Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Man op de wolken?

Hoe zou God eruitzien? Wat voor eigenschappen zou Hij hebben? Een werkvorm om na te denken over God als Persoon.

PORTRET VAN GOD
Doelstelling: de kinderen vormen zich een beeld over God
Tijdsduur: twintig minuten
Nodig: papier, teken- of schildermateriaal en eventueel kranten / tijdschriften

Laat de kinderen nadenken over hoe zij denken dat God er uit ziet. Geef ze een vel papier en laat ze een portret van God maken. Dit kan op allerlei manieren: met verf, potloden, stiften, of bijvoorbeeld krantenknipsels. Maak een tentoonstelling door de schilderijen op te hangen in de ruimte en laat de kinderen zelf vertellen over wat er te zien is op hun schilderij. Praat daarna met de kinderen door over wat ze geschilderd hebben. Vraag bijvoorbeeld ook naar het kleurgebruik. Waarom hebben ze bepaalde kleuren gebruikt?

LIEVE MENEER GOD
Doelstelling: de kinderen schrijven een brief aan God
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: pennen en papier

‘Lieve God, ik zit steeds maar te wachten op de lente en hij komt niet. Vergeet U hem niet?' Deze brief komt uit het boekje Kinderen schrijven aan God.

Eigenlijk is het schrijven van brieven aan God een soort van gebed. Kinderen kunnen door een brief te schrijven hun vragen stellen of bijvoorbeeld hun dankbaarheid aan God uiten. De brief vertelt ook iets over het beeld dat het kind van God heeft. De schrijver van het voorbeeld ziet God als een machtig Wezen dat heerst over de natuurelementen.

De kindereen gaan nu zelf een kort briefje aan God schrijven. Je kunt als leiding een mooie postbus maken waarin je de brieven doet. Laat alleen de kinderen die dat willen hun brief voorlezen, en praat hier met elkaar over door.

HINTS
Doelstelling: de kinderen leren verschillende eigenschappen van God kennen door middel van een spel
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: kaartjes met eigenschappen

In de Bijbel kunnen we verschillende eigenschappen van God vinden. Mensen hebben God door de eeuwen heen op verschillende manieren ervaren. Zo wordt er in de Psalmen gezegd dat God machtig en krachtig is, maar Hij is ook zorgzaam en trouw. Ook wordt God vaak vergeleken met alledaagse beelden. ‘De Heer is mijn Herder' is zo'n voorbeeld. God wordt vergeleken met de eigenschappen van een herder. Een herder zorgt goed voor zijn schapen, hij beschermt ze, hij voedt ze, enzovoort.

Maak kaartjes met verschillende eigenschappen en metaforen van God. Bijvoorbeeld: God is groot, God is machtig, God is zorgzaam, God is als een vader, God is als een moeder. Deel de groep in twee teams. Een kind uit het eerste team krijgt een kaartje en beeldt, zonder geluid te maken, de eigenschap of metafoor uit. Het team krijgt dertig seconden de tijd om het juiste antwoord te raden. Als ze het niet raden, mag het tweede team één keer raden. Voor elk goed antwoord krijgen ze een punt. Wie de meeste punten heeft, is de winnaar.

STELLINGEN
Doelstelling: de kinderen vormen zich een mening over hun godsbeeld door middel van stellingen
Tijdsduur: twintig minuten
Nodig: lijst met stellingen, ruimte

De kinderen staan verspreid door de ruimte. Ze gaan reageren op stellingen. Als ze het met de stelling eens zijn, blijven ze staan. Als ze het er niet mee eens zijn, gaan ze op de grond zitten. Vraag elke keer aan een paar kinderen waarom ze staan of zitten. De volgende stellingen zou je kunnen gebruiken:
- God woont hoog in de hemel
- God is als een moeder
- God ziet alles wat ik doe
- God straft mensen
- God woont op een wolk
- God is cool
- God is een veilige plek
- God kan boos zijn
- God zorgt ervoor dat het sneeuwt
- God is lief
- God is als een vader
- God woont in mijn hart
- God houdt van alle mensen
- God houdt van dieren
- God is onzichtbaar
- God laat de aarde wel eens beven

DE HEER IS MIJN HERDER
Doelstelling: de kinderen leren het beeld van God als herder kennen
Tijdsduur: vijfendertig minuten
Nodig: twee grote vellen papier, pennen, tijdschriften, kranten, scharen en lijm

Een van de bekendste godsbeelden uit de Bijbel is: ‘De Heer is mijn herder'. Dit beeld is te vinden in Psalm 23. Schrijf op een groot vel het woord ‘herder'. Laat de kinderen op het vel woorden schrijven die zij associëren bij het woord ‘herder'. Praat er met elkaar over. Herders komen we in Nederland niet zo heel veel meer tegen. Vraag wie er wel eens een herder heeft gezien. Hoe zag hij eruit? Wat had hij allemaal bij zich? Wat doet een herder? Welke eigenschappen heeft een herder? Waarom zou God vergeleken worden met een herder? Probeer met de kinderen een modern voorbeeld te vinden waarmee God vergeleken kan worden. Bijvoorbeeld een praatpaal of een huisarts.
Laat de kinderen in groepjes een tweeluik maken. Op een groot vel maken ze aan de ene kant een tekening van een herder. Daarbij schrijven ze woorden die ze associëren bij het woord ‘herder'. Ook kunnen ze plaatjes uit tijdschriften en kranten knippen die ze bij een herder vinden passen. De plaatjes worden ook bij de tekening van de herder geplakt. Aan de andere kant van het vel maken ze een tekening van hun moderne voorbeeld. Ook hier schrijven ze woorden bij en kunnen ze plaatjes uit tijdschriften en kranten plakken.