Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Hopelijk... komt het goed!

Denk na over 'Hoop' via spel, gesprek, spel, Bijbelverhaal, darten, gesprekje en knutsel

Hoop...misschien een wat abstract begrip voor kinderen, maar tegelijk zijn ze er volop mee bezig. Kinderen ontdekken steeds meer hoe de wereld in elkaar zit en zien om zich heen dat de wereld niet altijd even mooi is. Ze zullen het wellicht niet zo benoemen, maar ook zij zijn op zoek naar hoop. Hoop op een betere wereld, hoop op een gezellig thuis, vriendjes, goede schoolresultaten, noem maar op. Hoe komen ze aan hoop, waar moeten ze die zoeken? Dit programma helpt hen op weg om te hopen in een wereld die soms donker lijkt.

Wat een puinhoop(introductie)
Doel: kinderen maken op een actieve manier kennis met het thema
Tijdsduur: tien minuten
Nodig: papier, pen en schilderstape

Verdeel de ruimte met de tape in verschillende vakken. Hoe groter je groep, hoe meer vakken je maakt. Zorg dat bij binnenkomst van de kinderen de hele ruimte vol ligt met proppen papier. Op deze proppen papier heb je gebeurtenissen die de wereld kapot maken geschreven. Denk daarbij aan natuurrampen en oorlog ver weg, maar ook aan ziekte in de gemeente, pesten, angst of het scheiden van ouders dichtbij.

Vertel de kinderen dat ze een eigen gebied krijgen. Er is alleen een probleem: het land is een puinhoop. Deze puinhoop moet zo snel mogelijk worden opgeruimd. Verdeel de groep in kleinere groepjes en geef de opdracht om bij het startsein het eigen vak zo leeg mogelijk te maken, door alle proppen papier uit het eigen vak bij de andere teams in het vak te gooien. Het team dat bij het eindsignaal het vak heeft met de minste proppen papier is de winnaar!

What's the problem?
Doel: kinderen ontdekken dat het een "puinhoop" is in de wereld en dat daardoor de moed je in de schoenen kan zakken
Tijdsduur: vijf minuten
Nodig: proppen papier uit het eerste spel

Praat in de gemaakte groepjes door over de problemen die te vinden zijn op de proppen papier in hun vak. Laat de kinderen de problemen voorlezen en zelf voorbeelden noemen. Benoem ook dat elke keer wanneer ze een probleem hebben weggewerkt (weggegooid in een ander vak) er ook weer een probleem bijkomt (naar het eigen vak toegegooid door een ander team). Is dat niet iets om wanhopig van te worden? Zien ze misschien zelf ook oplossingen voor deze problemen? Zien de kinderen de wereld vooruit of juist achteruit gaan? Zijn we als mensen goed bezig of juist niet?

Op zoek naar hoop
Doel: kinderen ontdekken dat er genoeg sprankjes hoop zijn, als je maar goed zoekt
Tijdsduur: vijf minuten
Nodig: proppen papier uit de vorige spelletjes, (lucifer)doosjes, papier, pen, mand of bak, eventueel oude kranten

Vertel in je eigen woorden dat we soms door alle problemen, ellende en wanhoop geen sprankje hoop meer kunnen ontwaren. We kunnen op zoek blijven naar een teken van hoop, dat het ook beter of anders kan. Toch zijn deze tekenen van hoop er wel, ook al moet je goed zoeken.

Doe alle proppen papier van de vorige twee onderdelen in een grote bak of mand, waar meerdere kinderen tegelijk in kunnen grabbelen. Doe er eventueel nog wat oude kranten bij. Schrijf op nieuwe stroken papier voorbeelden van hoop of ideeën om weer hoop in de wereld te brengen (zie bijvoorbeeld de website www.juistnu.nl of bedenk zelf initiatieven). Doe deze ideeën in kleine doosjes en stop deze in de grabbelton. Zorg dat er net niet genoeg doosjes voor iedereen zijn. Bij het startsein mag van elke groep een kind naar de grabbelton rennen en tussen alle proppen van wanhoop op zoek naar doosjes van hoop. Daarna zijn de volgende kinderen uit de groep aan de beurt. De groep met uiteindelijk de meeste doosjes wint. Kijk ook met elkaar naar de voorbeelden van hoop die in de doosjes zitten. 

