Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Vriendschap

Navertelling van de verlamde man en zijn vier vrienden. Hoe kunnen wij trouw zijn aan onze vrienden?

Trouw zijn, je inzetten voor een ander. Dat is wat er gebeurt in Lucas 5: 17-20. Vier vrienden hebben gehoord over Jezus en hopen dat hij hun verlamde vriend kan helpen. Ze gaan zelfs zo ver dat zij het dak op gaan om hun vriend bij Jezus te brengen. Ware vriendschap. Je vindt hier een navertelling van Lucas 5:17-20 om voor te lezen, een spel, gespreksvormen en creatieve opdracht rondom vriendschap.

Verhaal
Jezus is in de stad! Het gerucht ging als een lopend vuurtje rond. Toen Levi dit hoorde rende hij naar zijn maten: "Jezus is in de stad, ze zeggen van hem dat hij een man Gods is. Misschien kan die Jezus Barak helpen. Laten we Barak naar hem toebrengen!" Onmiddellijk gingen de vier vrienden op weg. Zoals gewoonlijk zat Barak voor zijn huis. Hij was aan beide benen verlamd. Elke dag kreeg hij wat kleingeld of eten van voorbijgangers. "Barak, je moet mee", riepen zijn vrienden in koor. "Jezus is in de stad, misschien kan hij helpen." Barak lachte, "Wat kan die  Jezus voor mij doen? Kan hij verlamden weer laten lopen?" "Hij is een man van God, Barak!", zei Levi. "Dan wil ik hem graag ontmoeten. Kunnen jullie mij dragen?", vroeg Barak. Ze tilden Barak met bed en al op en gingen op weg. Ze kwamen maar langzaam vooruit.

In de verte zagen ze een menigte mensen. "Wat is hier aan de hand?", vroeg Levi. "Jezus is daar binnen... in dat huis daar", antwoordde iemand. "Opzij, alstublieft, laat ons er even door!", riep Levi. Voorzichtig probeerden ze zich door de menigte heen te worstelen. "Ga aan de kant mensen, dan kunnen wij onze vriend bij Jezus brengen!", riep Levi wanhopig. Maar er was geen doorkomen aan. Verslagen keken de vrienden elkaar aan. "Jullie hebben je best gedaan", zei Barak. Zo dichtbij... Allemaal voor niets... Dat kon toch niet!

"Als we niet door de deur kunnen, dan gaan we maar via het dak! We zullen jou bij Jezus brengen Barak, kom op!", spoorde Levi zijn vrienden aan. Met een uiterste krachtsinspanning tilden ze Barak met bed en al de trap op. Toen ze bij het dak waren, schoven ze wat rietplaggen opzij. Voorzichtig lieten ze Barak op zijn bed door het gat zakken. Jezus keek verbaasd op. Opeens lag daar een man op een bed, voor zijn voeten. Hij keek omhoog en zag de vier mannen op het dak. Ze hijgden en dropen van het zweet. "We willen u ontmoeten," sprak Levi, "maar we konden er niet door." Jezus keek hen aan. Hij was ontroerd, dat die mannen zoveel moeite hadden gedaan om hun vriend bij hem te brengen. "Jullie geloof is groot", zei Jezus. Hij keek Barak aan en zei: "Sta op." Barak aarzelde geen moment. Hij ging staan. En bleef staan.

Gesprek
In het verhaal gaat het over trouw. De vrienden hebben gehoord van Jezus en hopen dat hij hun lamme vriend kan helpen. Ze gaan zelfs zover, dat zij het dak op gaan om hun vriend zo bij Jezus te brengen.

Ware vriendschap
- Hebben jullie ook vrienden van wie je zegt: het zijn echte vrienden, vriendinnen? Vertel er eens over.
- Wat betekent die echte vriend of vriendin voor jou?
- Kunnen die echte vrienden en vriendinnen ook op jullie bouwen?
- Heb je wel eens vrienden, vriendinnen geholpen? Vertel daar eens over?

