Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Mensenrechten

Over mensenrechten en gerechtigheid in de Bijbel.

De programma's vind je in het PDF document in de bijlage.

Korte beschrijving van de programma's:
Deze drie bijeenkomsten gaan over mensenrechten. De deelnemers staan hier in eerste instantie bij stil naar aanleiding van filmpjes en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit wordt ook gekoppeld aan de actualiteit door krantenberichten te bekijken. Daarna ontdekken ze wat recht en gerechtigheid te maken hebben met God, aan de hand van verschillende versies van een psalm. Ten slotte geven ze op een creatieve manier uiting aan hun beeld van een rechtvaardige wereld.

In de tweede bijeenkomst staan de jongeren stil bij de rol van de kerk, naar aanleiding van een lied van Schrijvers voor Gerechtigheid. Ze verdiepen zich in vreemdelingendetentie, met behulp van een aantal filmpjes, websites en teksten. Ook worden ze uitgenodigd om zelf iets concreets te doen voor een organisatie die zich inzet voor mensenrechten. Daarvoor wordt ook de derde bijeenkomst gebruikt.

Let op: in de tweede bijeenkomst worden actualiteiten behandeld, pas dit eventueel aan aan de actualiteit van vandaag.

Doelen van deze bijeenkomsten:
• De deelnemers maken kennis met mensenrechten in de vorm van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
• De deelnemers beseffen dat de Bijbel oproept om recht te doen aan mensen van wie de rechten worden geschonden.
• De deelnemers denken na over een rechtvaardige wereld en verwerken dit op een creatieve manier.
• De deelnemers verdiepen zich in vreemdelingendetentie.
• Deelnemers bereiden een concrete actie voor ten bate van een organisatie die zich inzet voor mensenrechten.