Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Stoepkrijtgevecht

Een (buiten) spel met stoepkrijt

Nodig: stoepkrijt in verschillende kleuren

Dit spel speel je buiten met 6 tot maximaal 20 kinderen.  

Voorbereiding
De spelers worden in minimaal drie teams verdeeld. De grootte van de teams is afhankelijk van het aantal kinderen. Zijn er acht kinderen dan maak je vier teams van twee spelers. Er kunnen maximaal vijf teams meespelen.

Elk team met de spelers krijgt een eigen kleur stoepkrijt. Elk team kiest een plek op het plein en tekent een cirkel in de eigen kleur. In de cirkel worden vijf kruisjes gezet. De cirkels liggen maximaal tien meter van elkaar.

Spelverloop
De bedoeling is dat een speler een rondje zet om een kruisje in een cirkel van een ander team. Dit mag alleen als hij in de cirkel kan komen zonder dat het team van die cirkel hem tikt.

Wordt een speler getikt, dan moet hij terug naar de eigen cirkel en mag daarna nog een poging wagen.
Wanneer een speler in de cirkel is, kan hij niet meer getikt worden. Hij tekent dan met zijn krijtje een cirkel om een kruisje van dat team.
Een omcirkeld kruisje, kan niet door een ander team veroverd worden.
Als er geen kruisjes meer te veroveren zijn, is het spel afgelopen.

Puntentelling
Na het eindsignaal wordt er geteld. Ieder veroverd kruisje is een punt erbij, maar ieder verloren kruisje is een punt eraf. Welk team heeft de hoogste positieve score?