Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Liefdesbloemen maken

Liefdesbloemen knutselen en in gesprek over de liefde van Jezus tijdens Pasen.

De veertigdagentijd is een goed moment om stil te staan bij de liefde. Deze werkvorm is ook te gebruiken bij Valentijnsdag. Waar merken de kinderen aan dat iemand van hen houdt of zij van een ander?

Doel

Deelnemers weten waar ze liefde aan kunnen herkennen bij zichzelf en bij een ander.

Nodig

 • (Pas)foto van de deelnemers. (Eventueel kunnen kinderen deze later thuis zelf op plakken, maar het is leuker als je als leiding een eerdere keer foto’s van de deelnemers hebt gemaakt of dat kinderen een foto meenemen zodat de bloemen meteen af zijn.)
 • Voor elke deelnemer een hartvorm van papier (doorsnee 10-15cm)
 • Gekleurde ronde vouwblaadjes, (6 pp, doorsnee 10-15cm)
 • Hartje (bijvoorbeeld een geknipt uit karton)

Intro – spelletje

Vertel de kinderen dat jullie het vandaag gaan hebben over de liefde. 
Wie weet welk symbool er gebruikt wordt voor de liefde?? 
Laat de kinderen een hart zien (bijvoorbeeld een hartje geknipt uit karton)

Jullie beginnen met een spelletje. Een kind mag even buiten de ruimte gaan staan. Samen met de andere kinderen bedenk je een plek om het hartje te verstoppen. Daarna mag het kind terugkomen en op zoek gaan naar het hartje. Gaat het kind de goede richting op roepen de kinderen ‘warm’, gaat het kind verkeerd roepen de kinderen ‘koud’.


Gesprek Veertigdagentijd, Pasen en liefde.

Vertel de kinderen dat het thema liefde ook goed bij het paasverhaal past.

 • Weten de kinderen wat er met Pasen wordt gevierd?
 • Waarom moest Jezus doodgaan?

Als deelnemers hier weinig van weten, vertel dan zelf hoe God Jezus naar de aarde gestuurd had (kerst) om de mensen te laten zien wie Hij is. Jezus gaf het goede voorbeeld en vertelde veel over de liefde van God. Hij had veel volgers. Belangrijke mannen van de keizer en in de kerk vonden dit niet leuk en waren zo boos op hem dat ze Jezus wilden doden.

Jezus werd hier niet boos om, hij ging niet terugslaan, maar stierf. Hij wilde de mensen die hem pijn deden, vergeven. Deze liefde van God heeft van de dood en het kwaad gewonnen. Jezus stond na drie dagen weer op uit de dood en laat zien dat er een Nieuw Leven met God mogelijk is. Dat vieren we met Pasen.

Gesprek en brainstorm ‘houden van’

Veertigdagentijd is tijd om na te denken over het lijden van Jezus. Jezus gaf zóveel aan mensen. Daarmee vroeg hij mensen om zelf ook zo goed voor elkaar te zijn en om van elkaar te houden. Jezus zegt dat Christenen te herkennen zijn aan de liefde die ze voor elkaar hebben. (Johannes 13:34)

Vragen:

 • Hoe kun je merken dat iemand van je houdt?
 • Schrijf op een groot papier of bord ‘houden van’. Laat kinderen concrete zaken noemen en maak een woordweb rond het thema ‘houden van’. (lachen, iets liefs zeggen, helpen, cadeautje geven, samen iets doen, voor je zorgen, knuffelen)

Doen

 1. Elk kind mag straks een liefdesbloem maken. Deel de materialen uit.
 2. Het midden vormt een hart van papier. Daarin plak je je eigen foto.
 3. In een cirkel om het hart leg je ongeveer 6 ronde bloemblaadjes (met een beetje overlap om achter het hart vast te plakken).
 4. Teken of schrijf in de blaadjes zes dingen waaraan je merkt dat anderen (God?) van jou houden.


Deze bloem herinnert de kinderen aan de manieren waarop ze liefde van anderen en/of van God ervaren.

Next step

Alternatieven:

1. Maak een liefdesbloem voor een ander. Misschien iemand van wie jij houdt of wilt houden. Teken of schrijf in de blaadjes waarom jij die ander zo lief of aardig vindt en ook wat je voor of met hem of haar zou willen doen. Geef de bloem weg aan die persoon.

2. Probeer de komende veertig dagen elke week tot Pasen één blaadje zelf uit te voeren. Bijvoorbeeld als je in een bloemblad hebt geschreven dat je merkt dat iemand van je houdt omdat je een knuffel krijgt, geef dan een knuffel. Als er staat dat een ander je helpt, help dan je vader, moeder, broertje of zusje, buurvrouw, wildvreemde man in de winkel etc.

Alternatief voor 9-12 jarigen:

3.   Wat zou God over jou in de bloemblaadjes schrijven of tekenen? Gebruik eventueel de bijbelteksten van de bijlage: bijbelteksten over liefde.  Of Bijbelteksten over Gods liefde voor mensen.