Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Sporten en Geloven

Aan de slag met geloven aan de hand van sport en sporters.

Sport is belangrijk in de leefwereld van jongeren. Een uitstekende invalshoek dus om van daaruit het geloof ter sprake te brengen. De werkvormen die hier worden aangeboden, geven je een handvat om dat te doen! Dit programma bestaat uit: uitbeelden, geluidsfragmenten luisteren, filmpje, gesprek, bewegingsspellen.

Winnen en verliezen (Binnenkomer)
Doel: een eerste aftasting naar de verbinding tussen sport en geloof
Tijdsduur: vijf tot tien minuten
Nodig: niets

Hebben de jongeren wel eens een wedstrijd gewonnen? Wat was hun gevoel daarbij, was het verdiend en smaakte het naar meer? Laat hen uitbeelden en vertellen hoe je een overwinning viert. Hebben ze ook wel eens een wedstrijd verloren? Welke houding nemen ze dan aan? Gaat het wel eens te ver (agressief) of nemen ze het over het algemeen sportief op?

I Will Follow Him (introductie thema)
Doel: ontdekken wat het volgen van Jezus inhoudt
Tijdsduur: tien tot vijftien minuten
Nodig: geluidsfragmenten sportcommentatoren, geluidsapparatuur, ‘I Will Follow Him' uit de film Sister Act, Bijbels of de Bijbeltekst uitgeprint

Zorg voor geluidsfragmenten van verschillende sportcommentatoren en laat de jongeren deze horen. Vraag of ze weten wie dit is, en over welke sport het gaat. Vertel dat bij bepaalde stemmen je kunt weten om welke sport het gaat, omdat sportcommentatoren bepaalde sporten verslaan. Hebben ze voorbeelden?

De Bijbel laat soms ook stemmen horen die commentaar op een gebeurtenis of geval leveren. Bijvoorbeeld de stem van Jezus die als Goede Herder mensen leidt (Johannes 10:1-5, 14 en 15).

"De herder roept de schapen die bij zijn kudde horen. De schapen luisteren naar zijn stem. De herder noemt hun namen, en neemt ze mee naar buiten. Als alle schapen buiten zijn, loopt de herder voor ze uit. De schapen volgen hem, want ze kennen zijn stem. Ze ullen niet achter een vreemde aan lopen. Daar lopen ze juist van we, omdat ze zijn stem niet kennen." (Joh. 10:3b-4 uit De Bijbel in Gewone Taal)

Een sporter is vaak een held en daarmee een voorbeeld. Als in de Bijbel gesproken wordt over de stem van de Goede Herder dan wordt Jezus ook als held die je kan volgen neergezet. Lees eerst Johannes 10:11-15 en daarna Johannes 10:1-5. De schapen volgen de herder. Vinden de jongeren Jezus een voorbeeld of een held? Zo ja, kunnen de jongeren dan Jezus vereren? Zo ja, hoe doen ze dat? Is dat hetzelfde als hoe ze een sportheld toejuichen, of ligt het anders?

Sluit af met het lied ‘I Will Follow Him' van de film Sister Act waarin duidelijk wordt dat het volgen van Jezus op verschillende manieren kan. Eventueel kan je de songtekst opzoeken en op een A4 uitprinten, zodat ze mee kunnen lezen. Welke manieren zijn dat? Is er een manier die hen aanspreekt? En zo nee, hoe zouden ze het dan doen?

Draai het nummer nog een keer en swing lekker mee.

Sport verbroedert, wat nog meer? (verdieping)
Doel: jongeren ontdekken een overeenkomst tussen verbroedering tijdens sport en tijdens het vieren van je geloof,en zoeken naarvormen om dat ook in de eigen kerk gestalte te geven
Tijdsduur: dertig tot veertig minuten
Nodig: film- of fotobeelden van verbroedering bij gezamenlijk sport beleven, van een EO-jongerendag en een kerkdienst van je eigen gemeente, flap-over met stift.

Laat film- of fotobeelden zien van juichende oranjefans en groepen mensen die gezamenlijk naar een voetbalwedstrijd kijken. Vraag naar de eigen ervaringen van de jongeren. Kijken zij wel eens in grote groepen een sportwedstrijd? En hoe doen ze dat dan? Dossen ze zich ook wel eens helemaal in het oranje uit om ‘hun' elftal tijdens een interland te steunen? Laat vervolgens film- of fotobeelden van een EO-jongerendag of Jong Protestant evenement zien. Deze zijn te vinden op www.youtube.com. Klik hier voor een filmpje van X-Mas Proof. Zijn er overeenkomsten met de beelden van de sportsupporters die ze eerder gezien hebben? Welke (niet)? Hebben ze zelf wel eens een evenement meegemaakt waar ze in een grote groep hun geloof beleefde? Welk evenement? Hoe voelden ze zich toen?

Voelde het hetzelfde als tijdens het gezamenlijk voetballen kijken? In welk opzicht (niet)? Laat tot slot film- of fotobeelden van de eigen kerkdienst zien. Zien ze verschillen en overeenkomsten met de vorige beelden? Welke? Vraag vervolgens of het nodig is dat een kerkdienst dezelfde gevoelens oproept als een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal en waarom (niet). Vertel dat het de bedoeling is dat jong en oud zich tijdens een kerkdienst thuisvoelen en dat ook daar ‘verbroedering' plaatsvindt. Vraag wat nodig om dit in de kerkdienst te laten gebeuren. Wat zouden ze anders willen zien? Wat zou volgens hen verbroederend werken? Denken ze dat alle mensen in de gemeente (ook kinderen en ouderen) zich hierbij prettig kunnen voelen? Schrijf in steekwoorden op een flap-over op wat de jongeren antwoorden. Kies een antwoord uit en kijk of je het een keer daadwerkelijk kunt toepassen in de praktijk.

