Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Ultieme vrijheid

Dit programma is ter voorbereiding op 4 en 5 mei, maar kan ook prima gebruikt worden om op andere momenten met je jongerengroep na te denken over wat vrijheid betekent.

Nodig: beamer, laptop, geluidsinstallatie, bord of flipover, een kopie per persoon van artikel “vrijheid in de bijbel”, pennen en/of stiften, schrijfblok.

Voorbereiding: Bekijk van te voren het filmpje en lees het artikel dat je nodig hebt bij deze werkvorm

Uitvoering:

  1. Bekijk met de groep het filmpje “vertel eens” van beeldsprekers. 

  2. Brainstorm: Bedenk met elkaar in 2 minuten wat voor ieder van de deelnemers ultieme vrijheid is. Schrijf op een groot vel papier.

  3. Lees met elkaar “vrijheid in de bijbel”. Bespreek met elkaar wat belangrijk is en ook wat je vreemd vindt.

  4. Interviews maken
    Verdeel de groep in duo’s en bedenk als duo ongeveer 5 vragen die je aan een ander zou willen stellen over vrijheid.

  5. Er op uit:
    Ga 2 aan 2 met de vragen de straat op en stel 2 vragen aan willekeurige mensen die je tegenkomt. Laat de één de vragen stellen en de ander de antwoorden opschrijven. (Of vraag of je met je telefoon mag filmen) Spreek af dat je met een half uur weer terug bent op locatie.

  6. Afronding: Bespreek met elkaar de resultaten. Wat valt op? Hoe was het? Zijn de antwoorden hetzelfde als wat je met elkaar hebt bedacht?