Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Virtueel op bezoek bij gemeenteleden - coronaproof

Je gaat virtueel ‘op bezoek’ bij gemeenteleden en hoort hun persoonlijke verhaal over Pinksteren.

Doel:

 • Jong en oud gaan met elkaar in gesprek over de betekenis van Pinksteren en de Heilige Geest.
 • Jong en oud staan met elkaar in verbinding (ook in corona-tijden)
 • (Optie: Jongeren ontdekken hoe anderen uit de gemeente omgaan met de coronamaatregelen.)

Nodig:

 • Telefoon of laptop om te videobellen.
 • Gemeenteleden die het gesprek aan willen gaan met jongeren over hun geloof, Pinksteren en de huidige omstandigheden.


Voorbereiding

Zoek gemeenteleden die bereid zijn digitaal het gesprek over Pinksteren en de heilige Geest (of: het coronavirus) aan te gaan met jongeren. Leg uit dat het gaat om hun persoonlijke verhaal; ze hoeven niet ‘het juiste antwoord’ te geven of op alles een eenduidige reactie te geven. Vragen of twijfels mogen ze ook delen. Het zegt jongeren het meest als gemeenteleden concrete voorbeelden kunnen en durven geven uit hun eigen leven. 

Zorg er voor dat het van te voren duidelijk is via welk medium de gemeenteleden en jongeren contact met elkaar kunnen hebben. Dat geeft voor iedereen duidelijkheid. Zie ook het artikel "Wat op het werk kan, kan óók in de kerk".

Uitvoering (20-30 min)


Verdeel de groep in twee- of drietallen en geef ieder groepje de contactgegevens van een gemeentelid (met toestemming!). 

Geef de jongeren de volgende vragen mee als leidraad voor het gesprek: 

 • Wat betekent Pinksteren voor u?
 • Wie is de Heilige Geest voor u? 
 • Merkt u wel eens iets van de heilige Geest - bij uzelf of bij anderen - en wilt u daar iets over vertellen? 

De jongeren mogen uiteraard ook zelf vragen bedenken. De duur van het gesprek is maximaal 30 minuten.

In de huidige omstandigheden met betrekking tot het coronavirus ligt het voor de hand hierover een gesprek te voeren met elkaar. Je kunt er daarom voor kiezen het thema ‘pinksteren’ niet te gebruiken, maar met elkaar na te denken over ‘thuiszitten’.
Voorbeeldvragen hierbij: 

 • Wat vindt u van de huidige omstandigheden?
 • Hoe voelt u zich als u het nieuws hoort over corona?
 • Wat doet u de hele dag?
 • Wat mist u het meest van het ‘normale’ leven?

Uiteraard kunnen de jongeren ook hierbij zelf vragen verzinnen.


Afsluiting (15 min)

Ter afsluiting kunnen jullie als jongerengroep virtueel bij elkaar komen en met elkaar doorpraten over de gesprekken die de jongeren hebben gehad. Vraag bijvoorbeeld wat hen opviel en wat ze meenemen van het bezoek. Vraag of er gebedspunten zijn naar aanleiding van de gevoerde gesprekken. Sluit vervolgens af met gebed of met het aansteken van een kaars voor de mensen die bezocht zijn.

Je kunt deze afsluiting doen bij een ander moment als jullie weer met elkaar hebben afgesproken.