Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Uit de droom geholpen

Hervertelling over Daniël die de droom van koning Nebukadnessar uitlegt (Daniël 2)

 

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt; midden in de nacht schrik je wakker. Je hart klopt in je keel en het klamme zweet staat op je voorhoofd. Je hebt gedroomd. Het was een nachtmerrie. En het was zo vervelend dat je besluit om de rest van de nacht niet meer te slapen, bang dat je weer zult gaan dromen. Gelukkig zijn niet alle dromen eng. En eigenlijk moeten we blij zijn dat we dromen. Hoe dat precies zit, staat in dit artikel over Daniël de dromenuitlegger.

ACHTERGRONDINFORMATIE
Beelden van een droom
Het is goed dat we dromen. Dromen helpen ons namelijk om datgene wat we overdag meegemaakt hebben en gezien en gehoord hebben, een plaats te geven in ons bestaan. Als we onze ogen sluiten en er geen indrukken meer van buiten komen, als we ons lichaam laten rusten, komt onze geest in actie. De droom vertelt ons dan iets van ons onderbewuste. Ik denk dat dit een reden is waarom de mensen altijd al geboeid zijn geweest van dromen. Zo beschouwde men in het oude Oosten de dromen al als een boodschap van God. God sprak via de beelden van een droom. Alleen priesters en magiërs waren in staat om zulke beelden te 'vertalen.

Droomverhalen
Ook de bijbel staat vol met droomverhalen. Wie kent niet jozef, de meesterdromer, die aan de farao dromen uitlegde? Of Daniël, de joodse prins in ballingschap, die de droom van de Babylonische koning Nebukadnessar betekenis gaf? Of de drie koningen die, nadat zij het kind jezus gevonden hadden, via de droom. de goddelijke 'boodschap kregen niet naar Jeruzalem terug te keren? Trouwens: niet alleen in de bijbel, maar ook in de religieuze boeken van de hindoes en de boeddhisten spelen dromen een belangrijke rol.

Diepere betekenis
Aan het begin van de twintigste eeuw heeft de psycholoog Carl Gustav Jung zich verdiept in de droom. Volgens hem hebben de symbolen die in dromen voorkomen voor alle (westerse) mensen dezelfde betekenis. Hij noemde dat het 'collectief bewustzijn', waarin allerlei voorwerpen een diepere betekenis hebben. Zo staat de boom in een droom symbool voor leven of familie. Vliegen staat symbool voor vrijheid. Een gebouw staat symbool voor het zelf. Droom je dat je door gangen en kamers zwerft, dan zoek je naar inzicht in jezelf.

Visioenen
Dromen heb je in vele soorten. De nachtmerrie is al genoemd. Een heel speciale droom in de bijbel is het visioen. Bij een visioen hoef je niet eens te slapen. Het kan een soort van dagdroom zijn. Mensen die een visioen hebben gehad, geloven dat zij een boodschap 'uit de andere wereld' hebben gekregen. Zo wist Jacob door zijn visioen in Bethel dat hij zich in het Beloofde Land bevond. En Bernadette leerde in een visioen over Maria, de moeder van Jezus, dat de bronnen bij Lourdes geneeskrachtig waren.

WERKVORM
De droom van de Koning
In het volgende bijbelverhaal (zie Daniël 2) staat de droom van koning Nebukadnessar centraal. Hij is de koning van Babylon, die zijn koninkrijk door veroveringen heeft uitgebreid tot aan 'de einden der wereld'. Zo heeft hij ook Jeruzalem veroverd. Zijn tactiek was om na de veroveringen de bovenlaag van de bevolking te deporteren, dus de mensen die gestudeerd hadden en de beste handwerkslui. Op die manier kwam Daniël, een prins uit Juda, terecht aan het hof van Nebukadnessar. Ondanks zijn verblijf aan het Babylonische hof, blijft Daniël zijn naam, die betekent 'mijn rechter is God', trouw.

Introductie
Nodig:
- een versierde stoel
- een papieren of kartonnen kroon

De kinderen zitten in een hoefijzervorm. Aan de open kant van het hoefijzer staat een mooie versierde stoel met een kroon erop. Je begint een gesprekje over dromen: Wie heeft er wel eens gedroomd? Vertel er eens over. Vond je het een mooie droom? Welke soorten dromen ken je? Enzovoort.

