Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Wat je zegt, ben je zelf

Sta als jeugdleider(s) eens stil bij jouw geloofsbiografie. Teken je levenslijn en bespreek invloedrijke factoren.

Biografie in beeld
Dit zijn twee mogelijkheden om een deel van je biografie in beeld te krijgen.

Oefening 1
Geef alleen of samen met een paar andere jeugdbegeleiders antwoord op de volgende vraggen. Probeer zo een beeld te krijgen van jouw houding ten opzichte van geloof en kerk vanuit elementen van jouw levensgeschiedenis.

1. Wat is jouw eerste herinnering aan de kerk? Is dat een goede of een minder goede herinnering? Heeft deze herinnering invloed gehad op de ontwikkeling van jouw geloof of betrokkenheid bij de kerk?
2. Kun jij iemand aanwijzen die in de overdracht van het geloof voor jou een belangrijke rol heeft gespeeld? Heeft deze persoon ook invloed (gehad) op de manier waarop jij je nu als jeugdbegeleider opstelt?
3. Welke ervaringen zijn van invloed geweest op de manier waarop jij nu als gelovige in het leven staat? Zijn die ervaringen wel eens onderwerp van gesprek met tieners en jongeren? Waarom wel/niet?

Oefening 2
Trek op een leeg wit vel A4-papier in de breedte met potlood een lijn, op ongeveer vijf centimeter van de onderzijde van het papier. Deze as betreft je leeftijd: zet links het getal 0 boven de lijn en helemaal rechts je huidige leeftijd. Teken nu boven de lijn de diepte- en hoogtepunten in jouw leven op deze lijn. Verdeel de lijn in de periodes die jouw leven tot nu toe hebben gekenmerkt. Probeer zoveel mogelijk met kleuren te werken in het aangeven van de betekenis die de diepte- en hoogtepunten of de periodes in je leven hebben gehad. Je mag er ook symbolen of plaatjes bij tekenen. Probeer zo min mogelijk woorden te gebruiken. Kun je aan de hand van wat je hebt getekend aanwijen welke momenten of periodes in je leven een bijzondere levensbeschouwelijke betekenis hebben gehad (of nog hebben) en kun je verwoorden welke rol jouw geloof en de kerk daarin hebben gespeeld? Je kunt deze oefening alleen doen of samen met een paar andere mensen.

Open einde
Zolang een mens leeft, is hij of zij een verhaal met een 'open einde'. De zoektocht naar Gods betekenis voor ons leven houdt nooit op. Meer dan ooit is dit de zaak van het individu geworden. Ook deze bijdrage heeft een open einde. Over de rol van de biografie in het werk van een jeugdbegeleider zijn geen laatste woorden te spreken, maar dat het goed is deze te blijven verkennen, staat vast.

 

Je kunt deze werkvorm ook gebruiken voor een programma met 18+ jongeren.