Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Symbolen-speurtocht

In ons dagelijks leven komen we meer symbolen tegen dan je zou denken. Ga met kinderen op ontdekkingstocht. Bekijk tenslotte de verschillende christelijke symbolen in de kerk. Wat zie je en wat betekent dit?

Van jongs af aan maken kinderen kennis met symbolen. Thuis, op school, in het verkeer: overal kom je symbolen tegen. Ook in het christelijk geloof spelen symbolen een grote rol. In dit programma ga je met de kinderen op ontdekkingstocht: waar vinden we symbolen en wat hebben ze te betekenen? Het gaat hier om niet meer dan een eerste, speelse kennismaking met het bestaan van symbolen in het dagelijks leven en met wat deze te betekenen hebben.

Ontdekkingstocht
Doel: kinderen ontdekken dat veel dingen meer betekenis hebben
Tijdsduur: zestig minuten
Nodig: een stevige ondergrond en een blad waarop de kinderen hun gevonden symbolen kunnen tekenen met de betekenis erbij geschreven

Hieronder staat een aantal plaatsen genoemd waar symbolen kunnen voorkomen. Stel daaruit een route samen om met de kinderen af te leggen. Je kunt buiten beginnen, bij iemand thuis of in de kerk. Met elkaar ga je op zoek naar symbolen. De kinderen tekenen de gevonden symbolen op een blad en zetten erbij wat het betekent. Spelenderwijs ontdekken de kinderen dat er veel dingen zijn die meer te betekenen hebben, zoals dat ook in het geloof het geval is.

Thuis
In huis zijn meer symbolen te vinden dan je denkt. Laat de kinderen individueel of in tweetallen in een aantal ruimten zoeken naar plaatjes, teksten of kleuren die iets te betekenen hebben. Geef hints als ze er niet uitkomen. Denk aan de knoppen op de oven of op de wasmachine, de deurklink bij de wc (rood of ‘bezet'), een kaartje of plaatje met een hart, de knopjes op de afstandsbediening, het weerbericht in de krant enzovoort.

Op straat
Ook op straat zijn een heleboel symbolen te vinden. Zoek een route uit waar verschillende symbolen te vinden zijn. Laat de kinderen er naar zoeken. Ook kun je bijvoorbeeld vragen: ‘Waarom staat hier een lamp aan?' ‘Had iemand zin om witte strepen te verven?'. En ga zo maar door. Let ook op verkeersborden,(gekleurde) strepen of plaatjes op de weg en paaltjes of hekken om een grens aan te geven.

Een rondje om de kerk
De buitenkant van een kerk is het bekijken waard. Maak van tevoren een lijstje van dingen die je graag aan de kinderen wil laten zien.Klik hier voor een voorbeeldlijst. De vraag is: Wat zie je allemaal als je goed naar de kerk kijkt? En wat heeft het te betekenen? Vaak heeft een kerk grote deuren, die op zondag wijd open kunnen. Dit drukt uit dat mensen welkom zijn. Misschien hangt er een kruis aan de buitenmuur, of een ander symbool zoals een vis. En wat is de naam van de kerk? Heeft die naam ook wat te betekenen? Veel kerken zijn groot en hebben een toren met een klok. De klok wordt op zondag geluid en klinkt dan in de wijde omgeving, de toren zorgt ervoor dat niemand lang hoeft te zoeken, de toren steekt overal bovenuit.

In de kerk
Eindig je ontdekkingstocht in de kerk. In een kerk liggen de symbolen voor het oprapen. Je kan ook denken aan wat er op zondag gebeurt tijdens de kerkdienst. Kies een aantal voorwerpen of gebruiken uit waar je iets over wilt vertellen. Je kan hier ook de predikant bij betrekken. Begin bijvoorbeeld bij de geopende Bijbel op de preekstoel. De preekstoel steekt overal bovenuit. Waarom zou dat zijn? Zo kunnen mensen de dominee goed zien. Vroeger was er nog geen goede geluidsversterking en toen zorgde de preekstoel er voor dat het geluid ver werd gedragen. De preekstoel is ook zo hoog om uitdrukking te geven aan het feit dat wat er vanaf wordt verteld heel belangrijk is. We horen aan de hand van een bijbelverhaal wie God is en dat Hij van mensen houdt. Een ander voorbeeld is ‘bidden'. Dat doen we in een kerkdienst. Wat is bidden? Waarom sluit je je ogen en vouw je je handen? Je kunt ook iets vertellen over het doopvont, over het kruis, over een (liturgisch) bloemstuk, over ‘zingen' en ga zo maar door.