Verhalen van hoop (verdieping)
Doel: kinderen leren dat uiteindelijk hoop te vinden is bij God
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: Bijbel (eventueel computer met internet aansluiting)

In het vorige spel zijn de kinderen op zoek gegaan naar sprankjes hoop. Voorbeelden of ideeën van en voor hoop in de wereld. Heel veel van de daar genoemde dingen zijn heel bijzonder en mooi, maar de vraag blijft of onze inspanningen de hoop op een betere wereld kunnen realiseren. Uiteindelijk is er maar Eén die dit voor elkaar kan krijgen, wel door mensen in te schakelen.

Lees een bijbelverhaal waarin de hoop die God in Jezus aan mensen geeft duidelijk naar voren komt. Het Bijbelverhaal uit Lukas 5:17-26 is zo'n verhaal. Daarin is te lezen dat vier mannen hun vriend bij Jezus brengen, in de hoop dat Hij hem kan genezen. Jezus geneest niet alleen maar hij vergeeft ook zijn zonden! Hij brengt hoop tot leven. Bijzonder aan dit verhaal is dat de vier vrienden niet wachten totdat Jezus komt, maar dat ze naar hem toe gaan en zelf actie ondernemen. Tegelijkertijd weten ze dat zij hun vriend niet beter kunnen maken. Dat kan Jezus alleen.

Kies bij de bespreking van dit verhaal een vorm die bij de verteller past. Dat kan voorlezen of uitspelen zijn. Een aardige verfilming van het verhaal is te vinden op Youtube (zoek onder: Jesus and the paralyzed man). Er is geen gesproken tekst bij, dus het verhaal moet nog wel verteld worden. Stel intussen of na afloop de volgende vragen om het gesprek over het verhaal op gang te brengen: ‘Wat gebeurde er in het verhaal?' ‘Wie had hoop waarop in dit verhaal?' ‘Wat doet Jezus?' ‘Wat zegt dit over hem?' ‘Wie kan een voorbeeld geven van wat jij kan doen om iemand anders hoop te geven?'

Hoop op God
Doel: kinderen leren dat we alle problemen die we kennen bij God mogen brengen.
Tijdsduur: tien minuten
Nodig: dartpijlen, grote ankers, stroken papier uit het spel ‘op zoek naar hoop', prikbord of dartborden

Prik voor elk team een anker op een prikbord. Zorg dat elk team een setje dartpijlen heeft en een gelijk aantal stroken papier met daarop de wanhoop van deze wereld. Leg uit dat het anker het symbool is van hoop. Als we op iemand kunnen hopen dan is het wel op God. In dit spel staat het anker dan ook symbool voor God, die hoop in deze wereld brengt. Alle problemen die we kennen mogen we bij hem brengen. Dit doen we in dit spel door de stroken papier vast te maken aan de pijlen en ze te gooien naar het anker. Elk pijltje dat het anker raakt levert een punt voor het eigen team op. Welk team heeft de meeste punten?

Ankers van hoop
Doel: kinderen kunnen hun hoop onder woorden brengen en leren hun hoop bij God te zoeken en te brengen.
Tijdsduur: tien minuten
Nodig: papier met daarop getekende ankers, pennen, stiften, potloden,

Praat met de kinderen verder over hun eigen situatie. Wat zit hen dwars? Waar hebben zij, familieleden of vrienden problemen mee? Hebben zij hoop op een betere toekomst? Putten ze hoop uit dit verhaal?

Geef alle kinderen een vel papier met daarop een anker. De bedoeling is dat de ankers worden uitgeknipt en versierd, maar vooral dat de kinderen op kunnen schrijven waar ze op hopen. Wat hopen zij van God te zien in hun leven? Wat willen zij aan God vragen dat Hij kan doen in hun leven? Misschien dat sommige kinderen willen voorlezen wat ze hebben opgeschreven of je kan met elkaar voor elk anker bidden.

Weg met de puinhoop
Doel: kinderen leren dat samenwerking hoop levend houdt.
Tijdsduur: vijf minuten
Nodig: de proppen papier uit eerdere spelen, vuilniszakken

Leg uit dat door samenwerking meer kan worden bereikt dan alleen. In het nu volgende spel is dat goed te zien. Samen kan je meer problemen wegwerken dan alleen.

Gooi nog een keer alle proppen papier op de grond. Geef elke groep een vuilniszak. Bij het startsein moeten de groepen de ruimte zo snel mogelijk leeg maken. Eventueel kan er nog een wedstrijdelement aan worden toegevoegd: welke groep heeft de meeste proppen in de vuilniszak? Die groep wint het spel.