Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Programma Pasen - Een koning op een ezel

Het is bijna Palmpasen. Jezus wordt als een koning onthaald in Jeruzalem. Feest! Met dit feestelijke onthaal begint ook de Stille Week, de week voor Pasen. We hebben de afgelopen week gehoord dat de maatregelen rondom het coronavirus langer in stand blijven en we voorlopig nog zo veel mogelijk thuis moeten blijven. Dit programma helpt jullie om thuis stil te staan bij de bijbeltekst die gelezen wordt met Palmpasen. Een mooi begin van de Stille Week.

Kies werkvormen die het beste bij jullie passen: 1 werkvorm onder Introductie en 1 onder Verdieping en Verwerking. Onder Afsluiting kun je ook voor één (of meer) van de verschillende opties kiezen.

Doel

 • Jong en oud staan stil bij de aankomst van Jezus in Jeruzalem en vieren deze ‘koningsdag’.
 • Jong en oud leven zich in in verschillende personages uit het bijbelverhaal.
 • Jong en oud ontdekken de betekenis van Palmpasen.

Introductie

Werkvorm 1: Complimenten (15 min.)

Nodig:

 • Mooie ansichtkaarten of kaartjes; houd rekening met de grootte van de groep om het aantal te bepalen (zie eerste werkvorm)
 • Pen, papier, stiften, potloden, etc.
 • Goud- of zilverpapier
 • Schaar
 • Lijm of plakband
 • Versierspullen: stickers, glitters.

In de tijd van Jezus hadden mensen het moeilijk. Ze leefden onder de bezetting van de Romeinen, een vreemd volk. Jezus wordt geëerd door de mensen omdat Hij koning is. Mensen leggen hun jassen op de grond: zo hoeft de koning niet over de vieze, stoffige weg te rijden. Met de palmtakken lieten mensen zien dat ze alle vertrouwen hadden in koning Jezus: Hij zou de Romeinen overwinnen. Twee grote complimenten voor Jezus dus.

Wanneer is de laatste keer geweest dat jullie elkaar complimenten hebben gegeven? Grote kans dat je dat vergeet nu er zoveel dingen zijn die om je aandacht vragen en alles anders is. Of je zit als gezin al een paar weken zo dicht op elkaar in één huis, dat er vooral veel irritaties zijn. Dat is logisch. En daarom is het misschien leuk om elkaar nu te vertellen wat je aan elkaar waardeert.

 • Deel de mooie ansichtkaarten of kaartjes uit die je hebt verzameld, of deel briefjes uit waar een compliment op geschreven en/of getekend kan worden. Let op: het is de bedoeling dat ieder groeps- of gezinslid een compliment krijgt van alle anderen op verschillende kaarten of briefjes. Als je met een groep van 4 bent, krijgt iedereen dus 3 kaarten om uit te delen; Je hebt dan in totaal 12 ansichtkaarten of papiertjes nodig. (Het is natuurlijk ook mogelijk om iedereen op 1 kaart te laten schrijven, maar in de praktijk blijkt het vaak lastig om dan een zelfbedacht, origineel compliment te bedenken)
 • Laat iedereen op de kaart schrijven of tekenen wat mooi is aan de anderen.
 • Deel de kaarten uit aan elkaar: maak steeds een rondje waarbij dezelfde persoon zijn of haar 3 complimenten in ontvangst neemt. Het is mooi als degene die het compliment geeft  het compliment ook uitspreekt!
 • Suggestie: Maak met elkaar een mooie kroon, De komende week is iedereen een dag of dagdeel koning (en dan moet de kroon natuurlijk gedragen worden, dus let erop dat de kroon bij iedereen op het hoofd past). Bedenk met elkaar wat de voorrechten van de koning zijn: mag hij of zij zeggen wat jullie ‘s avonds gaan eten? Of iets leuks bedenken wat jullie als gezin gaan doen? Of nog iets anders?

Werkvorm 2: Koningsfeest (10-15 min) 

Nodig:

 • Materialen voor oud Hollandse spellen

Jezus kwam in Jeruzalem binnenrijden als koning. Hij werd door de mensen verwelkomd als koning. Het was een feestdag, net zoals wij Koningsdag vieren. Vaak worden op Koningsdag veel activiteiten en evenementen georganiseerd. Organiseer jullie eigen Koningsdag vandaag. Want Palmpasen is eigenlijk een koningsdag van koning Jezus. Wat doen jullie om deze dag te vieren? Hang slingers op, teken met schmink vlaggetjes op jullie wangen of doe bijvoorbeeld een spel, zoals: 

 • blikgooien 
 • sjoelen 
 • spijkerpoepen 
 • ballontrap 
 • ringwerpen 
 • koekhappen 
 • zaklopen 
 • of andere (oud Hollandse) spellen


Verdieping

Verwerking 1
 
Nodig:

 • 1 tekenpapier (a4) per persoon 
 • tekenpotloden of stiften 
 • (kook)wekker of stopwatch 

Jezus werd juichend binnengehaald door de mensen. Je kunt dit lezen in Matteüs 21: 5-9. Bekijk, luister en zing bij dit bijbelverhaal één van deze liederen: En toch is Hij koning of Daar komt hij aan! 

Twee leerlingen hadden de taak gekregen om een ezelsveulen te halen. Jezus komt op de ezel Jeruzalem binnen rijden. Denk eens aan deze ezel. Hoe zou dat zijn geweest voor de ezel? Wat zou de ezel hebben gezien? Hoe heeft de ezel het avontuur beleefd? Jezus werd gezien als koning. Misschien voelde de ezel zich wel heel speciaal. Wat denk jij? 

