Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Levend zeeslag

Een moderne invulling voor een catecheseavond voor kinderen uit groep 7 en 8.

Bij de uitnodiging voor deze avond is het handig om te melden dat de kinderen of kleding aan hebben die vuil mag worden of dat ze regenkleding meenemen.

Vooraf klaarzetten:

 • Parcours in ruimte, met stoelen, balk, onder tafel door. Met schilderstape kun je de route weergeven op de vloer. Denk ook aan de dierenkaartjes van bijlage “Dierenparcours”.
 • Waterballonnen (minimaal 50 tot 60 stuks vullen – er kunnen nog een paar stuk gaan: wordt het speelveld groter, dan is het handig om meer ballonnen te vullen).
 • Buiten op de tegels van de kerk 1 speelveld maken van krijt van 5x5 of als er meer dan 10 kinderen komen, kun je een veld van 10x10 maken.
 • 2 exemplaren van kaarten in kleur!!

Meenemen:

 • laptop ivm spel pc, test ook via internet of het spel werkt.
 • theedoeken (ongeveer 8, afhankelijk van teamgrootte)
 • stopwatch op je telefoon voor het dierenparcours

Welkom: Heet de kinderen welkom en vertel dat jullie vanavond het spel ‘levend zeeslag’ gaan spelen. De kinderen vormen zelf 2 teams. Aan de hand van spellen kunnen de kinderen waterballonnen verdienen.


Stiltespelen (10-15 minuten)

Welk water/raad het woord [als je 1 laptop mee hebt, wissel je deze twee spelen met elkaar af: eerst team 1 achter de laptop, team 2 kaart en vice versa).

Vervolgens gaan de teams aan de slag met water in de Bijbel kaart (zie bijlage rivier zee Bijbel: kaarten Midden-Oosten en Israël) Op de kaart moet elk team invullen waar welke zee of rivier ligt en op de pc moet het team zo veel mogelijk woorden goed raden binnen 5 minuten.

Puntentelling kaart: maximaal 7 punten te behalen. Vervolgens kijken de teams elkaars kaart na! Dit kan via een Bijbel, waarin een kaart van het Midden Oosten en Israël in staat.

Achter de laptop moet het andere team woorden raden die met Schepping te maken hebben. Gebruik hiervoor de website bijbelidee.nl.
> Zoek Schepping en > zoek het spel ‘Raad het woord’: Dit moeten ze 5 minuten doen IN STILTE!!!
Strafpunten -1 per keer als ze toch praten!


Dierenparcours (max. 20 min)

Imiteer een dier en loop het parcours! (zie bijlage: dierenparcours voor de plaatjes met dieren)

Bijbeltekst God zei: ‘Ook op het land moeten allerlei dieren komen: wilde en tamme dieren.‘ En zo gebeurde het. God maakte de dieren, alle wilde en tamme dieren en alle kleine dieren. En God zag hoe mooi het was. Genesis 1:25-26

Toelichting: Op de zesde scheppingsdag maakte God alle andere soorten dieren, en de mens!

Uitleg activiteit: Maak een parcours dat de deelnemers gaan ‘lopen’. De deelnemers trekken een kaartje met daarop een diersoort, ze gaan het parcours afleggen zoals dit dier zou doen. Het ene team beoordeelt of een lid van het andere team of deze het dier duidelijk heeft uitgebeeld. De leiding houdt bij wie het snelst over de finish komt. Wie het snelste over de lijn is, krijgt een punt. Maar degene die het dier goed uitbeeldt, krijgt daar een bonuspunt voor.
Per gelopen parcours kan de deelnemer een punt krijgen voor de uitbeelding van een dier: de teams bepalen dit. Wie het snelste heeft gelopen, krijgt 5 punten erbij!


Gevaarlijk water in de Bijbel: (5 minuten)

Water hebben we nodig, maar in de Bijbel kan water ook gevaarlijk zijn. Om en om moeten de teams raden, welke watergevaarlijke verhalen ze in de Bijbel kennen: 1 punt per goed antwoord.
Maximaal te behalen: 11 punten.

 1. Zondvloed verhaal (Genesis 7);
 2. 1 van de 10 plagen in Egypte: water in bloed veranderd (Exodus 7,14-25);
 3. doortocht door de Rode zee, wagens en de farao in water verdronken (Exodus 14);
 4. Jona vlucht weg en komt in storm op zee terecht;
 5. Jona in de grote vis;
 6. Paulus leidt schipbreuk (Handelingen 27);
 7. Jezus stilt een storm op het meer (Matteüs 8,23-27);
 8. Jezus loopt over het water en Petrus zinkt weg (Matteüs 14,22-33);
 9. Openbaring 8, 8-11: na 2e bazuin wordt 1/3 deel van het water bloed en een ster valt op 1/3 van water;
 10. Leviatan (Psalm 74+104+Job 3+40 en Jesaja 27) en Rachab (Job 9:13, Job 26:12, Psalmen 87:4, Psalmen 89:10, Jesaja 30:7, Jesaja 51:9 ), 2 zeemonsters;
 11. Openbaring 13: uit de zee komt een beest te voorschijn.

Na deze spellen tel je de punten op en de teams krijgen elk zo veel ballonnen, als ze aan punten hebben behaald. De ballonnen krijgen ze pas buiten!!!


Zeeslag

Buiten is een speelveld klaar gemaakt met krijt. Dit veld valt samen met het opzet van het spelbord zeeslag.

Één team zal als eerste schieten, maar dat gaat ze doen, nadat iedereen van een blinddoek is voorzien. De spelleider zal de kinderen van waterballonnen voorzien. Als het eerste team van een blinddoek is voorzien, stelt het andere team zich op, nadat zij op de bijlage speelveld Zeeslag hun opstelling hebben gezet.

Het eerste team begint met schieten door eerst bv A1 te roepen. Het andere team reageert hierop met ‘blub, blub’ als het een misser is of met ‘boem’ als het raak is. De spelleider houdt bij of een combinatie van een letter met getal al gezegd is. Het is hiervoor handig als je de bijlage speelveld Zeeslag 5x5 gebruikt voor dit onderdeel.

Het spel stopt, als 1) de ballonnen op zijn; 2) alle kinderen van het andere team geraakt zijn. Dan volgt het andere team met hun spel.