Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

In ontmoeting met Bijbelse personen

Hoe goed kennen kinderen personen uit de Bijbel? Door middel van deze werkvorm leren ze hen wellicht nog beter kennen.

Echt iemand uit de Bijbel ontmoeten en begroeten zit er helaas niet in. We kunnen nog altijd niet door de tijd reizen. Tot op de dag vandaag worden elke zondag weer mensen uit de tijd van de Bijbel tot leven gebracht. Niet omdat het supermensen waren, maar vooral omdat God met al deze mensen geschiedenis heeft geschreven (zoals Hij dat ook met ons deed en nog doet trouwens). Hieronder vind je naar eigen inzicht te gebruiken bouwstenen voor een afwisselend programma over Bijbelse personen en hun verhalen.

 

God houdt van alle mensen (introductie)
Doel: zoveel mogelijk namen van Bijbelse personen noemen en leren dat God met al deze mensen van toen verbonden is
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: flapover, dikke stift, grotere kaars, lucifers

Laat de kinderen zoveel mogelijk namen noemen van mensen die ze uit de Bijbel kennen. Zet ze op de flapover. Stop bij ongeveer twintig namen. Leg het flapovervel op tafel. Zet nu één van de twintig namen op het nieuwe, lege vel op de flapover (liefst een wat langere naam) en vraag de kinderen de andere namen aan deze ene naam te verbinden (zoals bij Scrabble). Lukt het alle namen met elkaar te verbinden? Als het is gelukt, vraag de kinderen dan even stil te zijn. Steek de kaars aan en spreek een kort gebed uit als opening van de bijeenkomst waarin je benadrukt dat alle mensen uit de Bijbel bij elkaar hoorden, omdat God van hen allemaal hield, zoals God ook vandaag houdt van alle mensen op aarde.

 

Ik ben... (introductie)
Doel: een aantal Bijbelse personen beter leren kennen
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: een dikke stift, per kind een vel A4-papier, per kind twee speldjes 

Laat de kinderen zoveel bekende Bijbelse personen noemen als er kinderen zijn. Schrijf elke naam op een liggend A4-vel papier. Speld steeds één naam op de rug van een kind. De kinderen mogen niet zien welke naam ze op hun rug gespeld krijgen. Laat, als je hiermee klaar bent, de kinderen door de ruimte lopen. Zij ‘zijn' nu de persoon die op hun rug staat. Ze kunnen daar achter komen door de andere kinderen vragen te stellen over wie zij zelf zijn. Die vragen mogen alleen met ‘ja' of ‘nee' beantwoord worden. Wie weet er het eerste wie hij/zij is? Ga door tot iedereen weet wie hij/zij is of zo lang het leuk is dit te doen. Praat nog even na. Over welke Bijbelse persoon weten de kinderen het meest en over welke het minst? Hoe komt dat?

 

Allemaal in één boek
Doel: leren dat veel Bijbelboeken naar mensen zijn vernoemd
Tijdsduur: vijf minuten
Nodig: Bijbels, A4-papier, pennen

Verdeel de kinderen in groepjes van ieder drie kinderen. Geef elke subgroep een Bijbel, een vel A4-papier en een pen. Geef de groepjes steeds een nieuwe opdracht (niet allemaal gelijk dus):
- Hoeveel Bijbelboeken zijn er, die naar iemand zijn vernoemd?
- Hoeveel Bijbelboeken zijn er naar mannen vernoemd?
- Hoeveel Bijbelboeken zijn er naar vrouwen vernoemd?
- Welke mannennamen komen meer dan één keer voor?
- Welke vrouwennamen komen meer dan één keer voor?

De groep die het snelst het antwoord opgeschreven heeft, krijgt een punt. Welke groep wint de meeste punten? Het antwoord op deze vragen, hangt af van welke bijbeluitgave je gebruikt. Geef alle kinderen daarom dezelfde Bijbel.

