Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Voor alles is een tijd

Bespreek het verhaal van de onrechtvaardige rechter en maak een gebedsboom met (dank)gebeden.

Bidden is praten met God. Je kunt een gebed uitspreken met een vaste tekst, zoals het Onze Vader. Je kunt ook spontaan iets uitspreken, wat je op je hart hebt. Alleen als je er over na gaat denken, komen er soms meer vragen dan je kunt beantwoorden. Wat vraag je wel? Wat niet? Ga met de kinderen in gesprek en pak de Bijbel erbij. 

Doel:
De kinderen weten dat je God alles mag zeggen en vragen. Ook ontdekken ze dat Hij als een vader antwoord geeft.

Nodig:
Flap-over of groot vel papier, bijbels in gewone taal of eigentijdse versie van Lucas 18. 

Start:
Stel dat je vader of moeder heeft beloofd dat jullie in de vakantie één dag mogen vragen wat jullie willen.

 • Wat zou jij dan vragen?

Inventariseer op de flapover.

 • Verwacht je dat je dit zult krijgen of mogen doen, of weten?
 • Hoe zo wel of niet? Hoe is dat met God? 
 • Mogen we hem alles vragen?

Bidden is niet alleen maar ‘een verlanglijstje naar boven sturen’. In een echt gesprek deel je ook wat je dwars zit, of waar je blij van bent. Je vertelt wat je niet snapt en stelt daar vragen over. Of je bedankt voor wat je hebt gekregen. Hoe zit dat met het gesprek met God?

Ga voor het verhaal nog niet te diep in op de antwoorden. Neem die vooral mee als startpunt in de gedachtengang.

Muziek
Luister, zing of lees het lied ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’.

Vertel dat dit lied op een bijbeltekst is gebaseerd (Mat 6:33) en vertel de tekst in makkelijke taal.

 • Wat betekent het om 'eerst het Koninkrijk van God te zoeken'? 
 • En wat betekent dit voor bidden en ontvangen?

Verhaal
Lees het verhaal van de onrechtvaardige rechter. Lucas 18: 1-8. Je kunt dit uit een reguliere bijbelvertaling doen, maar je kunt ook een parallelverhaal vertellen. Afhankelijk van wat jouw groep meer aanspreekt. 
Als je veel tijd hebt, kun je kort het verhaal (laten) uitspelen. 

Gesprek

 • Deed de rechter wat hij beloofde, recht doen?
 • Wat zorgde ervoor dat de rechter recht deed? 
 • Voelt het voor jou dat God rechtvaardig is? Wanneer wel/niet? 
 • Als God of Jezus hier nu binnen zou lopen, wat zou je dan willen vragen?
 • Hoe denk je dat God met zijn beloften, die je in de bijbel kunt lezen, omgaat?
 • Kan God alle vragen tegelijk goedkeuren of beantwoorden?
 • Als een boer om regen bidt en jij om zonneschijn omdat je naar het strand wil, wat denk je dat God dan kan of doet?


God als vader of moeder

Kijk terug naar de flapover.

 • Verwachten de kinderen dat ze alles van hun ouders zouden krijgen?
 • Wat krijgen ze wel en wat niet?
 • Zou God heel anders dan vaders en moeders denken en handelen? Wanneer wel/ niet?

Waarschijnlijk, hopelijk, ontdekken de kinderen al pratend dat God het goede met iedereen voor heeft. En ook dat Hij op zijn tijd geeft wat nodig is.

Lees Prediker 3: 1-8. Voor alles is een tijd. Voor vragen, voor krijgen, voor geven.

Doen
Maak met elkaar een wensboom. Bijvoorbeeld van papier op de muur, of met verf op de hoek van het raam, of met touw en geverfde wc-rolletjes op een geschikte plek in het kerkgebouw.

Laat iedereen een groen, bruin, rood of geel blaadje in de vorm van een hand of boomblad knippen. Schrijf er een gebed/wens op.
Geef de verschillende kleuren een thema. Bijvoorbeeld; geel= om God te aanbidden, groen= waar je dankbaar om bent, rood= voorbede voor anderen, bruin= eigen hartewens. Op deze manier wordt de boom een plek om bij stil te staan en blijdschap en zorgen met elkaar en God te delen. Denk ook klein; ‘ bedankt dat ik geen ruzie meer heb met...’, ‘bedankt voor de zon die scheen toen we buiten speelden.’

Hang alle handjes of blaadjes in de boom.

Knip meerdere lege handjes/blaadjes en zet die in een bakje aan de voet van de boom met een pen erbij.

Nodig in de komende tijd ouders en andere gemeenteleden uit om ook hun (dank)gebeden in de boom te hangen. Bekijk na een paar weken de gebeden. Waar verwonderen de kinderen zich over?

Wil je op andere manieren met gebed aan de slag met je groep? Kijk dan eens bij de Werkvorm ‘Lees je bijbel, bid elke dag’.