 • Pak voor iedereen een vel papier. Teken twee grote ogen op het papier. Zo groot, dat het over het hele papier is getekend. Dit zijn de ogen van de ezel. Zoiets: ‘OO’ 
 • Teken in die ogen wat de ezel zag.  

Lees met elkaar Matteüs 21: 12-15. 

Jezus joeg de kooplui weg van het tempelplein. Waarom deed Hij dat? Beeld je eens in hoe dat is gegaan. 

 • Zet een wekker op 1 minuut. Sluit daarna jullie ogen en laat het beeld tot je spreken. Zorg voor rust en stilte in de ruimte. Stel jezelf bijvoorbeeld de volgende vragen:
  • Hoe zag het tempelplein eruit? 
  • Hoe kwam Jezus binnen?
  • Wat deed Jezus toen hij het tempelplein op kwam lopen?
  • Jezus stuurde de kooplui weg. Hoe reageerden de kooplui? 
 • Na 1 minuut gaan jullie kort met elkaar in gesprek. Wat zag iedereen voor zich? 

Jezus maakte duidelijk dat de tempel geen rovershol is, maar een huis van gebed. De tempel is een plek voor ontmoeting en gesprek met God. Door de kooplui weg te sturen, maakte Jezus plek voor mensen die het nodig hebben, die dichtbij God willen zijn. 

 • Wanneer is een plek geschikt om dichtbij God te zijn volgens jullie? Op welke plek ontmoet jij God? Vertel dit aan elkaar. 

In de Stille Week leven we toe naar Goede Vrijdag en Pasen. 

 • Hoe sta jij bij deze feestdagen stil?  

Een manier om deze week te beleven is door middel van een Palmpasenstok. Gebruik hiervoor de aftelkalender Van Palm naar Pasen of bekijk de Kliederkerkviering (Palm)Pasen

Tip: kijk met elkaar naar The Passion op tv. 

 

Verwerking 2: Een grote tegenstelling (20 min.)

Nodig:

 • Bijbel
 • Telefoon of laptop om iets op te zoeken en een filmpje te kijken 

Het verhaal over Jezus die Jeruzalem binnenkomt, bevat een grote tegenstelling. In deze werkvorm gaan we die tegenstelling nog eens beter bekijken.

 • Lees met elkaar Matteüs 21: 5-9. 
  • Wat valt je op aan dit gedeelte?
  • Weet je wat ‘Hosanna’ betekent? Zoek het eventueel op op je telefoon. 

De mensen zijn ontzettend blij als ze zien dat Jezus naar Jeruzalem komt. Ze lopen met Hem mee de stad in, ze leggen kleden en palmtakken neer en roepen ‘Hosanna!’ Ze vieren feest! Je zou Jezus hier kunnen vergelijken met iemand die in onze tijd beroemd is.

 • Kijk met elkaar naar het volgende filmpje over de aankomst van Ronaldo op het vliegveld.

Ronaldo is een heel bekende voetballer met wel 210 miljoen volgers op instagram. De mensen vinden hem blijkbaar een goede voetballer en vinden het interessant om te zien wat hij doet in z'n dagelijks leven.

 • Vergelijk de aankomst van Jezus in Jeruzalem eens met de aankomst van Ronaldo op het vliegveld. 
  • Wat zijn overeenkomsten? 
  • Wat zijn verschillen?

Jezus wordt dus als een beroemde grootheid, als een koning onthaald. Daarbij valt het op dat hij op een ezel rijdt. Een ezel is niet echt een vervoermiddel voor een koning! Onze koning rijdt in een gouden koets. In die tijd reden koningen vaak op een prachtig paard of in een strijdwagen. 

 • Waarom zou Jezus juist voor dit vervoermiddel kiezen?

Vers 5 laat een profetie in vervulling komen. Want in het Oude Testament werd al voorspeld dat op deze manier een koning Jeruzalem zou binnenkomen.

 • Lees Zacharia 9:9.
 • De Joodse mensen in Jeruzalem kennen deze profetie goed. Ze zien Jezus als een koning. Wat denk je dat de mensen van Hem verwachten?
 • Komen de verwachtingen van de mensen uit?
 • Wat doet Jezus?

In de stille week leven we toe naar Goede Vrijdag en Pasen. 

 • Hoe sta jij bij deze feestdagen stil?

Een manier om deze week te beleven is door middel van een Palmpasenstok. Gebruik hiervoor de aftelkalender Van Palm naar Pasen of bekijk de Kliederkerkviering (Palm)Pasen

Tip: kijk met elkaar naar The Passion op tv. 

Afsluiting

Nodig:

 • Telefoon of laptop om liederen en filmpje te luisteren of te kijken
 • Gebed: sluit af door met elkaar te danken en te bidden.

Voorbeeldgebed:

Vader in de hemel,
Wij danken u voor Palmpasen. Wat een bijzonder begin van een bijzondere week. Dank u dat we door de feest al zien dat u Koning bent en tegelijkertijd dat u heel dichtbij komt.

Wees met ons ook in deze vreemde tijd, nu we veel thuis zitten en ook met Pasen nog thuis moeten blijven.
Geef dat we in de week die komt, stil mogen worden rondom uw lijden en sterven en dat we uit mogen kijken naar Pasen!

Amen.


Kijksuggestie: Bekijk ‘Pasen met de zandtovenaar: Palmpasen’