Droomstoel
Wijs de kinderen op de versierde stoel met de kroon. Die stoel is een 'droomstoel'. Wie wil, mag naar de stoel toe lopen, erop gaan zitten, de kroon op het hoofd zetten en zeggen: "Ik droom dat ik koning ben. En als koning zal ik... en ga ik... "  Na afloop kan een gesprekje gehouden worden over hoe een goede koning moet zijn volgens de kinderen.

Verhaal
Lees na de bovenstaande introductie het onderstaande verhaal voor.

Een nare droom voor de koning
Dit verhaal gaat over een koning die heel raar gedroomd heeft. Luister maar. Het is avond. Nebukadnessar staat op het bovenste balkon van zijn paleis. Hij kijkt rond. Dan haalt hij heel diep adem en maakt zich groot. "Tot zover als mijn ogen zien kunnen, ja zelfs nog veel verder, tot aan het einde van de wereld, tot zover is mijn koninkrijk. Ik ben de machtigste van de hele aarde," zegt hij met een tevreden glimlach om zijn lippen.
Dan loopt hij naar beneden, naar zijn slaapkamer en denkt aan later. "Later, wie zal dan de baas zijn over mijn koninkrijk? En hoe zal het er dan uitzien? Er is vast niemand machtiger dan ik!" Nog steeds met een glimlach om zijn mond valt de koning in slaap.
Maar midden in de nacht wordt hij wakker. Hij slaat met zijn armen en schopt de dekens van zich af Het zweet staat hem op het voorhoofd. Hij heeft heel naar gedroomd. Die droom heeft vast iets te betekenen. "Mijn wijzen, roep mijn wijzen!" schreeuwt de koning. "Ze moeten mij helpen! Ze moeten mijn droom uitleggen! Vlug, schiet op!"
Snel haalt de lakei de wijzen op. Ook Daniël, een prins uit Jeruzalem, is erbij. "Ik heb gedroomd," zegt de koning. "Leg mij mijn droom uit!"
"Vertelt u maar wat u gedroomd hebt, koning."
Maar dan kijkt de koning sluw naar zijn wijzen. "Dat doe ik niet," zegt hij. "Jullie zijn toch zo slim? Dan kan je best weten wat ik gedroomd heb. Morgen vertellen jullie het me. En als jullie dat niet doen, dan zijn jullie gewoon een stelletje waardeloze bedriegers! Dan hak ik jullie in stukjes. En ik laat soep van je koken."
De wijzen trekken wit weg in hun gezicht. Dit kan toch niet? Dit heeft nog nooit iemand van hen gevraagd. je kunt toch niet zomaar raden wat de koning gedroomd heeft? Met een zwaar hoofd verlaten ze het paleis. Behalve Daniël. Hij vertrouwt op God en hij weet dat er bij God niets onmogelijk is. Daarom gaat hij naar huis. En thuis knielt hij voor het open raam, in de richting van Jeruzalem, en hij bidt of God hem wil helpen.

De volgende morgen gaat Daniël terug naar de koning.
"Koning, vannacht heeft God mij zijn geheim verteld. Want wat u hebt gedroomd, koning, is wat er in de toekomst zal gebeuren. U droomde dat u voor een heel groot en schitterend beeld stond. Het was wel een vreemd beeld, want het hoofd was van goud, de borst en de armen van zilver, de buik van koper, de benen van ijzer en de voeten waren van klei. En terwijl u naar dat beeld stond te kijken, kwam er zomaar uit zichzelf een steentje van de berg naar beneden gerold. Het rolde regelrecht op het beeld af en sloeg het helemaal kapot. Wel in honderdduizend stukjes. Erger nog, er bleef van dat beeld alleen maar een hoopje stof over, waar de wind mee kon spelen. Maar dat was nog niet alles. Want dat steentje werd groter en groter. Het werd zo groot dat het de hele aarde bedekte. Dit is wat u gedroomd hebt, koning."
De koning knikte en luisterde aandachtig verder:
"En nu zal ik de betekenis van uw droom uitleggen. Het gouden hoofd stelt uw koninkrijk voor. Na u zullen er koninkrijken komen die steeds minder waard zijn en steeds minder sterk. Maar op het laatst zal God een koninkrijk stichten. En dat koninkrijk wordt zo groot dat alle vorige koninkrijken er stofjes bij lijken. Koning, zo heeft God u zijn toekomst in de droom laten zien. U bent machtig, maar God is het aller machtigst."
Koning Nebukadnessar buigt zijn hoofd en zegt: "Daniël, jouw God is God boven de goden en jouw God is heerser over alle koningen."
Zo heeft Daniël de koning uit zijn droom geholpen.