?

Doelen van de bijeenkomsten:
• De deelnemers wisselen met elkaar uit hoe hun leven wordt beïnvloed door de keuzes die ze maken.
• De deelnemers ontdekken dat besluiten, meningen en ideeën kunnen veranderen - ook in de Bijbel.
• De deelnemers leren dat twijfel ook een vorm van nieuwsgierigheid en openheid kan zijn.
• De deelnemers leren dat ze best weleens mogen twijfelen of een verkeerde beslissing nemen.
• De deelnemers ontdekken dat geloven niet hetzelfde is als een onveranderlijke overtuiging hebben. 
• De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over hun eigen (on)geloof en twijfel.