Ik geloof! En iedereen mag dat weten! (verdieping)
Doel: openlijk over je geloof praten naar voorbeeld van een sportheld
Tijdsduur: vijftien tot twintig minuten
Nodig: een verhaal van een christelijke sporter op papier voor de hele groep, pennen, sportbijbel

Vraag de jongeren of ze christelijke sporters kennen. Om op gang te komen, kun je vragen of ze sporters wel eens een ritueel op het veld zien uitvoeren. Bijvoorbeeld een kruis slaan voordat de wedstrijd begint, openlijk God danken na een doelpunt of iets dergelijks. Maar wisten ze ook dat badmintonspeelster Mia Audina als ze serveert altijd zegt: "In Jesus Name"? Vertel dat verhalen van christelijke sporters zijn verzameld in een speciale sportbijbel. Kies uit de sportbijbel een verhaal van een christelijke sporter die jou aanspreekt. Deel het verhaal uit en lees het met elkaar. Laat de jongeren een plusteken schrijven bij een zin die hen aanspreekt en een minteken bij wat hen niet aanspreekt. Bespreek hun reacties.

Organiseer vervolgens een soort ‘persconferentie'. Wijs een jongere aan die net een wedstrijd heeft gewonnen in een sport naar keuze. Het is de eerste reactie na de wedstrijd en de journalisten branden van nieuwsgierigheid om meer te weten over de strategieën en tactieken. Natuurlijk weten de journalisten dat de sporter in kwestie gelovig is. Laat de andere jongeren allemaal eerst een vraag bedenken die ze de sporter zouden willen stellen. Houd vervolgens de persconferentie. Zit er een vraag over het geloof tussen? Zo niet, stel hem dan zelf (of het geloof iets te maken heeft met die overwinning en of hij of zij daar wat over wil zeggen). Wat vonden de jongeren van de persconferentie? Zouden zij andere antwoorden gegeven hebben? Welke?

Hup!
Doel: ervaren hoe iets je kan belemmeren de overwinning te halen en manieren vinden hoe je dan toch kan doorzetten
Tijdsduur: vijftien tot twintig minuten
Nodig: grote rugzak, een aantal (grote) kiezels, watervaste stift, parcours, stopwatch

Zet een parcours uit waarin je eventueel wat hindernissen toevoegt. Doe de stenen in de rugzak en vraag de jongeren een voor een het parcours af te leggen. Wie is de snelste? Hoe was het om met zo'n grote en zware rugzak het parcours af te leggen? Laat hen vervolgens nog eens het parcours afleggen, maar dan terwijl iedereen hem of haar aanmoedigt. Voelde dat anders? Waarom (niet)? Lukte het hen om het parcour beter vol te houden? Vraag hen vervolgens om nu zonder rugzak het parcours af te leggen. Waren ze nu sneller? Hoe was het om niet de rugzak bij zich te hebben? Lees samen de Hebreeën 12: 1 t/m 7a. Daar wordt gesproken over ‘last' die je van je af moet werpen zodat je beter kan volhouden. Vertel dat Paulus dit beeld uit de sportwereld heeft. Herkennen de jongeren de symboliek? Doet het hen denken aan hetgene wat ze net hebben gedaan? Vertel dat het in het geloof ook gaat om volhouden en dat dit beter gaat als ‘ballast' overboord gegooid wordt. Met die ‘ballast' worden de dingen bedoeld die je aandacht kunnen afleiden, zoals zorgen, geldzaken, school- of werkproblemen enzovoort. Door dit bij God te leggen, kan je beter volhouden omdat je je gesteund kan voelen door God. Vraag de jongeren allemaal voor zichzelf na te gaan wat hen kan belemmeren vol te houden in het geloof en dit op een van de stenen te schrijven. Spreek na afloop een gebed uit waarin je vraagt om Gods hulp bij deze ‘ballast'. De steen kunnen de jongeren mee naar huis nemen.

Teamspirit (Afsluiter)
Doel: niet praten over sport, maar doen!
Tijdsduur: tien minuten
Nodig: twintig Bijbelquizvragen (link staat in de tekst hieronder), sportmateriaal

Klik hier voor de Bijbelquizvragen. Verdeel je groep in twee teams. Vertel dat de groep met de meeste goede antwoorden in combinatie met de meeste sportieve overwinningen wint. Stel de vraag en laat de teams dertig seconden overleggen. Ieder team wijst uit haar midden een speler aan. Na elke vraag zorg je voor een sportactiviteit. De spelers van beide teams nemen het tegen elkaar op. De speler die het eerst bij de finish is, of met succes de activiteit afrondt, mag als eerste een van de vragen beantwoorden. Bij een goed antwoord levert dat zijn team één punt op. Voor elke nieuwe vraag komt een andere speler aan bod. Sportactiviteiten kunnen zijn: met een hockeystick een parcours lopen, bal in basket gooien, rennen, verspringen, enzovoort. Vertel dat het de bedoeling is dat de teams als team opereren: samen het antwoord bedenken, beslissen wie in welk onderdeel sterk is en diegene aanmoedigen.