Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Samen bidden

Met verschillende generaties in gesprek over gebed en voor elkaar bidden.

Deze werkvorm is voor verschillende generaties, voor de hele gemeenschap dus. Ook als het in jullie groep niet gewoon is om te doen, kan deze werkvorm uitgnodigen eens hartsgesprek te voeren over het gebed en daadwerkelijk voor elkaar te bidden.

Doel: Na deze werkvorm hebben de deelnemers ervaren en gedeeld, op hartsniveau, wat bidden voor hen (heeft) betekend en hebben ze voor elkaar gebeden.

PROGRAMMA

Stel intergeneratieve groepjes samen van ongeveer 4 personen

1) Bijbelgedeelte:

Lees samen Handelingen 2: 41 - 47 (kerntekst: vers 42)

2) Geloofsgesprek:
Iedere groep krijgt een groot flap-over vel, stiften en post-its.
Schrijf de antwoorden op de vragen 1 en 2 op een post-it, tekenen mag ook. Plak de post-its op het flap-over vel.

 1. Wat valt je op in het Bijbelgedeelte en wat vind je mooi in het stuk? 

 2. Hoe kun je (ondanks je drukke bestaan) tijd maken en rust nemen voor persoonlijk gebed tot God? Schrijf 3 tips op. 

 3. Onderling uitwisselen (stelling en gespreksvragen):
  A. Stelling: ‘een persoonlijk gebed, ergens in je eentje, is beter dan een publiekelijk gebed!’ Mee eens of mee oneens?
  B. Heb je weleens in je leven ervaren dat gebed jou persoonlijk van betekenis was?
  C. Heb je weleens in je leven gemerkt dat anderen voor je hebben gebeden? Hoe?

3) Verwerking:

 • Iedere deelnemer schrijft een aantal gebedspunten op waarvan je het fijn zou vinden dat iemand anders daarvoor bidt de komende maand.

 • In tweetallen:

  • Een jonger iemand zoekt een ouder iemand op om de gebedspunten onderling uit te wisselen.

  • Na deze onderlinge uitwisseling gaan de tweetallen samen, op een stilteplek, voor elkaars gebedspunten bidden.
   (N.B. moedig ze aan om beurten hardop voor elkaar te bidden, eventueel in een paar zinnen. echter wanneer dit mensen dit echt niet willen, zijn ze vrij om een andere gebedsvorm te gebruiken (stil gebed, gebed uitschrijven, ect.))

  • Daarna maak je de afspraak om ook de komende maand deze gebedspunten voor de ander te bidden.

4) Afronding (plenair):

 • Hoe vonden we dat om met en voor elkaar te bidden?

 • Hoe kunnen we dit geloofsgesprek en praktijk rondom het gebed in de gemeente continueren?

5) Slot:

Zing of bid gezamenlijk het Onze Vader.

 

Andere werkvormen

binnen het programma Verbondenheid en wederkerigheid