Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Speeddaten

Laat gemeenteleden met elkaar in gesprek gaan.

Spontaan in gesprek gaan met iemand van een andere generatie gebeurt weinig. Organiseer een speeddatebijeenkomst waarbij jongeren, volwassenen en ouderen met elkaar in gesprek gaan. Voorbeeldvragen richten het gesprek op geloof.

Doel: Gemeenteleden van verschillende leeftijden leren elkaar beter kennen en gaan in gesprek over wat de kerk en  geloven voor hen betekent.
Tijdsduur:
60 minuten
Nodig:
Ontmoetingsruimte, tafels, stoelen, gesprekskaartjes of vragenlijst, een bel of alarm van een telefoon, Bijbel of kaars voor opening.

Voorbereiding
Overleg van te voren wanneer jullie de speeddate organiseren. Het kan de invulling zijn van een kerkdienst, jongerendienst, gemeentebrede activiteit, startzondag etc. Nodig gericht deelnemers uit met een uitnodigingsbrief of in het algemeen via het kerkblad of social media.

Maak gesprekskaartjes voor het speeddaten. Je kunt kaartjes maken met alleen een thema, of met vragen. Voorbeeldvragen: ‘Wat vind je het mooiste in de kerkdienst?’, ‘Waaraan kunnen andere mensen merken dat je gelooft?’, ‘Wat is je favoriete lied?’, 'Wat vind je een mooi Bijbelverhaal?', 'Wat vindt jij het mooiste in Gods schepping?', 'Wat is bidden volgens jou/u?'.
Of gebruik bijvoorbeeld deze vragenlijst.

Richt een ruimte in voor het speeddaten. Zet tafels in een U-opstelling, met aan weerszijden van de tafels stoelen opgesteld. De ouderen krijgen een plaats in de buitenste ring, de jongeren in de binnenste. Leg een stapeltje gesprekskaartjes op iedere tafel.
Variatie: maak ook groepjes van twee maal twee stoelen. Zonder tafels ben je meer flexibel. Laat jongeren of kinderen in tweetallen met één of twee ouderen in gesprek gaan. Heel jonge kinderen koppel je aan een ouder(e).

Maak het (na afloop) gezellig met een hapje en drankje erbij en/of mooie aankleding.

Opening
Als iedereen zit, open je samen de bijeenkomst. Bijvoorbeeld door een gebed, door het aansteken van een kaars, en/of het lezen van een bijbelgedeelte. Een voorbeeld om te lezen is het Bijbelgedeelte over de stapel stenen die het volk Israël in de Jordaan zet. Deze stenen zijn voor de toekomst een aanleiding om vragen te stellen, in gesprek te gaan, voor het volk Israël toen, maar ook voor ons nu.

Uitvoering speeddaten
Leg uit wat de bedoeling is van het speeddaten. De oudere en jongere die tegenover elkaar zitten, pakken een gesprekskaartje van de stapel of kiezen een vraag uit de vragenlijst. Ze beantwoorden allebei de vraag. Vertel, vraag, en luister. Na vijf minuten ring je een bel of laat je een alarm van een telefoon afgaan. Daarna schuiven de mensen uit de binnenste ring één tafeltje op, naar een nieuwe gesprekspartner.
Variatie: laat iedereen twee of drie plaatsen opschuiven bij veel deelnemers. Dan zien - en groeten! - ze meer deelnemers.

Sluit samen de bijeenkomst af, bijvoorbeeld door kort te delen wat jullie ervan vonden, of met een gebed of zegen.

De Gereformeerde Kerk in het Zuid-Hollandse Schoonrewoerd organiseerde het speeddaten tijdens een ‘anders-dan-anders’ jeugddienst, lees hier hun verhaal. 

Next step 

 • Organiseer een speeddate over een ander thema.

 • Schrijf een verslag voor de website van de gemeente.

 • Organiseer een ‘speeddate voor grote groepen’. Dan gebruik je geen vragen maar stellingen. Laat deelnemers een plek op een onzichtbare lijn innemen om hun mening te laten zien. Bijvoorbeeld: helemaal rechts op de lijn is 'praten' en helemaal links op de lijn is 'doen'. Laat iedereen een plek op de lijn innemen om te laten zien of ze meer doeners of praters zijn. Vraag enkelen om toelichting op hun keuze.
  Voorbeeld thema's:
  - Praten of doen
  - Muziek of preek
  - Psalmen of nieuwe liederen
  - Kleine of grote groep
  - Geloven op zondag of geloven door de week
  - Evangeliseren of bidden
  - Matteüs Passion, Musical Jesus Christ Superstar of The Passion. (Laat hierbij geluidsfragmenten horen of zien!)
  - Kunst in de kerk of alleen het Woord