Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Wat is écht het goede leven?

Jongeren leven in een wereld waarin ze voor een onmogelijke opdracht worden gezet: word gelukkig! Daarnaast hebben sociale media veel invloed op jongeren, waarin een schijnwereld wordt gecreëerd midden in een wereld waarin oorlogen woeden, onrecht is en veel mensen egocentrisch leven. Als geloven in Jezus gelukkig maakt, hoe zit het dan met alle narigheid in de wereld? Wie moeten ze geloven? Wat is écht het goede leven? 

Inleiding voor leidinggevenden

Jongeren leven in een wereld waarin ze voor een (misschien) onmogelijke opdracht worden gezet: word gelukkig! Hoe doe je dat dan? Kies een opleiding die je leuk vindt, waar je iets mee kunt in het werkleven, waar je wordt wie je bent, en last but not least waar je veel geld mee kunt verdienen. Geniet van je familie en vrienden, en zoek een partner voor het leven. Terwijl dat laatste niet haalbaar lijkt gezien alle scheidingen en breuken. Daarnaast hebben sociale media veel invloed op het leven van jongeren. Constant spiegelen ze zich aan ‘influencers’ die schijnbaar altijd gelukkig zijn en hun werk leuk vinden. Als ze naar de kerk of jeugdclub gaan horen ze dat Jezus gelukkig maakt, en het leven met Hem goed is. 

Verder wordt er via sociale media een schijnwereld gecreëerd midden in een wereld waarin oorlogen woeden, waar onrecht, mensenhandel, armoede en honger is en veel mensen voor zichzelf leven. Maar als geloof in Jezus gelukkig maakt, hoe zit het dan met al die narigheid in de wereld? Wie moeten ze geloven? Wat is nu écht het goede leven en hoe word je gelukkig? 

Wat versta jij zelf onder het goede leven? Heeft je geloof daar invloed op én hoe kijken jongeren tegen dit thema aan? Bestaat het goede leven uit een leven zonder pijn, ongeluk, moeite en verdriet en wat zegt de Bijbel hier eigenlijk over? 

Doel

 • De jongeren kunnen vertellen wat voor hen het goede leven inhoudt.
 • De jongeren kunnen vanuit bijbels perspectief reflecteren op het goede leven.

Introductie

 

Werkvorm 1: Tegeltjeswijsheid (2x15 min)

Doel:

 • De jongeren denken na wat voor hen geluk/gelukkig zijn betekent en kunnen dit verwoorden (op een tegeltje).

Nodig

 • tijdschriften;
 • kranten;
 • lijm;
 • scharen;
 • stiften of pennen;
 • A4/A3-papier;
 • afdruk deze tegeltjes;
 • mobiele telefoons met wifi.

A: Wat betekent gelukkig zijn voor jou? 

Verdeel je jeugdgroep in groepjes van 3 à 4 personen. 

 • Elk groepje krijgt een paar tijdschriften en kranten en lijm, een schaar en wat stiften. Laat de jongeren midden op het papier schrijven: Gelukkig zijn is …. 
 • Ze knippen zelf plaatjes uit, tekenen of schrijven dingen op die laten zien wat voor hun gelukkig zijn betekent. 
 • Bespreek na 10-12 minuten wat er op de papieren van de groepjes staat. 

B: Deel de afgedrukte tegeltjes uit. Nu de jongeren beter weten wat hen gelukkig maakt: 

 • Schrijf een spreuk of wijsheid op je tegeltje.
 • Voorbeelden kun je op internet vinden: zoek bijvoorbeeld op Google: tegeltje gelukkig zijn is … // geluk is als … Of kijk welke spreuken ‘Loesje’ heeft.
 • De jongeren kunnen hun tegeltje mee naar huis nemen of je kunt ze ophangen in de hal van de kerk of clubgebouw.

Werkvorm 2: Dit maakt mij het meest gelukkig! (15 min.)

Doel:

 • De jongeren denken beeldend na wat voor hen het belangrijkste in hun leven is.

Nodig:

 • 6 vellen A4/A3-papier;
 • stiften.

Wat is voor jou het belangrijkste in je leven? Wat maakt jou het meest gelukkig?

 • Leg in een rij op de grond zeven A4/A3’tjes neer met ongeveer een halve meter afstand tussen de papieren. 
 • Op ieder papier staat een categorie:
  • hobby;
  • gezondheid;
  • liefde;
  • spullen;
  • studie of baan;
  • vrienden/familie;
  • relatie met God.

Maak met je groep een levende grafiek door het volgende te doen:

 • Laat de jongeren eerst gaan staan bij de categorie die voor hen belangrijk is in hun leven. Laat de jongeren in een rijtje achter de categorie plaatsnemen, zodat er een levende grafiek ontstaat. 
 • Laat de jongeren daarna op hun één-na-belangrijkste categorie staan.
 • En laat ze op hun derde plek gaan staan. 
 • Vraag bij de drie plekken:
  • Wat maakt dat deze categorie belangrijk voor je is?
  • Welke categorie is het minst belangrijk, en waarom?

De Bijbel

 

Werkvorm 1: Profeet Micha: wat is een goed leven? (25 min.)

Doel:

 • Jongeren ontdekken wat Micha te zeggen heeft over het goede leven.
 • Jongeren ontdekken dat een goed leven te maken heeft met je houding richting anderen en richting God.

Nodig:

 • Bijbel;
 • evt. telefoon.

