Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Palmtakken

Ontdek-activiteit: Maak palmtakken van papier.

Bijbelteksten

Lucas 19:29-40
“Jezus en de leerlingen kwamen in de buurt van de dorpen Betfage en Betanië, bij de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: ‘Ga naar dat dorp daar. Jullie zullen daar een jonge ezel zien, die vastgebonden staat. Er heeft nog nooit iemand op gereden. Maak hem los en breng hem hier. Misschien vraagt iemand: ‘Wat doen jullie daar?’ Dan moet je zeggen: ‘De Heer heeft deze ezel nodig.” De twee leerlingen gingen naar het dorp. Daar gebeurde alles precies zoals Jezus gezegd had. Toen de leerlingen de ezel losmaakten, vroegen de eigenaars: ‘Wat doen jullie daar?’. De leerlingen zeiden: ‘De heer heeft deze ezel nodig.’
De leerlingen brachten de ezel bij Jezus. Ze legden hun jassen op de rug van de ezel, en lieten Jezus erop zitten. Andere leerlingen legden hun jas op de weg. Zo ging Jezus naar Jeruzalem. Toen hij de Olijfberg begon af te dalen, werden al zijn leerlingen blij. Ze dankten God voor alle wonderen die ze gezien hadden. Ze juichten en riepen: ‘Leve de koning, de man die van God gestuurd is! Vrede in de hemel en alle eer aan God!’”

Matteüs 21:7-11
“De leerlingen van Jezus legden jassen op de rug van de ezel, en Jezus ging erop zitten. Veel mensen legden hun jas op de weg. Anderen haalden takken van de bomen en legden die op de weg. Ze liepen voor Jezus uit en achter hem aan, en ze riepen: ‘Alle eer aan God! Leve de Zoon van David! Leve de man die door God gestuurd is! Alle eer aan God in de hemel!’ Zo kwam Jezus in Jeruzalem aan. Iedereen in de stad praatte erover. De mensen vroegen zich af: ‘Wie is die man?’ De mensen die met Jezus meegegaan waren, zeiden: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’”

Nodig
- Groen papier (A4)
- Format van blad (eventueel wat groter uitprinten)
- Stroken gekleurd papier
- Scharen (en/of stanleymessen voor oudere kinderen)

Toelichting
Jezus kwam Jeruzalem binnenrijden op een ezel. Zijn leerlingen en andere mensen die hem kenden en volgden, plukten grote palmbladeren van de bomen op Zijn pad te leggen en om Jezus toe te zwaaien! De joden verwachtten namelijk dat Jezus (als Messias, gezalfde) hun nieuwe koning zou worden die de Romeinen zou verjagen. Ze waren zo blij met Jezus als hun koning! Maar het liep allemaal een beetje anders dan ze dachten...

Uitleg activiteit
Van te voren trek je het format van een blad over op de groene papieren.
Zet midden in het blad 4 rechte strepen op het blad. Deze gaan de deelnemers knippen/snijden.

Iedere deelnemer kan zo’n groen papier pakken en het blad uitknippen. Ook knippen (of snijden) ze de lijnen in het midden. Let op dat ze niet doorknippen tot de rand!

Daarna nemen ze gekleurde strookjes papier en vlechten deze door de gleufjes in het blad.

Voor een netter resultaat, kun je het begin en einde van de strookjes vastplakken met een plakbandje aan de achterkant van het blad. En je neemt nog een groen blad (zonder gleufjes) dat je tegen de achterkant van het blad plakt.

Voorbeeld gespreksvragen

1. Waarom zwaaiden de mensen met bladeren toen Jezus de stad binnen kwam?

2. Heb jij wel eens meegemaakt dat je op iets hoopte, maar dat het anders liep?

3. Jezus werd niet de koning die de Romeinen ging verjagen voor de joden. In plaats daarvan werd Hij gevangengenomen en gedood. Toch zien veel mensen Jezus uiteindelijk alsnog als koning. Weet jij waarom en wat voor koning is Hij dan?