Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Tijd voor een goed gesprek

Op allerlei plekken kun je (on)verwacht in een goed gesprek belanden. In tijden van corona is dat misschien wat lastiger, omdat we elkaar minder zien. Wat is een goed gesprek eigenlijk? En hoe zorg je er voor dat je zulke gesprekken kunt voeren ook als je elkaar niet fysiek kunt ontmoeten? De deelnemers zoeken samen naar antwoorden op deze vragen.

Doel

 • Deelnemers weten dat in rust gevoerde gesprekken vaak dieper, intenser en persoonlijker zijn dan een vluchtig gevoerd praatje.
 • Deelnemers denken met elkaar na over hoe je ook in corona tijden (online) een goed gesprek kunt voeren.

Nodig:

 • Computer met programma om te videobellen. Het is handig als je ook je scherm kunt delen, zodat je evt. wat aantekeningen kunt maken en alle deelnemers dat kunnen zien.
 • ‘Spreekwoorden en gezegden’ (bijlage)
 • ‘Gespreksprofiel’ (bijlage)
 • Bijbels

Introductie (15 min)

 • Organiseer een digitale meeting met de jongerengroep of anderen uit de gemeente.
 • Vertel dat jullie met elkaar gaan nadenken over wat een goed gesprek is en over hoe je zo’n gesprek kunt voeren. 
 • Om er in te komen brainstormen de deelnemers over spreekwoorden of gezegden die te maken hebben met gesprek of praten. Je kunt de spreekwoorden en gezegden die genoemd worden noteren (bijvoorbeeld in word) en je scherm delen, zodat iedereen mee kan kijken.

Zie bijlage: ‘spreekwoorden en gezegden’

Je kunt zelf enkele voorbeelden geven. Bijvoorbeeld:

 • Er gaat een dominee voorbij 
 • Het ijs breken 
 • Praten als Brugman 
 • Over koetjes en kalfjes praten 
 • Uit je nek kletsen

Zijn de betekenissen van de verschillende spreekwoorden/gezegden bekend? Schrijf die eventueel achter de spreekwoorden op. Wat zeggen deze spreekwoorden over gesprekken tussen mensen?

Verdieping (25 min)


Filosofisch gesprek
Filosofeer over de vraag ‘Wat is een goed gesprek?’ 

 • Schrijf de vraag op en deel je scherm.
 • Deelnemers reageren door kenmerken van een goed gesprek te noemen en de gespreksleider noteert deze in kernwoorden. 
 • Vraag door zodat het concreter wordt. (Bijvoorbeeld ‘Wat bedoel je precies?’, ‘Hoe ziet dat eruit?’ of ‘Hoe zo is iets ‘goed’ of ‘niet goed’?’) 

Kenmerken van een filosofisch gesprek zijn dat alle gedachten uitgesproken mogen worden. Niets is goed of fout. Out of the box denken wordt gewaardeerd. Er is geen vooraf vastgestelde uitkomst. Kunnen jullie een definitie van een goed gesprek formuleren? (Wat, wie, waar, wanneer, hoe?)

Bijbel 
Lees één van de gedeelten uit de bijbel over gesprekken tussen Jezus, God en mensen. Kies dat gedeelte waarvan je denkt dat het je doelgroep het meest of makkelijkst aanspreekt. 

 • Mozes: Exodus 3: 1-6 (en verder) 
 • Nicodemus: Johannes 3: 1-21 
 • Jezus: Lucas 6: 12-13 en 17-19 

Je kunt er voor kiezen dat iedereen uit zijn eigen bijbel leest en iemand het gedeelte voorleest. Je kunt er ook voor kiezen het bijbelgedeelte te projecteren. Je kunt op deze manier één of twee van de deelnemers vragen het gedeelte voor te lezen, de rest kan meelezen.

Zorg dat je van te voren het document ‘Gespreksprofiel’ gedeeld hebt of deel dat ter plekke. Geef iedereen 5 min de tijd om het formulier voor zichzelf in te vullen, bespreek daarna de resultaten in de groep: 

 • Wat valt op? 
 • Zitten er verschillen/overeenkomsten in hoe jullie het formulier hebben ingevuld?
 • Voldoet het gesprek aan jullie verwachting van ‘een goed gesprek’? 

Persoonlijk 
Ga met elkaar in gesprek; stel de deelnemers de volgende vragen:

 • Wat zijn voor jou goede gesprekken (geweest?) 
 • Met wie voer(de) jij een goed gesprek? 
 • Wat maakte dat het een goed gesprek was? 
 • Welke goede gesprekken mis jij in deze corona-tijd?
 • Met wie zou jij een goed gesprek willen voeren? Waarover?


Verwerking (10 min)

Maak met elkaar een plan voor hoe je goede gesprekken kunt voeren ook als je elkaar niet ziet.

Denk aan vragen als: 

 • Welke kenmerken horen bij een goed gesprek? (zie wat jullie hebben geformuleerd bij de introductie) 
 • Hoe zorg je er voor dat die kenmerken ook in een digitaal gesprek zitten?
 • Via welk medium/op welke manier kun je het beste een goed gesprek voeren als je iemand niet fysiek kunt ontmoeten?

Denk nu terug aan wat jullie hebben geantwoord op de vraag: Met wie zou jij een goed gesprek willen voeren? Gaat dat met het plan dat jullie net gemaakt hebben lukken?


Afsluiting (5 min)

 • Gebed

Voorbeeld gebed:

Liefdevolle God,

Wij danken u voor deze bijeenkomst en voor elkaar.

Wees met ons als we mensen missen; mensen die we graag willen zien maar door het coronavirus niet kunnen ontmoeten. We denken aan onze opa’s en oma’s, mensen die ziek zijn. 

Geef dat we elkaar niet uit het oog verliezen, ook al kunnen we elkaar niet opzoeken. En help ons als we manieren zoeken om goede gesprekken te voeren.

Ga met ons mee, door deze rare en soms ook moeilijke periode heen.

Dat vragen wij u, in Jezus’ naam.

Amen