Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerst | Verwerking: Bezoek aan ouderen

Met een zelfgemaakte kaart en iets lekkers ga je op bezoek bij ouderen in de week voor kerst.

Deze werkvorm is een onderdeel van Christelijke feesten | Kerst van Catechesemethode Overhoop.

Kerst | Verwerking: Bezoek aan ouderen

Met een zelfgemaakte kaart en iets lekkers gaan de jongeren op bezoek bij ouderen in de week voor kerst.

 • Duur: 1 uur (exclusief voorbereiding)
 • Nodig: blanco kaarten, schrijfmateriaal en versieringen voor de kaarten, iets lekkers om uit te delen.

Voorbereiding

 • De jongeren gaan in tweetallen bij ouderen langs in de week voor Kerst, met een kerstkaart en iets lekkers erbij. Bereid van tevoren voor welke ouderen de jongeren gaan bezoeken. Bijvoorbeeld ouderen in een zorginstelling, of ouderen uit de eigen gemeente. Maak hiervoor de benodigde afspraken en zorg dat je de adressen van de te bezoeken ouderen hebt (vraag een adressenlijst aan de kerkenraad bijvoorbeeld).
 • Stem deze bezoeken af met de diaconie en vraag of er budget beschikbaar is zodat de jongeren iets lekkers kunnen aanbieden aan de ouderen. Zorg ervoor dat je weet wat het budget is als je stap 1 gaat doen met de jongeren.

Stap 1: Bezoek voorbespreken en kaarten maken.

 • Tijdens een bijeenkomst maak gezamenlijk de kaarten voor de ouderen. Zorg ervoor dat de jongeren persoonlijk de kaart ondertekenen, zodat de ouderen hun naam kunnen nalezen.
 • Bespreek ondertussen met de jongeren wat leuk en lekker zou zijn om, naast de kaarten, te geven aan de ouderen die ze gaan bezoeken. Laat hen zoveel mogelijk zelf bedenken wat ze willen geven en zorg ervoor dat het iets wordt dat ze zelf ook kunnen voorbereiden.
 • Bespreek wanneer jullie de bezoeken gaan doen en maak hiervoor de praktische afspraken.

Laat de jongeren zelf in de Bijbel of op internet zoeken naar teksten/liederen/gedichten. Teksten die bijvoorbeeld op de kaarten geschreven kunnen worden:

 • Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders (Jesaja 9:5).
 • Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer (Lukas 2:10,11).
 • Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor mensen die Hij liefheeft (Lukas 2:14).

Stap 2: Boodschappen doen en traktatie gereed maken.

Laat de jongeren zelf de benodigde boodschappen doen van het beschikbare budget. Laat hen de traktatie ook zoveel mogelijk zelf gereed maken. Natuurlijk ben je beschikbaar als dat nodig is.


Uitvoering

De jongeren bezoeken in tweetallen de ouderen en brengen de traktatie en de kaarten mee. Geef de jongeren als tip mee dat ze de ouderen kunnen vragen naar wat Kerst voor hen betekent.

Kom in een volgende bijeenkomst terug op het bezoek en bespreek onderstaande vragen:

 • Hoe heb je het bezoek ervaren?
 • Wat vond je leuk, mooi, bijzonder of moeilijk?
 • Heb je iets geleerd? 
 • Wat denk je dat de persoon, die je bezocht, vond van het bezoek?

Varianten op deze werkvorm

a. Online opties

1. Gedeeltelijk online

 • Als er jongeren thuiszitten kun je ze laten meedoen via een online-meeting (Zoom, Meet, Skype etc.).
 • Leg kort uit wat jullie gaan doen.
 • Het kan storend zijn voor de thuiszittende jongeren als er veel geluiden zijn. Maak daarom duo's en laat de jongeren via hun mobiel met videoverbinding de opdracht uitvoeren. Iedere jongere maakt één kaart. Samen bezorgen de duo's dus twee kaarten.
 • De jongeren maken een foto van hun kaart en delen dat in jullie groepsapp. 
 • Laat de duo's zelf afspreken wie de boodschappen doet.
 • Bezoek op anderhalve meter: als het niet mogelijk is om (binnen) op bezoek te gaan bij de ouderen dan kunnen de jongeren aanbellen bij de geadresseerden.
  • Leg de kaart en het lekkers op de grond voordat je aanbelt, zo heb je het minste handcontact. Maak kort een praatje en vraag hoe het met de persoon gaat. Leg ook uit wat jullie komen doen. 

2. Geheel online

 • Zorg voor een online-meeting (via Zoom, Meet, Skype etc.) en laat dat weten aan de jongeren via jullie groepsapp. 
 • Als iedereen aangehaakt is, open je de avond.
 • Leg de opdracht uit en vraag of de jongeren groepjes willen vormen, Jij zorgt voor structuur en schrijft de namen van de duo's op.
 • Iedere jongere maakt thuis één kaart. Samen bezorgen de duo's dus twee kaarten. In jullie groepsapp of via de meeting kan overlegd worden over de (Bijbel)teksten en wat voor lekkers jullie kunnen kopen of maken. 
 • De jongeren maken een foto van hun kaart en delen dat in jullie groepsapp. 
 • Laat de jongeren zelf afspreken wie de boodschappen doet.
 • Zorg er als jeugdleider voor dat je de adressen deelt met de jongeren, doe dit persoonlijk. 
 • Bezoek op anderhalve meter: als het niet mogelijk is om (binnen) op bezoek te gaan bij de ouderen dan kunnen de jongeren aanbellen bij de geadresseerden.
  • Leg de kaart en het lekkers op de grond voordat je aanbelt, zo heb je het minste handcontact. Maak kort een praatje en vraag hoe het met de persoon gaat. Leg ook uit wat jullie komen doen. 

Deze werkvorm kan goed gecombineerd worden met de werkvorm Kerstkaarten maken.