Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Wij en zij

Aan de slag rondom tegenstellingen in de maatschappij. Aan de hand van het verhaal van de Barmhartige Sameritaan.

INTRO: TEGENSTELLINGENMEMORY
Doelstelling: de kinderen maken kennis met tegenstellingen die ze in de maatschappij kunnen tegenkomen door middel van een spel
Tijdsduur: tien minuten
Nodig: tegenstellingenkaartjes. Klik hier om deze te downloaden.

Verdeel de kinderen in gelijke groepen. Wanneer dit kan kunnen de jongens tegen de meisjes spelen, zo wordt één tegenstelling al direct zichtbaar. Kies hier de tegenstellingen uit die jouw kinderen zullen herkennen. Voeg eventueel zelf nog tegenstellingen toe. Zorg dat er per kind minimaal één setje tegenstellingen is.

TIP: SPELMOGELIJKHEID JONGE KINDEREN
Haal de combinaties uit elkaar en leg ze apart op twee verschillende tafels, uiteraard met de afbeelding naar beneden. Om de beurt draaien de kinderen een plaatje om. Van de ene of de andere tafel. De rest van de groep kijkt mee. Als ze een tegenstelling herkennen, brengen ze die naar iemand van de leiding, net zolang tot ze alle setjes gevonden hebben.

TIP: SPELMOGELIJKHEID OUDERE KINDEREN
Leg de kaartjes door elkaar, met de afbeelding naar beneden, op tafel. Iedereen draait om de beurt twee kaartjes om. Als ze een tegenstelling herkennen, mag die speler het setje houden en nóg twee kaartjes omdraaien. Wie de meeste tegenstellingen heeft
verzameld heeft gewonnen.

VERDIEPING: NA- OF MEEPRATEN
Doelstelling: de kinderen praten door over tegenstellingen in hun leven en wat dit voor hen betekent
Tijdsduur: tien minuten
Nodig: de kaartjes uit de vorige werkvorm

Leg de gevonden/gewonnen kaartjes open op tafel. Praat met elkaar over:

  • Waarom zijn dit tegenstellingen?
  • Welke tegenstellingen ken je nog meer?

Kies een tegenstelling uit waar je groep zich wat bij voor kan stellen. Praat nu (in groepjes) verder over:

  • wat betekent de ene kant van de tegenstelling? Wat betekent de andere kant van de tegenstelling?
  • Als iedereen voor het ene kiest, durf jij dan voor iets anders te kiezen?
  • Is het altijd óf het een, óf het andere, of zit er ook wel eens wat tussenin?

ONTSPANNING: BALLONRACE
Doelstelling:de kinderen spelen een spel gebaseerd op het verhaal van de Barmhartige Samaritan
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: stoelen, ballonnen, papier, stiften en schaar

Dit is een lekker renspel, als inleiding op het bijbelverhaal uit Lucas 10, de Barmhartige Samaritaan. Maak weer gelijke groepen om
het spel te kunnen spelen. Laat elke groep in een rij, achter elkaar, gaan zitten. Maak eventueel een startstreep. Zet aan de andere
kant van de ruimte tegenover elke groep een stoel. Zet de volgende zin op papier: ‘In Lucas 10 staat het verhaal van de Barmhartige
Samaritaan.' Knip de zin vervolgens in verschillende woorden op. Stop de briefjes met woorden elk in een eigen ballon. Doe dit voor elke groep die je hebt. Zorg per groep wel voor een eigen kleur papier!Zo hebben alle groepen hun eigen tros ballonen, met daarin de zin verstopt. Bij het startsein rennen de kinderen om de beurt naar hun eigen stoel, pakken daar een ballon en proberen hem stuk te maken, zónder erop te stampen of scherpe voorwerpen te gebruiken. Is de ballon kapot, dan moet het briefje meegenomen worden naar de groep. Zo moeten alle ballonnen kapot om de zin te kunnen vormen. De groep die de zin als eerste heeft gevormd wint het spel.

BIJBEL: HET VERHAAL VAN DE BARMHARTIGE SAMARITAAN
Doelstelling: de kinderen leren het verhaal van de barmhartige Samaritaan kennen en passen dit toe op het thema tegenstellingen
Tijdsduur: tien minuten
Nodig: Bijbel

Lees vervolgens het verhaal van de Barmhartige Samaritaan voor (Lucas 10:25-37). Doe dit uit de Nieuwe Bijbelvertaling of uit een humoristische hertaling, bijvoorbeeld in Acht verhalen van Jezus, Nick Butterworth, uitgever: Ark Boeken. Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan is zeer geschikt om het thema tegenstellingen uit te werken. In dit verhaal komen heel duidelijk de tegenstellingen die spelen in de maatschappij van toen en nu naar voren. Het is een verhaal dat ook nu nog heel actueel is. Vertel het verhaal van de Barmhartige Samaritaan en maak de vergelijking met het thema van vandaag, Wij en zij. Wie horen bij elkaar in het verhaal en wie niet? Waarom is de Samaritaan dan zo bijzonder?

CREATIEF
Doelstelling: de kinderen verwerken het verhaal van de barmhartige Samaritaan in een stripverhaal
Tijdsduur: twintig minuten
Nodig: pennen, stiften, papier en verf

Verzin met elkaar (of in groepjes) hoe het verhaal zou gaan als het in deze tijd zou spelen. Bedenk een verhaal dat zich gisteren afspeelde, bij jullie in de buurt. Inventariseer wat er gebeurt, waar het zich afspeelt en wie erin voorkomen. Zet dit nu, stap voor stap, om naar een eigentijdse situatie. Laat de kinderen een stripverhaal hiervan maken. Ieder individueel, of met elkaar op levensgroot formaat.

DRAMA
Doelstelling: de kinderen spelen het verhaal van de barmhartige Samaritaan uit
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: verkleedkleren

Laat de kinderen een actuele versie van het verhaal van de Barmhartige Samaritaan uitspelen. Zo komt het verhaal op een nieuwe
manier bij de kinderen binnen. Ze ervaren nu zelf wat het is om anderen links te laten liggen, om iemand te helpen of om slacht-
offer te zijn. Het gebruik van verkleedkleren is extra leuk. Het helpt de kinderen om zich in te leven in hun rol. Verdeel de rollen en spreek door hoe het verhaal wordt uitgespeeld. Kies je voor een verteller, dan hoeven de kinderen alleen uit te spelen wat ze horen, dit is vooral bij jongere kinderen goed bruikbaar.

AFSLUITING: LUCAS 10 RAP
Doelstelling: de kinderen sluiten de bijeenkomst af door middel van het zingen van een rap over de barmhartige Samaritaan
Tijdsduur: vijftien minuten
Nodig: tekst en muziek van Lucas 10 rap (zie hiervoor lied 132 van Kinderopwekking, te vinden op cd nummer 9. Deze cd is verkrijgbaar via www.opwekking.nl).

Tot slot gaan de voeten van de vloer met de Lucas 10 rap. Dit is een rap over het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Zorg voor
een ritme, door kinderen te laten klappen, met hun vingers te knippen of door ze te laten ‘trommelen' op hun knieën.
Nodig: tekst en muziek van Lucas 10 rap

TIP

Om te laten zien welke fantastische dingen er gebeuren tijdens een clubuur én omdat jullie gewoon trots zijn op je werk, kun je de resultaten laten zien. Je kan bijvoorbeeld het toneelstuk opvoeren bijvoorbeeld of de strips goed zichtbaar ophangen.