Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Oudejaarsconference of jaaroverzicht maken

Terugblikken op het jeugdwerk door een oudejaarsconference of jaaroverzicht te maken!

Doelstelling: De jongeren en hun leiding ervaren deel zijn van een groep en ze blikken terug op een jaar jeugdwerk. 
Tijdsduur voorbereiding: Twintig minuten tot een hele avond.
Tijdsduur oudejaarsconference: Dertig tot zestig minuten.
Nodig: Diverse materialen (zie benodigdheden), geschikte en sfeervolle ruimte, eten en drinken.

Inleiding
Voor veel jongeren is het belangrijk gemeenschapsgevoel te ervaren. Op een leuke manier terugkijken op het afgelopen jaar werkt samenbindend. Zelf een oudejaarsconference maken over het jeugdwerk is hiervoor geschikt: samen terugblikken, lachen en kritisch kijken naar wat er gebeurd is. Na afloop kun je zowel jongeren als coaches de vraag voorleggen hoe ze het komende jaar jeugdwerk voor zich zien. Zo kan er gelijk al een lijn uitgedacht worden voor het jeugdwerkbeleid van het nieuwe jaar.

Oudejaarsconference
"De oudejaarsconference is een caberetvoorstelling die speciaal wordt gegeven op oudejaarsavond als afsluiting van het jaar. Het is uitgegroeid tot een typisch Nederlandse traditie." (Wikipedia). In de conference komen verschillende (maatschappelijke/politieke) gebeurtenissen en items voorbij uit het afgelopen jaar, waarop - door middel van humor - kritisch wordt teruggeblikt. 

Mogelijkheden
Je kunt zo'n oudejaarsconference op verschillende manieren organiseren. Bijvoorbeeld:
1) Je geeft de voorbereiding helemaal uit handen aan de jongeren door hen kort te vertellen wat de bedoeling is. Je vertelt dat ze gebeurtenissen of ontwikkelingen uit het afgelopen jaar mogen kiezen om op terug te blikken. Vervolgens verdelen ze zelf de taken en/of gebeurtenissen. Dit kan groepsgewijs of individueel. De jongeren kunnen dan thuis zelf verder aan de slag.
2) Je organiseert een avond waarop de jongeren samenkomen om de oudejaarsconference voor te bereiden. Ze kunnen dan bijvoorbeeld in groepjes aan de slag gaan en houden voor elkaar geheim wat ze bedacht hebben, zodat de oudejaarsconference grotendeels een verrassing blijft.

Benodigdheden
Welke manier je ook kiest, het is belangrijk dat de jongeren genoeg middelen hebben om iets leuks te creëren. Overleg met hen over wensen, middelen en mogelijkheden. Regel wat mogelijk is, zet alles klaar of denk mee over hoe ze eraan kunnen komen. Denk aan foto's, laptop, beamer, verkleedkleren, muziekinstrumenten.
Bekijk eventueel eerst samen een fragment van een Ouderjaarsconferance van afgelopen jaren. 

Aandachtspunten
-
Belangrijk is dat de jongeren zelf betrokken zijn bij de voorbereiding van de oudejaarsconference. De voorpret zorgt voor verhalen tussen jongeren en daardoor vragen ze elkaar mee naar zo'n avond. Vertel bij de voorbereiding dat het er om gaat met humor terug te kijken op het jeugdwerk van het afgelopen jaar en dat er tegelijkertijd om een kritische blik gevraagd wordt. Wat was zinvol, waar lagen leerpunten, waar liep je tegenaan?
- Bedenk als jeugdwerkleiders zelf ook iets om te laten zien.
- Bespreek samen met de jongeren wie de oudejaarsconference aan elkaar zal praten. Hoe lang deze gaat duren, hangt af van het aantal jongeren in jouw gemeente en hoe lang de stukjes duren die ze aandragen.
- Kleed de ruimte van tevoren goed aan: zorg voor een gemoedelijke sfeer, een podiumgedeelte, goed geluid en beeld en wat lekkers om te snoepen en drinken.

Deze werkvorm komt uit het programma 'Omzien, afsluiten en beginnen'.


Een variant voor de leeftijd 9-12 jaar:

Maak met de kinderen een jaaroverzicht.
Tijdsduur: dertig minuten
Nodig: pennen, papier, tekengerei, eventueel plaatjes uit tijdschriften, scharen

Ieder jaar maakt het Jeugdjournaal een jaaroverzicht. Alle goede en minder goede dingen komen nog een keer voorbij. Vraag de kinderen wat ze meegemaakt hebben het afgelopen jaar. Alles kan daarbij aan bod komen. We maken een jaaroverzicht, maar dan in de vorm van een stripverhaal. Iedereen krijgt papier en schrijft of tekent belangrijke en bijzondere gebeurtenissen uit het afgelopen jaar. Ze kunnen ook plaatjes uit tijdschriften knippen en opplakken en die van commentaar voorzien. Hang de jaaroverzichten op en bespreek ze nog even met elkaar.

Deze werkvorm komt uit het programma 'Gelukkie Nieuwjaar!'