Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Veilig bij de ander

Veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens, jong en oud. Je kunt helemaal jezelf zijn als je je veilig voelt. Kinderen en jongeren kunnen zich volledig ontplooien tot een mooi mens wanneer zij zich veilig en geaccepteerd voelen. Hoe zit het met het gevoel van veiligheid in je gezin, in de groep of in de kerk? En hoe kun je dat gevoel vergroten?

Doel:

  • Jong en oud wordt zich bewust van de behoefte aan emotionele veiligheid
  • Jong en oud wordt zich bewust van wat zij kunnen doen om veiligheid te bieden aan een ander

Nodig:

  • Blinddoek (theedoek, grote zakdoek)
  • Pen en papier
  • Klei
  • Groot papier posterformaat (of een stuk behang)
  • Stiften

Introductie (10 min)

 • We beginnen met een oefening: iemand wordt geblinddoekt. De anderen gaan achter deze persoon staan. Vang de persoon met de blinddoek op wanneer hij of zij zich achterover laat vallen. Tenminste, als deze persoon dat durft! Tip: Doe dit met de groep of in twee- of drietallen.
 • Praat met elkaar door: hoe is het om deze oefening te doen? Het gaat om vertrouwen: hoeveel vertrouwen hebben jullie in elkaar? Voelen jullie je veilig genoeg om je te laten vallen bij de ander? Hoe komt dat denk je?

Verdieping (15  min)

 • Lees samen Psalm 91 
  • Wat heeft deze psalm met veiligheid te maken? 
  • Hoe vind jij het als God tegen je zegt dat je bij Hem veilig bent?
  • Praat eens door over veiligheid. Wanneer voel jij je veilig? Kun je ook vertellen over een moment dat je je onveilig voelde? Wat kun jij of kunnen anderen doen om ervoor te zorgen dat je je weer veilig voelt?
  • En wat is emotionele veiligheid? Je kunt het hebben over een plek waar je mag zijn zoals je bent, waar je kunt spelen en lachen en vrolijk zijn. Vertel aan elkaar op welke plekken je dat zo voelt. Hoe voelt dat dan? Kun je iets zeggen over hoe dat voelt, ergens in je lijf misschien? Of heeft het een bepaalde kleur?
   Met tieners kun je wat dieper gaan en vragen bespreken als: is er een plek waar jij je veilig voelt, waar jij wordt geaccepteerd? Waar je mag zeggen wat je denkt en voelt? Hoe is het als dat niet zo is? Wat doe je dan?
 • Lees Matteüs 7: 12 en Marcus 12: 29-31 
  • Wat hebben deze twee uitspraken van Jezus met elkaar te maken?
  • Hoe laat jij zien dat jij van de ander houdt? Schrijf alles op wat jullie kunnen bedenken. Doe dat eerst individueel op een post-it. Neem hier de tijd voor. Daarna vertel je aan elkaar wat je hebt opgeschreven. Plak de post-its in een tabel. Maak twee kolommen: wat doe je wel en wat doe je juist niet? Praat hier eens over door. Luister goed naar elkaars inbreng. Met tieners kun je doorpraten over bijvoorbeeld schaamte, onzekerheid, de angst om uitgelachen te worden.
  • Kun je nu een link leggen met veiligheid?
  • Praat eens door over de vraag of de kerk een plek is waar kinderen en jongeren zich emotioneel veilig voelen. Wat maakt de kerk wel of juist niet een veilige plek?
  • Als ouders kun je het gesprek aangaan met je kind: wanneer voelt hij of zij zich veilig thuis? Ook kunnen kinderen onderling dit met elkaar delen. 
  • In een jeugdgroep zou je het kinderen of tieners kunnen laten delen in een groepsgesprek of door het hen te laten opschrijven: wat gebeurt er al waardoor zij zich veilig voelen? En wat zou er anders kunnen?

Verwerking (15 min)

 • Maak een mooi beeld van klei dat voor jou veiligheid verbeeldt. Een voorbeeld hiervan is een baby die in een grote hand ligt, veilig vastgehouden. Op welke manier kun jij veiligheid laten zien in een beeld? 
 • Hoe kun je hier de komende tijd extra om denken? Hoe kun je laten zien dat je van elkaar houdt? Maak hier huisregels van! Iedereen mag 1 regel inbrengen. Zet dit op een grote poster en probeer een week lang te letten op deze ‘regels’. Als het lukt, blik na een week eens terug: heeft het ook iets veranderd in huis, bijvoorbeeld aan de sfeer?

Afsluiting (5 min)

Gebed
God, we danken U dat we bij U altijd veilig zijn.
Wilt U ons helpen ervoor te zorgen dat mensen zich ook veilig voelen bij ons? Dat we hen net zo behandelen zoals wij behandeld willen worden. Amen

Bijpassende liedjes of muziek:

Opwekking - Veilig rustend in Uw armen Heer 

Opwekking - De kracht van Uw liefde 

Psalm 84, een variant hiervan is Wat houd ik van Uw huis van Psalmen voor nu 

Voor kinderen bij psalm 91:
Elly en Rikkert - ‘k Zag een kuikentje 

Elly en Rikkert - Een parel in Gods hand 

Elly en Rikkert - We hebben allemaal wat