Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Jezus (her)kennen

Korte beschrijving van de bijeenkomsten
In dit item gaan de jongeren aan de slag met verschillende beelden (letterlijk en figuurlijk) van Jezus. In de eerste bijeenkomst oriënteren zij zich op verschillende beelden die er van Jezus bestaan: wie is Jezus en wat heeft Hij met (het geloof in) God te maken? Dit doen ze onder meer naar aanleiding van opvallende foto's, Bijbelfragmenten en een lied.

In de tweede bijeenkomst gaan de jongeren naar aanleiding van een ludieke quiz aan de slag met de verschillende, soms meer menselijke, rollen van Jezus en de manier waarop mensen daarmee omgaan. Verder denken ze na over wat voor beeld ze zelf hebben van Jezus en wat ze daar vandaag de dag mee kunnen. Dit beelden ze tot slot uit via een filmposter.

Doel van de bijeenkomsten
• De deelnemers maken kennis met verschillende beelden rond de persoon van Jezus.
• De deelnemers geven persoonlijk uitdrukking aan de manier waarop God en Jezus volgens hen met elkaar zijn
verbonden.
• De deelnemers kunnen aangeven welk beeld van Jezus hen het meest aanspreekt en hoe dat vandaag de dag iets voor hen kan betekenen.