Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Vluchtelingen... wat kunnen wij doen?

Jaarlijks vluchten mensen naar Nederland. Wat kunnen we hier in ons jeugdwerk mee?

We hebben ideeën uit het land verzameld en gingen in gesprek met deskundigen. Hieronder een overzicht met tips. Reacties, eigen ervaringen en ideeën zijn van harte welkom!

Algemeen
Het is belangrijk en waardevol om als kerk bezig te gaan met het thema vluchtelingen, hoe ingewikkeld ook. Jezus zei al 'ik was een vreemdeling en jullie namen mij op...' (Mattheüs 25), dit is een directe oproep vanuit de Bijbel om gastvrij te zijn. Deze oproep mogen we ons als kerk ter harte nemen en daarnaar handelen. Maar hoe dan, wat kun je doen, waar kunnen we onze jeugd al wel en niet mee belasten? Zelf vinden we het al ongelofelijk complex, hoe kun je er dan met je jeugd over in gesprek of debat?
Een eerste aanrader is om niet in een politieke discussie te belanden, maar het vooral als gegeven te zien: er zijn vluchtelingen/vreemdelingen/ontheemden, mensen die een uitzichtloos bestaan leiden, zowel in Nederland als rondom de Middellandse Zee en in het Midden-Oosten... En de vraag is wat kunnen we vanuit het jeugdwerk voor hen doen?

1. Bewustwording
Voordat je met een groep écht iets concreets wil gaan doen, is het goed om hen zich in te laten leven in het leven van een vluchteling. Het staat vaak ver van hen af. Of ze nu 4 of 18 zijn, het is niet iets waar ze non-stop mee bezig zijn. Daarbij is het probleem voor jongeren zo complex, dat ze vaak niet goed weten wat ze moeten denken of vinden.

kinderen:

tieners:

oudere jongeren:

Zelk kun je meer (achtergrond)informatie vinden op www.kerkinactie.nl/vluchtelingen

2. Acties
Je kunt met een jeugdgroep met de diaconie in gesprek, wat kan onze kerk doen en wat kunnen wij als jeugd doen?

Je kunt acties organiseren om geld in te zamelen voor een project van Kerk in Actie voor vluchtelingen.

3. Contact en relaties aangaan
Kinderen en jongeren in een AZC zijn vaak blij met écht en langdurig contact met leeftijdgenoten. Zeker 18+ jeugd, zij komen nog nauwelijks buiten het AZC, ze mogen niet werken en ook niet meer naar school. Hun dagen zijn uitzichtloos en nutteloos en veel jongeren raken hier depressief, waarvoor zouden ze hun bed uitkomen?
Contact met leeftijdgenoten breekt de negatieve sleur, zeker als ze zich samen voor iets in kunnen spannen. Zoek daarom naar mogelijkheden om contacten op te bouwen. Onder andere de Vrolijkheid is daarvoor een uitkomst.

De Vrolijkheid is een organisatie die kinderen en jongeren voor even hun verleden en uitzichtloosheid wil laten vergeten, door met hen te werken aan kunst, dat geeft zin en doel. De Vrolijkheid heeft ook aangegeven graag met jeugd uit kerken samen te willen werken, mits het om een wederkerige en langdurige relatie gaat tussen de jongeren uit kerken en AZC's.

De Vrolijkheid heeft in het verleden in Amstelveen met kinderen uit kerken bijvoorbeeld een feestje voor AZCkinderen georganiseerd. Heemskerk en Beverwijk is met 18+ jeugd uit de kerk samen met 18+ jeugd uit het AZC in de buurt een kunstproject uitgedacht voor de jongere jeugd uit kerk en AZC. Zie: /werkvormen/stappenplan-jongerendiaconaat-en-vluchtelingen

Zou je zoiets vanuit jouw kerk ook wel zien zitten? Kijk eens op www.vrolijkheid.nl voor de dichtstbijzijnde contactpersonen.

Meer voorbeelden
In de werkvormendatabase staan programma's om uit te voeren met de jeugdgroep:

Laat van je horen!
Deel je ervaringen, vragen en ideeën ook vooral en laten we elkaar inspireren, zodat we met elkaar wat kunnen betekenen voor vluchtelingen!