Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Jongeren en de kerk

Steeds minder jongeren gaan naar de kerk. Wat kun je eraan doen om de kerk een plek te maken waar jongeren graag naar toe gaan? Met deze vragen ga je met de jongeren zelf in gesprek over de kerk.

 Doelen

 • In gesprek gaan met jongeren over de kerk.
 • Jongeren na laten denken over hoe ze om kunnen gaan met negatieve reacties van anderen over de kerk.
 • Jongeren prikkelen na te denken over hoe ze zelf kunnen bijdragen aan veranderingen binnen de kerk zodat de kerk een thuisplek is voor iedereen.

Inleiding
In Nederland gaan steeds minder jongeren naar de kerk. Wat zeggen jongeren zelf hierover? We vroegen op straat wat jongeren van de kerk denken en wat voor hen redenen zouden zijn om (meer) te komen.

Bekijk het filmpje


Gespreksvragen

 • Wat vind je van de antwoorden van de jongeren in het filmpje?
 • Waarin herken jij jezelf? En waarin niet?
 • Wat vind je van het feit dat er steeds minder jongeren naar de kerk gaan?
 • Ga je zelf graag naar de kerk? Waarom wel/niet?
 • Met welke ideeën uit het filmpje ben jij het eens? En/of wat zijn jouw ideeën?

Toelichting voor de jeugdleider

Hoe je verder gaat met het programma hangt af van waar je eigen jongeren staan als het gaat om het thema van deze werkvorm. Het kan zijn dat de jongeren (graag) naar de kerk gaan, maar ze horen de reacties in het filmpje wel in hun omgeving. Wanneer dit het geval is ga dan verder met variant 1. Mogelijk dat de jongeren aangeven de kerk zelf ook saai te vinden, ga dan verder met variant 2. (Een combinatie van de twee varianten is ook mogelijk.) 

Variant 1

Jongeren gaan zelf (graag) naar de kerk, maar ze horen de reacties in het filmpje wel in hun omgeving. De vraag is dan, hoe gaan ze hiermee om, wat doet dat met hen?

Gespreksvragen

 • Hoor jij de reacties in deze video ook wel eens over de kerk?
 • Wat vinden jouw vrienden ervan dat je naar de kerk gaat, of dat je gelooft?
 • Hoe ga je ermee om als mensen dit niet begrijpen of denken dat het in de kerk alleen saai is?

Moodboard maken

Maak een moodboard over wat er, ook voor jongeren, allemaal leuk, interessant, mooi of goed is aan de kerk.

Nodig: Groot vel papier (minimaal A2), knutselmateriaal, stiften, tijdschriften om uit te knippen of te scheuren.
Tijd: 30 - 40 minuten

Heb je een groep met meer dan 5 jongeren, verdeel dan de groep in kleine groepjes.

Elk groepje gaat in 30 minuten tijd bedenken wat er ook voor jongeren allemaal positief (leuk, mooi, inspirerend) is aan de kerk en hoe ze dat aan anderen jongeren kunnen laten zien.

Laat de jongeren de eerste 5 a 10 minuten brainstormen en alle ideeën op een papier schrijven. Vervolgens maken ze een moodboard. Ze mogen knippen en plakken uit tijdschriften, tekenen, kleuren, verven en schrijven. Om hun idee zo inzichtelijk mogelijk te maken.

Als laatste mag iedereen zijn moodboard kort presenteren.

Vervolg

Toelichting voor de leiding: het is aan te bevelen om het enthousiasme van de jongeren voor de kerk dat ze in het moodboard hebben uitgewerkt te delen met de kerkenraad, gemeenteleden of zelfs breder met de bewoners uit de wijk/dorp.

Ideeën hiervoor:

 • Schrijf bijvoorbeeld een kort artikel voor het kerkblad
 • Plaats foto’s en een kort artikel op de website van de kerk
 • Laat tijdens de viering de moodboards zien (en/of een foto impressie op de beamer)
 • Schrijf een kort artikel met foto en dien dit in bij de redactie van het plaatselijke huis aan huis weekblad met het verzoek om dit te publiceren

Variant 2

Jongeren geven aan zelf de kerk ook saai te vinden en worden uitgedaagd ideeën aan te dragen wat zou kunnen helpen zodat de kerk(dienst) interessanter wordt voor jongeren.

Gespreksvragen

 • Wat maakt dat je niet graag naar de kerk gaat en dat je de kerk saai vindt?
 • Is alles van kerk saai/niet leuk of zijn er ook nog wel onderdelen die wel leuk zijn?
 • Wat zou je aan de kerk waar je naartoe gaat willen veranderen zodat het een plek wordt waar je graag naartoe gaat?

Moodboard maken

Maak een moodboard wat er zou moeten veranderen om de kerk weer leuk en interessant voor jongeren te maken.


Nodig: Groot vel papier (minimaal A2), knutselmateriaal, stiften, tijdschriften om uit te knippen of te scheuren.
Tijd: 30 - 40 minuten

Heb je een groep met meer dan 5 jongeren, verdeel dan de groep in kleine groepjes.

Elk groepje gaat in 30 minuten tijd bedenken hoe de kerk een plek kan zijn waar jongeren graag naartoe gaan. Ze mogen alles bedenken wat ze willen, als ze denken dat het voor hun gaat werken. Het hoeft niet realistisch te zijn. Het kan een (eenmalig) project zijn, een actie of een verandering in het interieur etc.

(Voorbeelden van ideeën: via social media en spelletjes via een app worden jongeren uitgedaagd om dingen voor de kerk te doen/bijbelstudies met elkaar over de app etc. - OF - Alle stoelen en banken verdwijnen uit de kerk en zetten er zitzakken voor in de plaats - OF - Met een groep mensen uit de kerk een escape room o.i.d. organiseren.)

Laat de jongeren de eerste 10 minuten brainstormen en alle ideeën op een papier schrijven. Alle ideeën zijn goed. Daarna kiezen ze samen één idee die ze gaan uitwerken in een moodboard. Ze mogen knippen en plakken uit tijdschriften, tekenen, kleuren, verven en schrijven. Om hun idee zo inzichtelijk mogelijk te maken. Als laatste mag iedereen zijn idee kort presenteren.

Aan de slag met de ideeën van jongeren

Het is aan te bevelen om de ideeën die de jongeren in de moodboard verwerking hebben aangedragen serieus te nemen. Ook al zijn de ideeën niet allemaal realistisch, gebruik het als opstap om de stem van jongeren te laten horen aan kerkenraad en gemeenteleden, in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren.

Ideeën hiervoor:

 • Neem contact op met de kerkenraad om te overleggen of zij er voor open staan de ideeën van jongeren te horen en samen tijdens een bijeenkomst na te denken wat wel/niet haalbaar is (tip: voor dit overleg met de kerkenraad creatieve werkvormen inzetten om het overleg hierover zo constructief mogelijk te laten verlopen).

 • Schrijf bijvoorbeeld een kort artikel voor het kerkblad over de bijeenkomst met de jongeren over dit onderwerp en de moodboard verwerkingen die jongeren hebben gemaakt. En nodig de lezers van het artikel uit (per mail) te reageren wat ze ervan vinden. Mogelijk kan het thema met de gegeven reacties uitmonden in een interactieve gemeenteavond.

 • Gebruik de facebookpagina van je kerk op een impressie te geven van de bijeenkomst met de jongeren over dit thema. En nodig de gemeenteleden eens uit om te reageren (zo krijg je een interactieve dialoog).

 • Agendeer dit thema eens voor een gemeenteavond, die eventueel door een extern persoon (iemand met kennis over deze thematiek) geleid wordt.