Spreekt de Bijbel over het goede leven? En zo ja, wat is dan ‘hét goede leven’? De profeet Micha schrijft er iets over. 

Veel de groep in kleine groepjes van maximaal 4 personen. Doe een bijbelstudie met elkaar:

 • Lees Micha 6: 1-8
 • Bespreek met elkaar de volgende vragen:
  • Wat vind je van dit bijbelgedeelte? Wat vind je mooi? Wat vind je lastig aan deze tekst? Of wat snap je niet goed? 

In vers 6 en 7 wordt een aantal suggesties gedaan om God te danken en te eren. 

 • Wat vind je van deze suggesties? 
  • Wat doe jij zelf of wat kun jij zelf doen om God te danken/te eren?

Lees vers 8 nog een keer.

 • Wat vraagt God van ons? En wat heeft dat te maken met de vraag naar hoe je God kunt danken/eren?
 • Wat betekent ‘recht doen’? Kun je er een voorbeeld bij bedenken? (Als jullie er samen niet uitkomen, mag je het opzoeken op je telefoon.)
 • Wat betekent ‘trouw betrachten’? Kun je er een voorbeeld bij bedenken? (Als jullie er samen niet uitkomen, mag je het opzoeken op je telefoon.)
 • Wat betekent ‘nederig de weg te gaan van je God’? Hoe ziet dat er volgens jou uit? 
 • Wat heeft deze vraag van God volgens jou te maken met ‘het goede leven’?

Als jullie uit elkaar zijn gegaan in kleine groepjes, bespreken jullie na 15 min. in de grote groep de uitkomst. Wat heeft deze tekst te maken met ‘het goede leven’? En wat nemen jullie hieruit mee om zelf mee aan de slag te gaan?

Werkvorm 2: Kies voor het leven (25 minuten)

Doel:

 • Jongeren ontdekken dat een goed leven te maken heeft met God liefhebben.
 • Jongeren denken samen na over hoe ‘God liefhebben’ er in de praktijk uitziet. 

Nodig

 • Bijbel

Lees met elkaar Deuteronomium 30: 19-20.

Ga met elkaar in gesprek over de volgende vragen: 

 • God geeft het volk Israël een keuze. Wat is die keuze? (lees evt. een paar verzen terug).
 • Welke opdracht geeft God in vers 19? Op welke manier kan het volk hiervoor kiezen?
 • Stel dat God nu tegen jou zegt: kies voor het leven. Hoe zou je dat in je eigen leven kunnen laten zien? 
 • Wat betekent ‘God liefhebben’ volgens jou? En hoe kun je dat uitdragen?

Soms is het leven helemaal niet zo leuk. Toch hoor je wel eens van mensen die te maken krijgen met bijvoorbeeld ziekte dat ze steun ervaren aan hun geloof in God. Denk ook aan de coronaperiode. Op een bepaalde manier helpt God deze mensen om door een moeilijke periode heen te komen. Sommige mensen kunnen dan zelfs, ook al maken ze veel nare dingen mee, zeggen: het leven is goed.

 • Ken jij iemand (of misschien jij zelf wel) die steun ervaart door het geloof in God? 
 • Wat doet het met je als je zo’n verhaal hoort? 

Verwerking

En nu jij

Werkvorm 1: Collage ‘dit is een goed leven’ (20 min)

Doel:

 • Jongeren bedenken hoe een goed leven er voor hen uitziet.
 • Jongeren geven hun ‘droomleven’ weer door het maken van een collage. 

Nodig

 • tijdschriften/kranten;
 • lijm/plakband;
 • stiften/potloden/pennen;
 • grote vellen papier (A3);
 • gekleurd papier;
 • andere knutselspullen

Verdeel de groep in twee- of drietallen. Geef elke groepje een groot vel papier en knutselspullen.

 • Hoe ziet een goed leven er volgens jou uit? En hoe zou je willen dat jouw leven eruitziet? Maak in de groepjes een collage om dit uit te beelden. Je kunt er eventueel ook iets bij schrijven of zelf een tekening maken.
 • Na ongeveer 15 minuten laat elk groepje aan de andere groepjes zien wat zij gemaakt hebben en waarom ze voor deze afbeeldingen hebben gekozen.

Werkvorm 2: Influencers

Doel

 • Jongeren denken na over de invloed van sociale media in hun leven.

Jongeren zitten veel en vaak op sociale media. Soms vergelijken ze zichzelf met anderen op instagram of snapchat of volgen ze bekende influencers. Het lijkt alsof mensen op instagram altijd gelukkig zijn, een perfect uiterlijk en een geweldig leven hebben.

Ga met elkaar in gesprek.

 • Welke influencers kennen jullie? 
 • Waarom vergelijken we onszelf met anderen, op sociale media en in het echt?
 • Wat doet het met je zelfbeeld al je jezelf vergelijkt?
 • Wat vind je ervan dat mensen op sociale media altijd een positief beeld laten zien? Zou dat volgens jou anders moeten?
 • Laten jullie zelf alle kanten van je leven zien op sociale media (dus positief en negatief)? 
  • Zo ja: waarom? 
  • Met wie kun je alles in je leven delen? 


Afsluiting


Sluit met elkaar af met een gebed.

Voorbeeldgebed

Goede God,

Wij danken U voor deze bijeenkomst. Dat we met elkaar na mochten denken over het goede leven. Dank U voor dit leven en alle mooie dingen waar wij van mogen genieten. Wilt U bij ons zijn als we ons soms niet gelukkig voelen en help ons te vertrouwen op U.

Amen.