 

Wie is wie?
Doel: een aantal Bijbelse personen beter leren kennen
Tijdsduur: tien minuten
Nodig: geprinte afbeeldingen van Bijbelse personen (link staat in de tekst hieronder), losse kaartjes met namen van Bijbelse personen (link staat in de tekst hieronder) 

Klik hier voor de afbeeldingen en klik hier voor de kaartjes. Laat de kinderen de elf afbeeldingen zien en geef hen de kaartjes met daarop de namen. Welke naam hoort bij welke afbeelding? Weten de kinderen het verhaal van de Bijbelse persoon er ook bij?

 

Ieder mens een eigen verhaal
Doel: kennismaken met een stukje van het verhaal dat bij een bijbelse persoon hoort
Tijdsduur: tien minuten
Nodig: geprinte plaatjes van de Bijbelse personen (link staat in onderstaande tekst), losse kaartjes met de namen van Bijbelse personen (link staat in onderstaande tekst) 

Klik hier voor de afbeeldingen en klik hier voor de kaartjes. Leg de kleine kaartjes met de namen van de volgende Bijbelse personen op tafel: Adam en Eva (op één kaartje), Noach, Ruth, David, Salomo, Ester, Maria, Jezus, Zacheüs, Paulus. Leg ook de geprinte afbeeldingen op tafel. Kunnen de kinderen raden welke afbeelding bij welke naam hoort? Laat het de kinderen ook zelf uitleggen.

 

Levende verhalen
Doel: kennismaken met een stukje van het verhaal dat bij een Bijbelse persoon hoort
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: geprinte plaatjes (link staat in onderstaande tekst)

Klik hier voor de plaatjes. Verdeel de kinderen in subgroepjes van ieder drie kinderen. Geef elk groepje een plaatje. Op elk plaatje staat een voorwerp dat met een Bijbelse persoon heeft te maken. Als je de werkvorm ‘Ieder mens een eigen verhaal' hebt gedaan, weten de kinderen al welke plaatje bij welke Bijbelse persoon hoort. De groepjes mogen elkaars plaatje(s) niet zien. Vraag steeds één groepje een tableau vivant (stilstaand beeld) te maken van het belangrijkste stukje verhaal dat bij het onderwerp hoort. Kunnen de andere groepen raden wat er wordt uitgebeeld? Laat alle groepen eerst even overleggen over wat ze willen laten zien en hoe ze dat willen doen. Steeds moeten alle kinderen uit het subgroepje meedoen.

 

Mijn favoriet
Doel: uitleggen waarom een Bijbelse persoon je aanspreekt en deze tekenen
Tijdsduur: dertig minuten
Nodig: voor ieder kind steviger wit papier (A5 formaat), stiften, knutselspullen

Vraag aan de kinderen welke van de Bijbelse personen die tijdens de bijeenkomst de revue zijn gepasseerd, hun favoriet is en waarom? Sta hier rustig even bij stil. Grijp eventueel terug op de werkvormen ‘Ieder mens een eigen verhaal' en ‘Levende verhalen', als je die hebt gebruikt. Het is niet erg als er kinderen zijn, die voor dezelfde persoon kiezen. Geef alle kinderen een stuk papier. Laat hen (met gevoel voor fantasie) hierop het hoofd van hun favoriete persoon tekenen. Zorg ervoor dat er onder het hoofd ruimte is voor de volgende tekst: ‘...... is mijn favoriete persoon uit de Bijbel, omdat...'. Laat de kinderen een mooi lijstje om het papier maken. Maak zonodig zelf een voorbeeld.

 

Mensen van vandaag (afsluiting)
Doel: laten zien dat mensen van vroeger en nu veel op elkaar lijkenen dat God van iedereen houdt
Tijdsduur: vijf minuten
Nodig: kaars, lucifers, gebed (link staat in onderstaande tekst)

Klik hier voor het gebed. Vraag de kinderen in een kring te komen zitten. Steek de kaars aan en spreek het gebed uit. Vraag ieder kind een zin voor te lezen. Begin en eindig zelf.