Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Ten minste houdbaar tot...

Over duurzaamheid en zorg voor de schepping.

De programma's vind je in het PDF document in de bijlage.

Korte beschrijving van de programma's:

In de eerste bijeenkomst verkennen de jongeren het thema duurzaamheid aan de hand van een spel met logo's die daarmee te maken hebben. Naar aanleiding van een popliedje en een zak met verschillende soorten afval denken ze na over wat duurzaam leven inhoudt. Ook staan ze stil bij wat de Bijbel te zeggen heeft over de manier waarop de mens zorg draagt voor de natuur, en verwerken ze hun impressie van Gods bedoeling in een groot gezamenlijk schilderij.

In de tweede bijeenkomst gaan de jongeren de competitie aan met enkele 65+'ers door middel van een quiz met vragen en opdrachten op het gebied van duurzaamheid. Vervolgens gaan de deelnemers naar aanleiding van enkele Bijbelteksten en interviewvragen met elkaar in gesprek over wat 'duurzaamheid' eigenlijk voor hen persoonlijk betekent, als mens en als christen. Ze koppelen dit aan hun persoonlijk leven door een concreet actiepunt te maken!

Doelen van deze bijeenkomst:
• De deelnemers ontdekken dat duurzaamheid te maken heeft milieu, zorg voor de natuur en maatschappelijk verantwoord leven en consumeren.
• De deelnemers realiseren zich dat duurzaam leven past bij een christelijke leefstijl, omdat God de mens de opdracht heeft gegeven om de aarde te beheren.
• De deelnemers ervaren dat verschillende mensen en generaties andere opvattingen, kennis en vaardigheden kunnen hebben op het vlak van duurzaamheid.
• De deelnemers vormen zich een mening over de verantwoordelijkheid van mensen in het beheer van de aarde.
• De deelnemers bedenken een concrete, persoonlijke stap die ze zelf zouden willen maken naar een duurzamer leven.