Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Pinksterfeest: Viering

Ideeën voor de Kliederviering rondom het thema 'de Heilige Geest'.

Hieronder vind je verschillende ideeën voor verhalen, liedjes, gebeden of verwerkingsvormen voor jullie Kliederviering bij het verhaal van het Pinsterfeest of het thema de Heilige Geest. Kies er een aantal uit die passen bij jullie Kliederkerk.

Verhaal:

 • Pinksterverhaal: Lees het verhaal voor en laat de kinderen bijpassende geluiden en bewegingen maken die je van te voren afspreekt: blazen met de wind, zwieren met slingers, in vreemde talen spreken (zelfbedachte taal praten), verbazing 'ooo' etc.
 • Verschillende talen: Lees de bijbeltekst in verschillende talen voor. Betrek hierbij mensen uit de betrokken kerk(en): is er iemand die een andere taal kan, bijv. Zeeuws, Gronings, of zijn er (oud)vluchtelingen, migranten die een stukje willen voorlezen?
 • Drie-eenheid: Verbeeld de drie-eenheid en de plaats van de Geest in de drie-eenheid door de vergelijking met water/ijs/damp. Zie hier een uitleg. Of gebruik deze verwerking op www.creatiefkinderwerk.nl

 • Drie-eenheid, en eenheid met God: Gebruik een ei om duidelijk te maken wat je ‘geest’ is en wie de Heilige Geest is. Een ei bestaat uit drie onderdelen maar is toch één geheel. Neem een gekookt ei en pel hem af terwijl je uitleg geeft. Het schilletje staat voor ons lichaam, het eiwit is de ziel (emoties, wil, denken, voelen), en daar binnenin zit het eigeel: onze geest. Zo heeft ook God een geest. En die noemen we Heilige Geest. En de Heilige Geest wil in ons komen wonen, bij onze eigen geest. (1 Korintiërs 6:17 “Wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest.)

 • De wind is onzichtbaar maar zet in beweging: Voel de regen, de zon en daarna de wind. (Gebruik bijv. een gieter om de handen nat te regenen, een warmte-lamp als ‘zon’ en een ventilator voor de wind.) De regen kun je zien, en de zon ook. Maar de wind kun je niet zien. Hoe weten we toch dat de wind er is?? De wind voelen we, en het zet dingen in beweging: als we iets voor de ventilator houden; is de wind opeens ‘zichtbaar’. Zo is het ook met de Geest van God…
  Vraag: Wat zou de Heilige Geest van God graag in beweging willen zetten?

 • Warmte van de Geest: Vries van te voren een klein rood hartje in, in een groot ijsblok. Neem het ijsblok en een föhn om de werking van de Geest te illustreren. Vertel een verhaaltje over iemand die altijd boos is, anderen pest of die misschien gesloten, verbitterd of teneergeslagen is. Misschien wel omdat hij erge dingen heeft mee gemaakt of bang is. Laat zien hoe hard het ijsblok is.
  Maar wat gebeurt er nou als de Geest van God in z’n leven komt? Doe de föhn aan en laat de warme wind het ijsblok smelten. Het hart komt weer tevoorschijn! De warmte van God kan langzaam zo'n hard ijsblok laten smelten.

 • Geboorte van de kerk: De volgelingen van Jezus kregen kracht en woorden (in verschillende talen) om te vertellen van Jezus. Daardoor werden veel andere mensen ook volgeling van Jezus. Pinksteren kunnen we dus 'de geboorte van de kerk' noemen.
  o Maak een 'geboortekaart van de kerk' die je laat zien. (Een typisch geboortekaartje met daarop afbeelding van kerkgebouw of een kring mensen, een jaartal en plaats (Jeruzalem). Weet iemand wat deze geboortekaart met Pinksterfeest te maken heef?
  o Vertel dat 'kerk' in de eerste plaats niet een gebouw is maar een groep mensen die Jezus willen volgen. Vertel dat ieder welkom is mee te doen met Jezus steeds meer leren kennen en proberen te volgen en met 'kerk-zijn'.

Verhalen delen:

 • Laat mensen die dat willen iets vertellen over wat ze geknutseld of geschilderd hebben.

 • Misschien zijn er mensen die willen delen hoe zij iets van de Geest van God ervaren hebben. 

Rivier van Levend water: 
Vertel en verbeeld een verhaal rondom de bruisende rivier van levend water uit Ezechiël 47:1-5 en Openbaring 22:1-2. Jezus verwijst naar dit beeld als Hij zegt: “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft”. (Johannes 7:38 NBV) De Heilige Geest is dus het leven-gevende water dat stroomt vanuit de tempel (zoals in het beeld van Ezechiël). Maar, nu is de tempel niet meer een gebouw maar ons hart!Maak een rivier op de grond, met blauw papier of doeken. 

 • Leg daarop allemaal druppels van blauw papier. Vertel dat de Heilige Geest is zoals de rivier die leven geeft. Zijn water wil in ons hart stromen en er weer uit stromen naar anderen en leven geven. Laat de deelnemers een papieren druppel uit de rivier nemen om mee te nemen.
 • Of laat hen een bootje vouwen en op de rivier plaatsen. Schrijf daarop wat je wilt laten groeien in je leven. 
 • Bijpassend liedjes om hierbij te zingen zijn 'Een rivier vol van vrede in mijn hart' (Opwekking 398) en 'De woestijn zal bloeien als een roos' (Opwekking 388)

Proefjes: Laat één van de proefjes zien om de werking van de Heilige Geest te illustreren.

Filmpje: Laat een filmpje zien met uitleg over het Pinksterfeest: Uitleg Hemelvaart en Pinsteren, in 1 minuut. 

Liederen:

Gebed: Laat iedereen een verjaardagskaarsje in een grote taart of tulband steken. Daarna steek je de kaarsjes aan. Voor iedereen een vlammetje, symbool voor de Geest die er is voor ons allemaal.

Meegeven: Een kaartje met daarop een (verjaardags)kaarsje geplakt waarboven je een vlammetje tekent.