Spel
Vriendschap en vertrouwen horen bij elkaar. Wij zijn hier als vrienden onder elkaar, dus kunnen we elkaar ook vertrouwen. Durf je je aan de ander over te geven? Dat gaan we in een spel uitproberen. Dit spel speel je met z'n drieeën. Bij een grotere groep, maak je meerdere groepjes van drie. (Als de kinderen het aandurven, kan het ook met z'n tweeën.
Zet wat stoelen kris kras door de ruimte. Eén van de drie krijgt een blinddoek voor, de andere twee leiden de geblinddoekte speler door de ruimte. Het is de bedoeling dat je de geblinddoekte speler veilig langs alle stoelen loodst. Daarna wisselen de kinderen, zodat iedereen een keer geblinddoekt door de ruimte heeft gelopen.
Moeilijkere variant: Verdeel de groep in twee teams van minimaal twee deelnemers. Voor beide groepen wordt een parcours uitgezet met een paar hindernissen, bijvoorbeeld om de paar meter staat een stoel, de derde stoel is het keerpunt. Van beide partijen wordt een speler geblinddoekt. De spelers van beide partijen proberen hun eigen geblinddoekte speler zo snel mogelijk over het parcours te laten lopen. Ze lopen niet mee, maar mogen alléén aanwijzingen geven. Bijvoorbeeld: loop recht vooruit, (bij de stoel:) nu een stap naar rechts, nog een stap naar rechts (zodat de speler om de stoel loopt) dan twee stappen naar links en weer vooruit enzovoort... Tot de speler weer over de startstreep is.

Hierna gaan we in de kring zitten en even napraten. Wat hebben de kinderen ervaren?
- Hoe voelde het?
- Was het een beetje angstig?
- Ging dat over?
- Durfde je er op te vertrouwen dat je medespelers jou goede aanwijzingen gaven?

Gesprek
- Soms komt het voor dat het vertrouwen beschaamd wordt. Je voelt je in de steek gelaten. Kan iemand daar iets over zeggen?
- Is het daarna toch weer goed gekomen? Vertel eens?
- Echte vriendschap blijkt in moeilijke tijden, als je in de penarie zit, bijvoorbeeld: je fietst samen een flink eind van huis. Dan begint het te stortregenen en je fietsband loopt leeg. Wat gebeurt er? Rijdt de ander alleen door, gaat hij hulp halen, of... Je wordt door anderen gepest, neemt je vriend, vriendin het voor je op?
- Hebben jullie zelf voorbeelden van helpen in nood? Wie wil daar iets over zeggen?

Tekenen
Iedereen krijgt een groot vel tekenpapier en tekengerei. Vouw het papier in tweeën. Op de linkerkant wordt het verhaal van Barak en zijn vrienden getekend, op de rechterkant teken je je eigen vrienden en vriendinnen die jou helpen. Waarmee helpen ze je? Denk maar eens goed na, het zal vast wel eens gebeurd zijn.

Vriendschapsring
Vaak dragen getrouwde mensen een ring. Met die ring willen ze zeggen: ik ben trouw aan die ander. Die ringen heten dan ook trouwringen. Hebben jouw ouders zo'n ring? Vraag ze eens wat die ring voor ze betekent? Misschien heb jij met je vriend of vriendin een vriendschapring, of vriendschapsarmbandje? Of hebben jij en je vriendin elk een half hartje dat samen één hart vormt?

Leg voldoende materiaal klaar en vraag ze iets voor iemand anders (in de groep?) te maken als symbool voor vriendschap. Dat kan een ring, een armbandje of hartje zijn of wat ze maar bedenken. Materiaal dat je daarbij kunt gebruiken: stevig papier, karton, stukjes leer, plastic, verschillende bolletjes wol, soorten touw, scharen, lijm, plakband, nietmachine.