Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Onderweg

Over reisverhalen in de Bijbel en 'onderweg zijn' als geloofsreis.

De programma's vind je in het PDF document in de bijlage.

Korte beschrijving van de programma's:
Jullie maken kennis met Bijbelverhalen waarin reizen centraal staan. Bijbelse reizen gaan behalve om het fysiek onderweg zijn, ook over geloofsreizen. Het reisverhaal van Jona komt uitvoeriger aan de orde. Ze doen een Bijbelreis-memory, tekenen hun eigen tijdlijn, luisteren naar muziek en lopen een Emmaüswandeling of een labyrint. Zo ervaren tieners hoe eigentijdse vormen van ‘onderweg zijn’ bijdragen aan het ontwikkelen of uit de doeken doen van hun eigen geloofsverhaal. Zo blijkt 'onderweg zijn' een altijd actuele metafoor voor de levensbeschouwelijke weg die je gaat.

Doelen van de bijeenkomsten:
• Deelnemers maken kennis met een aantal reisverhalen uit de Bijbel.
• Deelnemers ontdekken dat Bijbelse reisverhalen vaak tevens geloofsverhalen zijn.
• Deelnemers voeren diverse varianten van een geloofsgesprek waarin reizen/onderweg zijn de vorm of metafoor is waarbinnen dat geloofsgesprek gestalte krijgt.
• Deelnemers worden zich bewust van de spanning tussen een christendom met vaste zekerheden, vaste structuren en gebouwen, en een (meer oorspronkelijk) fluïde christendom van onderweg zijn.