Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Online Bijbelquiz via Kahoot!

Doe met je groep een quiz via Kahoot!. Zorg ervoor dat je online met elkaar verbonden bent via een meeting (Zoom, Meet, Teams of een ander platform). Wie wint er? En is dé bijbelkenner van 2021?

Online Bijbelquiz via Kahoot!

Doe met je groep een quiz via Kahoot!. Zorg ervoor dat je online met elkaar verbonden bent via een meeting (Zoom, Meet, Teams  of een ander platform). Wie wint er? En is dé bijbelkenner van 2021? 

Benodigdheden

Stappenplan

Volg het onderstaande stappenplan om de quiz te kunnen doen. 

 • De jeugdleiding klikt op zijn of haar laptop/computer op deze link om naar Kahoot! te gaan.
 • Klik daarna rechtsboven op de groene knop ‘play as a guest’;
 • Klik op de groene knop ‘classic’;
 • Nu verschijnt er een scherm met een ‘GAME PIN’, een code;
 • Zorg er voor dat je dit scherm deelt met de jongeren. In Meet doe je dat via de knop ‘Nu presenteren’, in Zoom via de knop ‘Share’ en in Teams via ‘Delen’.
 • Iedere jongere pakt zijn of haar telefoon en gaat op internet naar: www.kahoot.it (of heeft misschien de Kahoot! app);
 • Iedere jongere vult op de site de ‘GAME PIN’ in en zijn of haar naam;
 • Als iedereen dat heeft gedaan druk je op ‘START’;
 • Er verschijnt nu een vraag. Elke jongere moet het antwoord op zijn telefoon invullen. Hoe sneller, hoe meer punten je verdient;
 • Je ziet als iedereen geantwoord heeft of na 20 seconden, welke antwoorden er gegeven zijn én welk antwoord er juist was;
 • Bespreek de vraag kort;
 • Klik op ‘next’. Het scorebord komt in beeld, de jongeren zien op welke plek ze staan; 
 • Klik weer op ‘next’ voor de volgende vraag. Ga zo door tot en met vraag 30.
 • Wie heeft er aan het einde van de quiz de hoogste score?

Vragen

Hieronder zijn de vragen en juiste antwoorden weergegeven. Houdt deze erbij tijdens de Kahoot!

1. Wat was het eerste dat Noach bouwde toen hij uit de boot kwam?

 • een altaar
 • een tweede boot
 • een huis
 • een bierbrouwerij

2. Hoe heette de broer van Abel in de Bijbel?

 • Abraham
 • Kanaän
 • Joachim
 • Kaïn

3. Wat is het tweede boek in de BIjbel?

 • Genesis
 • Openbaringen
 • Excallibur
 • Exodus

4. Waarmee doodde de dappere Jael de vijand Sisera?

 • Met een geweer
 • Met pijl en boog
 • Met een (brei)naald
 • Met een tentpin

5. Waarmee doodde David de reus Goliath?

 • met een steen
 • met een stok
 • met een pijl
 • met een werpster

6. Hoe heette de ijverige zus van Maria?

 • Marjolein
 • Maartje
 • Martha
 • Manoa

7. Welk wonder deed Jezus op de bruiloft in Kana?

 • Hij veranderde stenen in brood
 • Hij maakte van een maaltijd voor honderden mensen van 5 broden en 2 vissen
 • Hij veranderde wijn in water
 • Hij veranderde water in wijn

8. Met welk beest raakte Bileam in discussie?

 • met een duif
 • met een leeuw
 • met een leviatan
 • met een ezel

9. Naar welke stad moest Jona op reis?

 • naar Jericho
 • naar New York
 • naar Jeruzalem
 • naar Ninevé

10. Hoe heette de beste vriend van David?

 • Naäman
 • Gerard
 • Joshua
 • Jonathan

11. Wat had Paulus per ongeluk bij Karpus in Troas laten liggen? (twee vragen goed)

 • zijn tablet (in de grondtekst staat iets van klei(tablet)
 • zijn jas
 • zijn rugzak
 • zijn Bijbel

12. Waardoor viel er een jongen uit het raam toen Paulus preekte?

 • Paulus preekte zo lang dat de jongen in het open raam in slaap viel
 • Paulus riep tijdens zijn preek zo hard dat een jongen schrok en uit het raam viel
 • Een jongen wilde Paulus aanvallen tijdens zijn preek via het raam, maar viel er toen uit
 • Paulus vertelde een grappig verhaal tijdens zijn preek en de jongen moest zo lachen dat hij uit het raam viel.

13. Op welk eiland was de apostel Johannes toen hij was verbannen en het boek Openbaring schreef?

 • Op Malta
 • Op Schiermonnikoog
 • Op Patmos
 • Op Gersonisos

14. Hoe kwam Mozes door de rode zee?

 • Per boot
 • God maakte een brug
 • God maakte een weg door de zee
 • Met de wind

15. Door welk beest werd Jona opgeslokt?

 • Een brullende beer
 • Een grote dinosaurus
 • Een grote vis
 • Een kleine vis

16. Hoe heette de vrouw van Abraham? (let op: alle antwoorden zijn goed)

 • Sara
 • Sarai
 • Ketura
 • Hagar

17. In welke zee leed Paulus schipbreuk?

 • De noordelijke ijszee
 • De waddenzee
 • De middellandse zee
 • De zwarte zee

18. Wat gebeurde er met Noach toen hij oogste uit zijn wijngaard?

 • hij werd dronken
 • hij werd boos, want de wijn was bitter
 • hij werd boos op zijn zoons want die hielpen niet met oogsten
 • hij gaf een feest. 

19. Wie voedde de profeet Elia bij de beek Krith?

 • de weduwe van Sarfat
 • de weduwe van Jericho
 • koning Achab
 • de raven

20. Wat zag Mozes in brand staan dat niet verteerde?

 • de tempel
 • een olijfboom
 • stenen tafelen
 • een braamstruik

21. Hoeveel schapen liet de goede herder achter?

 • 100
 • 77
 • 770
 • 99

22. Op welk instrument speelde David?

 • viool
 • fluit
 • harp
 • basgitaar

23. Hoe heette de jongere broer van Jozef?

 • Josafath
 • Joris
 • Bastiaan
 • Benjamin

24. Waarom werd Jona woedend?

 • het volk van Ninevé was dronken
 • hij moest in de vis
 • De boom waar hij schaduw van kreeg verdorde plotseling, toen werd het heet
 • de boom gaf geen vrucht en toen vervloekte hij hem

25. Welke van deze namen is niet van een profeet?

 • Habakuk
 • Zefanja
 • Maleachi
 • Jerobeam

26. Hoe heette de pleegvader van de dappere koningin Esther?

 • Mordesus
 • Josefus
 • Mordechai
 • Wessel

27. Welke persoon hoort niet bij de rechters van Israël?

 • Debora
 • Simson
 • Jaïr
 • Dothan

28. Wat zag de profeet Ezechiël in een vallei liggen?

 • een kudde dode koeien
 • dorre doodsbeenderen
 • een kudde koeien van Basan
 • een schaal vol fruit

29. Wat was het beroep van Zacharias?

 • Priester
 • Leraar
 • Glazenwasser
 • Timmerman

30. Uit welke streek kwam de belangrijke koningin die bij Salomo op bezoek kwam?

 • Uit Drenthe
 • uit Sheba
 • Uit Sanhedrin
 • Uit Galilea