Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Paulus' brieven

Deze bijeenkomst gaat over Paulus' brieven en zoomt in op 1 Korintiërs 12 en 13: de Kerk als Lichaam van Christus.

Doelen van deze bijeenkomst:
• De kinderen leren dat Paulus veel brieven schreef waarin hij aan de nieuwe christelijke gemeentes uitlegde wat het inhoudt om samen christen te zijn.
• De kinderen leren dat Paulus in 1 Korintiërs 12 schrijft dat iedereen verschillend is, maar dat alle mensen in de gemeente samen één lichaam vormen.
• De kinderen ontdekken hun eigen talenten.
• De kinderen begrijpen dat ze hun talenten kunnen delen met anderen.

Samenvatting:In de Basics-reeks heet dit programma 'De grote talentenshow'. Eerst komt aan bod wie Paulus is, daarna wordt ingezoomd op zijn metafoor van de Kerk als het Lichaam van Christus. Binnen dit Lichaam zet ieder zijn gave/talent in. 
Ter voorbereiding schrijven de kinderen op wat hun talenten zijn. Je behandelt je een bijgevoegd verhaal over de bekering en brieven van Paulus en hoe hij schreef over liefde en talenten binnen de Kerk. Ze mogen een woordzoeker maken met allerlei woorden over Paulus. Vervolgens ga je dieper in op de talenten. Als verwerking lees je het verhaal van meneer de Hoop, hij heeft hulp nodig. De kinderen spelen met toneelstukjes uit hoe zij hun talent zouden inzetten om meneer te helpen. Als afsluiter is een gebed bijgevoegd.

Werkbladen:

  • Werkblad 14.1 – Ontdek je talent
  • Werkblad 14.2 – Saul van Tarsus(lied)
  • Werkblad 14.3 – Saulus wordt Paulus
  • Werkblad 14.4 – Woordzoeker
  • Werkblad 14.5 – Woordzoeker oplossing
  • Werkblad 14.6 – Meneer De Hoop