Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Huisaltaar

Maak kennis met een huisaltaar.

KORTE BESCHRIJVING

In dit item maken de jongeren kennis met het huisaltaar. Ze nemen een voorwerp mee dat belangrijk voor hen is. Na een introductiespelletje delen ze iets over deze voor- werpen. Via deze voorwerpen wordt de relatie gelegd met het huisaltaar, waarover ze ook wat achtergrondinformatie krijgen. Vervolgens bekijken ze een of meer filmfragmenten en enkele foto’s van huisaltaren. Hierover gaan ze met elkaar in gesprek. Tot slot maken de jongeren een ‘mood- board’ voor een huisaltaar, waarmee ze een impressie geven van hoe een huisaltaar van henzelf (of van iemand anders) eruit zou kunnen zien

DOEL

  • De deelnemers maken kennis met het huisaltaar.
  • De deelnemers leren dat je een huisaltaar zelf kunt vormgeven en dat je het op verschillende manieren kunt gebruiken (om te mediteren, te bidden, rustig te worden, stil te staan bij de dag, tot jezelf te komen, mensen die je lief zijn te herdenken, stil te staan bij de seizoenen, enzovoorts).
  • De deelnemers kunnen aangeven welke van deze functies van het huisaltaar hen aanspreken.
  • De deelnemers kunnen aangeven of en hoe zij zelf een huisaltaar zouden willen vormgeven en gebruiken.